Shqip  | Srpski  | EnglishPublikimet e Agjencionit Qendror të Prokurimit


Kërko:

Njoftim - ceremonia e shpërndarjes se certifikatave /2018-2020 (Shkarko)

Njoftim për te gjithe  pjesmarresit e programit te trajnimit  te cilët e kane vijuar trajnimin Themelor Profesional për prokurim – Niveli Qendror, Niveli Lokal, Ndër. Publike se ceremonia e shpërndarjes se certifikatave do te behet me datën 10.04.2018 ne sallën e madhe – Amfiteatrin e ndërtesës se ish- Rilindja duke filluar nga ora 10:00-12:00 . 
Bashkangjitur gjeni Listën e personave te cilët do te pajisen me certifikatë Themelore Profesionale për prokurim  2018-2020 ( atach- Lista e personave qe do te pajisen me certifikatë ).
Personat te cilët do te pajisen me certifikatë janë vetëm ata te cilët e kane pasur te kompletuar dokumentacionin e aplikimit, kane vijuar trajnimin gjate vitit 2017 dhe kane arritur nivelin e kalueshmërisë ne Test – Ri test .

Vërejtje: Ju lutem të shikoni emrin dhe mbiemrin e juaj në listë , nëse nuk është shënuar drejt ,duhet të na shkruani ne imell adresën; trajnimet.krpp@rks-gov.net për arsye se kjo liste do te dërgohet për printim te certifikatave .