Shqip  | Srpski  | EnglishPublikimet e Agjencionit Qendror të Prokurimit


Kërko:

Njoftim për mbajtjen e Testit / Niveli Lokal /Ndërr. Publike

Kjo është lista përfundimtare  e përpiluar nga KRPP-ja në bashkëpunim me IKAP për te gjithë pjesëmarrësit qe kane ndjekur Trajnimin  Bazik – Themelore nga Niveli  Lokal /Nderr. Publike   te cilët do te i nënshtrohen testimit për te u pajisur  me Certifikatën Themelore profesionale të prokurimit. (Shkarko Listen)

Testi për pjesëmarrësit ne liste do te organizohet me datën 13.12.2016 ne Sallën e madhe – Amfiteatrin ne ndërtesën e ish Rilindjes nga ora 9:00 për Grupin e pare , testi do te zgjate 60 min , ndërsa Grupi i dyte nga ora 11:00.
Te gjithë pjesëmarrësit qe do te i nënshtrohen testit , duhet me vete ta kenë dokumentin identifikues – letërnjoftim , pasaporte. 

Për çdo  informate shtesë (paqartësi ose komente) jeni të mirëseardhur.

Tel; 038/212-966
         200/10916