Shqip  | Srpski  | EnglishPublikimet e Agjencionit Qendror të Prokurimit


Kërko:

Publikimi i Ofertave për shitjen e Aseteve dhe Njoftimit për dhënie të kontratës

Autoriteti Kontraktues Lloji i Shitjes Nr. Ref. Emri i Kontratës Data e publikimit Data e skadimit
KK Kamenice Ftese per ofertim  653-14-005  Dhenja ne shfrytezim te prones komunale..  08.07.2014  08.08.2014
KK Rahovec Njoftim per dhenje  2500-2014 Shitja e automjeteve dhe materjaleve 07.07.2014 17.07.2014
KK Gjakove Njoftim per ankand publik 2014-35550 Shitja e automjeteve zyrtare  02.07.2014 12.07.2014
KRM Pastrimi Njoftim per ankand publik- rishpallje  PAS-14-001  Shitja e materjaleve te riciklueshme  30.06.2014  10.07.2014 
KK Viti Njoftim per dhenje  657-14-003  Dhenja ne shfrytezim e lokalit afarist  26.06.2014  06.07.2014
KK Rahovec Njoftim per ankand publik 2500-2014 Shitja e automjeteve dhe materjaleve 25.06.2014  04.07.2014
NP Termokos Njoftim per dhenje  TER-14-022-SH  Shitja e hedhurinave te metalta 25.06.2014  05.07.2014 
KK Kamenice Ftese per ofertim -rishpallje 653-14-001  Shitja e xhipit ix 55  25.06.2014 04.07.2014
KRM Pastrimi Njoftim per anulim  PAS-14-001  Shitja e materjaleve te riciklimit  25.06.2014  05.07.2014 
KK Podujeve Njoftim per dhenje  14-601-46891  Shitja e mases drusore 18.06.2014  28.06.2014 
Trepca-Ndermarrje ne administrim te AKP-se Njoftim per dhenje TR-001-2014 Shitja e koncentrateve te plumbit dhe zinkut te prodhuara gjate vitit 2014 dhe 2015 18.06.2014 28.06.2014
 K Kamenice  Njoftim per dhenje  653/14/004  Dhenja me qira e lokalit  17.06.2014  28.06.2014
 K Istog  Njoftim per dhenje   633/14/038 Shitja e mases drusore  17.06.2014  28.06.2014
 KRM Pastrimi Prishtine  Njoftim per Ankand  Pas/14/001  Shitja e materjaleve te riciklushme  13.06.2014  24.06.2014
 K Viti   Njoftim per Ankand   657/14/003   Dhenja ne shfrytzim e lokalit afarist  13.06.2014   23.06.2014
 K Podujev  Njoftim per Ankand Rishpallje  14/601/723  Shitja e mases drusore  12 06 2014  23.06.2014
 K Podujev  Njoftim per Anulim  14/601/44723  Shitja e mases drusore  12.06.2014  22.06.2014
 Trepca-Ndermarrje ne administrim te AKP-se  Ftese per Ofertim  009/IB/2014  Dhenja me Qira -Depos  12.06.2014  27.06.2014
 K Gjilan  Njoftim per Ankand  Gi/651/14/001  Shitja e mases drusore te pa prera ne Fsh. Zhegoc  12.06.2014  26.06.2014
 Termokos sh.a  Ftese per Ofertim  TER/14/022-SH Shitja e Hedhurinave te metalta  09.06.2014  23.06.2014
KK Mitrovice Njoftim per dhenje 642-14-019-DHSH Dhenja ne shfrytezim e hapesires komunale 06.06.2014 16.06.2014
KK Kamenice Njoftim per anulim 653-14-003  Shitja e mases drusore - (Lot-1, 3, 4)  06.06.2014  16.06.2014 
KK Kamenice Njoftim per dhenje  653-14-003  Shitja e mases drusore- (Lot-2)  06.06.2014  16.06.2014 
KK Ferizaj Njoftim anulimi 656-14-190-221 Shitja e mases drusore 05.06.2014 15.06.2014
KK Gjilan Njoftim anulimi Gi-651-14-001 Shitja e mases drusore 04.06.2014 14.06.2014
Trepca-Ndermarrje ne administrim te AKP-se Ftese per ofertim- rishpallje 001-2014 Shitja e koncentrateve te Pb dhe Zn te prodhuara gjat vitit 2014-2015 04.06.2014 13.06.2014
