Shqip  | Srpski  | EnglishPublikimet e Agjencionit Qendror të Prokurimit


Kërko:

12.01.2017

       Njoftim per Autoritete Kontraktuse Në bazë të përgjegjësive sipas Ligjit për Prokurimin Publik, KRPP-ja kërkon nga të gjitha Autoritetet Kontraktuse të Kosovës që të dërgojn RAPORTIN VJETOR PËR KONTRATAT E NËNSHKRUARA PUBLIKE për vlera të mëdha , të mesme , të vogëla dhe minimale për vitin fiskal 2016, më së largu deri me 31.01.2017 pranë KRPP-së

Adresa elektronike për dërgimin e raporteve është: shpalljekrpp@rks-gov.net    tel:038-213-710   Formulari B53 Raporti vjetor mbi kontratat e nënshkruara publike (Shkarko te Legjislacioni Sekondar)