Shqip  | Srpski  | EnglishPublikimet e Agjencionit Qendror të Prokurimit


Kërko:

17.01.2017 DRAFT Legjislacioni Sekondar

Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik në perputhje me nein 10.9 te LPP-se nxjerrë:

DRAFT-Strategjia e Trajnimeve  në Prokurimin Publik të Kosovës 2017 – 2021

D01 Kodi Etik i Prokurimit

Komentet nga palët e interesuara dhe publiku do të dërgohen në KRPP, në formë të shkruar në adresën: info.krpp@rks-gov.net prej 17.01.2017 deri më datën 01.02.2017.