Shqip  | Srpski  | EnglishPublikimet e Agjencionit Qendror të Prokurimit


Kërko:

21.07.2017 Njoftim per shtyrje te afatit te aktiviteteve te prokurimit

Ne mbeshtetje te nenit 33, paragrafi 14 i "Rregullave dhe Udhezuesit per Prokurim Publik" dhe bazuar ne situaten e krijuar si rezultat i pamundesise se qasjes ne sistemin e prokurimit elektronik i shkaktuar nga mungesa e certifikates per SSL ne infrastrukturen e MAP/ASHI-se, e si pasoj e se ciles sistemi i prokurimit elektronik i postuar ne https://e-prokurimi.rks-gov.net/home/ qe nga data 20/07/2017 rreth ores 11.00 ka qene jashte mundesise se qasjes e cila situate vazhdon ende, KRPP leshon kete:

NJOFTIM (Shkarko)