Shqip  | Srpski  | EnglishPublikimet e Agjencionit Qendror të Prokurimit


Kërko:

Njoftim për pjesëmarrësit e trajnimit –Grupi i III dhe  IV / Ndërmarrjet Publike

Sipas njoftimit që na ka dërguar IKAP i cili është përgjegjës  për sigurimin e sallës në të cilën  akomodohen pjesëmarrësit e trajnimit , salla në Qendrën e studentëve me datën 22.XI.2016 nuk do te jetë e lirë për pjesëmarrësit e trajnimit Grupi i III-MODULI 9 /Ndërmarrjet Publike.
Prandaj në pamundësi të shfrytëzimit të sallës në këtë datë ,KRPP-ja ju njofton se për Modulin e IX – Grupi i III i cili ka qenë i planifikuar që të mbaj trajnimin në këtë datë( 22.IX.2016 )  do të mbaj trajnimin me datën 23.XI. 2016 se bashku me grupin e IV.

Gjithashtu KRPP-ja ju njofton se data 28.XI.2016,kjo datë edhe pse në kalendarin e festave zyrtare nuk figuron si festë , por mendoj se do te jetë festë , dhe si rezultat i kësaj, trajnimi për grupin e III -  Moduli i X  që ka qenë i planifikuar me datën 28.XI.2016 do te shtyhet për datën 29.XI.2016.
Gjithashtu kjo do te na i ndryshoj datat e mbajtjes se trajnimit për Grupin e IV – Moduli i X,  pra ne vend te datës 29.XI.2016 do te shtyhet për datën 30.XI.2016 . (Plani kalendarik i përmirësuar ).