Shqip  | Srpski  | EnglishPublikimet e Agjencionit Qendror të Prokurimit


Kërko:

Njoftim për vazhdimin e trajnimit - moduli i 9,10 -   për programin Themelor Bazik  të Nivelit Qendrorë , Lokal dhe Ndrr. Publike .

Të nderuar , siç  jeni në dijeni programi themelor – Bazik i trajnimit  është duke vazhduar dhe në radhë është Moduli i  nëntë dhe i dhjetë :

Për shkake të festës  së 28 Nëntorit ,  datat e mbajtjes  së  trajnimit për  këto dy module  në sallat e MAP-it  dhe  MI-së  janë :

Moduli i nëntë – Procedura e shqyrtimit të Ankesave ;

Grupi i parë  –  24.11.2017
Grupi i  dytë  -  29.11.2017
Grupi i tretë  – 30.11.2017

Moduli i dhjetë – Integriteti në Prokurimin Publik ;

Grupi i  Parë -  05.12.2017
Grupi i  Dytë -  06.12.2017
Grupi i Tretë -  07.12.2017