Shqip  | Srpski  | EnglishPublikimet e Agjencionit Qendror të Prokurimit


Kërko:

Njoftim për Testim

Kjo është lista përfundimtare  e përpiluar nga KRPP-ja në bashkëpunim me IKAP për te gjithë pjesëmarrësit qe kane ndjekur Trajnimin  Bazik – Themelore nga Niveli  Qendror  te cilët do te i nënshtrohen testimit për te u pajisur me certifikatën themelore profesionale të prokurimit.
Testi për pjesëmarrësit ne liste do te organizohet me datën 01.11.2016 ne Sallën e madhe – Amfiteatrin ne ndërtesën e ish Rilindjes nga ora 9:00 për Grupin e pare , ndërsa Grupi i dyte nga ora 11:00. (Shkarko)
Te gjithë pjesëmarrësit qe do te i nënshtrohen testit , duhet me vete ta kenë dokumentin identifikues – letërnjoftim , pasaporte. 

Për çdo  informate shtesë (paqartësi ose komente) jeni të mirëseardhur.

Tel; 038/212-966
         200/10916