Shqip  | Srpski  | EnglishPublikimet e Agjencionit Qendror të Prokurimit


Kërko:

 09 01.2018

Njoftim për Testim – Niveli Qendror /Niveli Lokal , Ndrr. Pub.
Kjo është lista përfundimtare  e përpiluar nga KRPP-ja në bashkëpunim me IKAP për te gjithë pjesëmarrësit qe kane ndjekur Trajnimin  Bazik – Themelore nga Niveli  Qendror / Niveli Lokal / Nerr. Publike te cilët do te i nënshtrohen testimit për te u pajisur me certifikatën themelore profesionale të prokurimit. Testi për pjesëmarrësit ne liste do te organizohet me datën 17.01.2018 ne Sallën e madhe – Amfiteatrin ne ndërtesën e ish Rilindjes nga ora 9:00 për Grupin e pare , ndërsa Grupi i dyte nga ora 10:30.

(
Lista e pjesëmarrësve për test  Shkarko).

Te gjithë pjesëmarrësit qe do te i nënshtrohen testit , duhet me vete ta kenë dokumentin identifikues – letërnjoftim , pasaporte. 

Vërejtje:

Lista është përpiluar me emrat e te gjithe atyre qe e kane vijuar trajnimin 8 dite vijueshmëri dhe me shume ,ata te cilët mendojnë qe kane 8 dite e me tepër vijueshmëri e nuk e kane emrin ne listë mund te paraqesin ankesë ne KRPP, deri te premten data 12.01.2018 .

Për çdo  informate shtesë (paqartësi ose komente) jeni të mirëseardhur.


Departamenti i Trajnimeve
Tel: +381 038 213 706
trajnimet.krpp@rks-gov.net