Trepca-Ndermarrje ne administrim te AKP-se Njoftim anulimi 001-2014 Shitja e koncentrateve te Pb dhe Zn te prodhuara gjat vitit 2014-2015 04.06.2014 14.06.2014
KK Shterpce Njoftim per dhenje 655-14-019-2014  Shitja e asortimenteve te drurit 03.06.2014 13.06.2014
KK Podujeve Njoftim per ankand publik 14-601-46891 Shitja e mases drusore 03.06.2014 12.06.2014
KK Istog Njoftim per ankand publik 633-14-038 Shitja e mases drusore 02.06.2014 09.06.2014
KK Podujeve Njoftim per ankand publik 14-601-44723 Shitja e mases drusore 28.05.2014 06.06.2014
KK Viti Njoftim per dhenje 657-14-002 Shitja e mases drunore 27.05.2014 06.06.2014
KK Novoberde Njoftim per dhenje NB-654-14-002 Shitja e mases drusore 27.05.2014 06.06.2014
KK Kamenice Ftese per ofertim 653-14-004 Dhenja me qera 27.05.2014 06.06.2014
KK Ferizaj Njoftim per ankand publik-rishpallje 656-14-190-221 Shitja e mases drusore 26.05.2014 02.06.2014
KK Dragash Njoftim per dhenje 621-14-27-AP Shitja e mases drusore 22.05.2014 01.06.2014
KK Kamenice Ftese per ofertim 653-14-003 Shitja e mases drusore 22.05.2014 30.05.2014
KK Peje Njoftim per dhenje 635-14-033-SHA Shitja e automjeteve te dalura jashte perdorimit 16.05.2014 26.05.2014
KK Gjilan Njoftim per ankand publik GI651-14-001 Shitja e mases drusore 16.05.2014 30.05.2014
Policia e Kosoves Njoftim per dhenje 214-14-002 Shitja e skrapit 14.05.2014 24.05.2014
KK Mitrovica Njoftim per ankand publik 642-14-019-DHQ Dhenja me qira 14.05.2014 26.05.2014
Spitali Rajonal Gjilan Njoftim per ankand publik 7021437221 Shitja e aseteve 14.05.2014 28.05.2014
KK Viti Njoftim per ankand publik 657-14-002 Shitja e mases drunore 12.05.2014 20.05.2014
Ministria e Administrates Publike Ftese per ofertim SHA-01-14 Shitja automjeteve qe jane jashte perdorimit 08.05.2014 19.05.2014
KK Kamenice Njoftim per anulim te shitjes 653-14-001 Shitja e gjipit ix 55 08.05.2014 18.05.2014
KK Ferizaj Njoftim per dhenje 656-14-152-221 Shitja e mases drusore 08.05.2014 18.05.2014
KK Kamenice Ftese per ofertim 653-14-002 Dhenja me qera vendgjahishtes 06.05.2014 21.05.2014
KK Peje Ftese per ofertim 635-014-033-SHA Shitja e automjeteve te dalura jashte perdorimit 05.05.2014 13.05.2014
Trepca- Ndermarrje ne administrim te AKP-se Ftese per ofertim TR-01-2014 Shitja e koncentrateve te plumbit dhe zinkut 05.05.2014  30.05.2014
KK Shterpce Njoftim per ankand publik 655-019-2014 Shitja e asortimave te drurit 05.05.2014  19.05.2014
KK Ferizaj Njoftim anulimi 656-14-118-221 Shitja e asortimenteve drusore 05.05.2014  15.05.2014
Policia e Kosoves Njoftim per ankand publik 214-14-002 Shitja e skrapit  02.05.2014   07.05.2014
KK Novoberdo Njoftim per ankand publik 654-014-002 Shitja e mases drusore  30.04.2014   16.05.2014
KK Dragash Njoftim per ankand publik 621-14-27-AP Shitja e mases drusore  30.04.2014   13.05.2014
KK Kamenice Ftese per Ofertim 653-14-001 Shitja e gjipit ix 55  29.04.2014   05.05.2014
 AAPSK Ftese per Ofertim  14/1/001/DHQ Dhenje me Qera  28.04.2014   12.05.2014
KK Kaqanik  Njoftim per dhenje   KA652/14/13/221 Shitja e mases drusore  28.04.2014   09.05.2014
KK Ferizaj Njoftim per ri-ankand publik 656-14-117-221 shitja e mases drusore 24.04.2014 05.05.2014 
KK Peje Njoftim per dhenje 635-14-011-DHQ Dhenja me qira 24.04.2014 04.05.2014 
