Shqip  | Srpski  | EnglishPublikimet e Agjencionit Qendror të Prokurimit


Kërko:

18.05.2017

Njoftim për te gjitha Autoritete Kontraktuese

KRPP ju njofton se do të mbahet trajnimi për prokurim Elektronik në të cilën mund të marrin pjesë  të  gjitha Autoritetet Kontraktuese – Niveli Qendror, Lokal, Ndrr.publike. 
Me qellim  të planifikimit sa me të mirë, KRPP-ja  kërkon  nga Zyrtarët përgjegjës të prokurimit (Menaxherët e Prokurimit ) të Autoriteteve Kontraktuese , caktimin e personave  që janë të ngarkuar me zhvillimin e procedurave për prokurim përmes Platformës Elektronike  në  Autoritetet  e  juaja  Kontraktues.
Autoritetet  Kontraktuese – Menaxherët e Prokurimit ,emrat e personave  të caktuar mund të i dërgojnë në e- mail  zyrtare për trajnime: trajnimet.krpp@rks-gov.net  nga data 19.05.2017-26.05.2017