Shqip  | Srpski  | EnglishPublikimet e Agjencionit Qendror të Prokurimit


Kërko:

Raportet Vjetore  

 • Raporti mbi aktivitetet e prokurimit publik në Kosovë për vitin 2018. (Shkarko)
 • Raporti mbi aktivitetet e prokurimit publik në Kosovë për vitin 2017. (Shkarko)
 • Raporti mbi aktivitetet e prokurimit publik në Kosovë për vitin 2016. (Shkarko)
 • Raporti mbi aktivitetet e prokurimit publik në Kosovë për vitin 2015. (Shkarko)
 • Raporti mbi aktivitetet e prokurimit publik në Kosovë për vitin 2014. (Shkarko)
 • Raporti mbi aktivitetet e prokurimit publik në Kosovë për vitin 2013. (Shkarko)
 • Raporti mbi aktivitetet e prokurimit publik në Kosovë për vitin 2012. (Shkarko)
 • Raporti mbi aktivitetet e prokurimit publik në Kosovë për vitin 2011. (Shkarko)
 • Raporti mbi aktivitetet e prokurimit publik në Kosovë për vitin 2010. (Shkarko)
 • Raporti mbi aktivitetet e prokurimit publik në Kosovë për vitin 2009. (Shkarko)
 • Raporti mbi aktivitetet e prokurimit publik në Kosovë për vitin 2008. (Shkarko)
 • Raporti mbi aktivitetet e prokurimit publik në Kosovë për vitin 2007. (Shkarko)
 • Raporti Vjetor 2006. (Shkarko)