Shqip  | Srpski  | EnglishPublikimet e Agjencionit Qendror të Prokurimit


Kërko:

Njoftim për Vazhdimin e trajnimit  për Nivelin Lokal / Nderr. Publike  –  Prokurimi Elektronik

Siç jeni ne dijeni qe trajnimi për prokurim Elektronik është duke vazhduar , me një ndërprerje qe ka pasur ne fund te vitit 2016.
Prandaj ju njoftojmë se  grupet  V dhe  VII  te cilët nuk kane mundur ta përfundojnë trajnimin dy ditor për E-prokurim do ta vazhdojnë  me datat  24-25.01.2017- grupi i V dhe me datat 26-27.01.2017 Grupi i VII .

  • Trajnimi mbahet siç e dini në sallën Nr.202 ne lokalet e Ministrisë se Infrastrukturës (në sallën  B - 202, në ndërtese e ish-Gërmis).
  • Trajnimi për prokurim Elektronik  për një grup  zgjate dy dite dhe fillon  nga ora 9:00 -15:00 .

Te gjithë pjesëmarrësit e trajnimit qe gjenden ne listat e grupeve V dhe VII  dhe dëshirojnë ta përcjellin trajnimin, obligohen qe te marrin me vete Lap-topët  e tyre  dhe mund ta vijojnë trajnimin duke respektuar grupin.(Lista e Grupeve V dhe VII

Për çdo  informate shtesë (paqartësi ose komente) jeni të mirëseardhur.
Tel; 038/212-966
         200/10916