Shqip  | Srpski  | EnglishPublikimet e Agjencionit Qendror të Prokurimit


Kërko:

NJOFTIM  PER  RI- TEST – DATA 13.02.2018 ORA 09:30 ( salla Amfiteater ne ndertesen Ish-Rilindja )

Meqense  testimi per te gjithe zyrtaret e prokurimit , per Nivelin  Qendror , Nivelin Lokal dhe nderr. Publike ka perfunduar  kemi persona te cilet nuk ju kane nenshtruar testit per shkaqe te ndryshme …. dhe persona te cilet  ju kane nenshtruar testit dhe nuk e kane arrijtur nivelin e kalueshmeris prej 51%.

Gjithashtu ne mbeshtetje te Regullores per Trajnime  konkretishte te nenit 3.3 te kesaj Rregulloreje  citoj “Ri-testi organizohet jo me afër  jo me larg se 30 dite kalendarike nga dita e përfundimit te testit. Ne ri-test kanë te drejt te hyjnë vetëm kandidatet qe nuk kanë treguar sukses pozitiv ne test dhe ata vijues te trajnimit qe për shkaqe shëndetësorë apo te obligimeve te mëdha te punës e kanë pasur te pamundur te marrin pjesë ne test”.

KRPP-ja ju njoftojnë se do te organizoj Ri- Testit qe do te mbahet me datën 13.02.2018 në sallën Amfiteater ne ndertesen ish-Rilindja, (Lista e pjesmarresve per Ri-testim ).
Te gjithë pjesëmarrësit qe do te i nënshtrohen testit , duhet me vete ta kenë dokumentin identifikues – letërnjoftim ose pasaporte. 
Për çdo  informate shtesë (paqartësi ose komente) jeni të mirëseardhur.
Zyre- KRPP