Shqip  | Srpski  | EnglishPublikimet e Agjencionit Qendror të Prokurimit


Kërko:

Vendim 01.12.2016

Ne mbeshtetje te vendimit te Qeverise se Kosoves nr. 12/79 date 15.03.2016 dhe ne funksion te funksionalizimit te platformes se prokurimit elektronik, Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik, nxjerr kete:

Vendim (shkarko)