Shqip  | Srpski  | EnglishPublikimet e Agjencionit Qendror të Prokurimit


Kërko:

20.04.2018 Udhezuesi per Prokruime Qendrore

UDHËZIM ADMINISTRATIV QRK- NR. 06/2018 PËR ZBATIMIN E PROCEDURAVE QENDRORE TË PROKURIMIT PUBLIK (Shkarko)