Shqip  | Srpski  | EnglishPublikimet e Agjencionit Qendror të Prokurimit


Kërko:

Njoftim për vazhdimin e trajnimit - moduli i pestë – E-prokurimi  për programin Themelor Bazik  të Nivelit Qendrorë , Lokal dhe Ndrr. Publike .

Të nderuar , siç  jeni në dijeni programi themelor – Bazik i trajnimit është duke vazhduar,  dhe në radhë është Moduli i pestë i E- prokurimit (që përfshin  dy ditë për secilin grup ) që do të filloj nga data 31.10.2017 deri me 08.11.2017 (grupi i I,II,III ) prandaj të gjithë pjesëmarrësit e trajnimit në programin Themelor – Bazik që gjendën në lista – dhe janë duke përcjell modulet e programit  ju informojmë se për ta përcjell këtë modul obligoheni  që të merrni me vete Lap-topët  e juaj dhe ta vijoni trajnimin duke respektuar grupin  e caktuar në listën, dhe planin kalendarik të Trajnimit. ( Plani Kalendarik i Trajnimit :

Plani Kalendarik per Nivelin Lokal Nderr Pub 2017 - Shtator

Plani Kalendarik per Nivelin Qendror 2017 - Shtator