KK Novo Berdo Njoftim per anulim 654-002-2014 shitja e mases drusore 24.04.2014 04.05.2014 
KK Ferizaj Njoftim per ankand publik 656-14-118-221 shitja e mases drusore 18.04.2014 28.04.2014 
Policia e Kosoves Njoftim per dhenje 214-14-001 shitja e veturave 16.04.2014 26.04.2014 
KK Podujeve Njoftim per dhenje 14-601-23188 shitja e mases drusore 14.04.2014 24.04.2014 
KK Hani i Elezit NJoftim per dhenje 001-14 shitja e automjeteve 07.04.2014 17.04.2014 
AAPSK Ftese per ofertim AAPSK-14-001-001-DHO Dhenja me qira e hapesires 04.04.2014 21.04.2014 
KK Kacanik Njoftim per ankand publik KA652-014-013-221 shitja e asortimenteve drusore 02.04.2014 17.04.2014 
KK Novoberde Njoftim per ankand publik NB654-014-002 shitja e mases drusore 02.04.2014 17.04.2014 
KK Peje Njoftim per dhenje 635-14-004 shitja e automjeteve 27.03.2014 06.04.2014 
KK Peje Njoftim per ankand publik 635-14-011-DHQ Dhenje me qira 26.03.2014 14.04.2014 
KK Kacanik Ftese per ofertim 16-8106-14 Shitja e aseteve-materjalit ndertimor 26.03.2014 10.04.2014 
Dogana e Kosoves Njoftim per anulim 12-2014 Shitja e aseteve 26.03.2014 05.04.2014 
Policia e Kosoves Njoftim per ankand publik- rishpallje 214-14-001 Shitja e veturave 26.03.2014 10.04.2014 
KK Podujeve Njoftim per ankand publik 14-601-23188 Shitja e mases drusore 19.03.2014 28.03.2014 
KK Peje Ftese per ofertim 635-014-004 Shitje te automjeteve 18.03.2014 25.03.2014 
KK Mitrovice Njoftim per ankand publik- rishpallje 642-14-006 Dhenja me qira 18.03.2014 27.03.2014 
KK Hani i Elezit Ftese per ankand publik 001-2014 Shitja e automjetev zyrtare 18.03.2014 31.03.2014 
Policia e Kosoves Njoftim per dhenje 214-14-001 Shita e veturave 12.03.2014 22.03.2014 
KK Mitrovica Njoftim per ankand publik  642/14/006DHQ Dhenja e thertores  ne shfrytzim me qira 03.03.2014 12.03.2014 
KK Podujeve Noftim per dhenje 14-601-6200 Shita e mases drusore 27.02.2014 08.03.2014 
KK Drenas Njoftim per dhenje 611-002-2014 Shitja e dritareve te demtuara 27.02.2014 08.03.2014 
Policia e Kosoves Njoftim per ankand publik 214-14-001 Shita e veturave 21.02.2014 10.03.2014 
Dogana e Kosoves Ftese per ofertim 12-2014 Shita e aseteve-veturave te Doganes se Kosoves 21.02.2014 13.03.2014 
KK Novo Brdo Njoftim per anulim NB-654-001-2014 Shita e mases drusore 18.02.2014 28.02.2014 
KK Viti Njoftim per dhenje 657-14-001 Dhenja ne shfrytezim e parkingjeve ne qytetin e Vitise  13.02.2014 23.02.2014 
KK Istog Njoftim per dhenje 633-014-000-221 Shita e aseteve-veturave dhe te mjeteve tjera motorike 11.02.2014 21.02.2014
KK Podujeve Noftim per ankand publik- rishpallje 14-601-6200 Shita e mases drusore 11.02.2014 20.02.2014 
KK Podujeve Njoftim anulimi 14-601-6200 Shita e mases drusore 11.02.2014 21.02.2014 
Aeroporti Nderkombetar i Prishtines Njoftim anulimi ANP-SHA-14-001 Shita e aseteve te paperdorshme 11.02.2014 21.02.2014 
KK Drenas Njoftim per ankand publik 611-002-2014 Shitja e dritareve te demtuara ne QKMF 07.02.2014 19.02.2014 
KK Lipjan NJoftim per ankand publik 4-400-1941 Shitja e bagtis nga shkolla Adem Gllavica 31.01.2014 07.02.2014 
KK Viti NJoftim per ankand publik 657-14-001 Dhenja ne shfrytezim e parkingjeve ne qytetin e Vitise  30.01.2014 10.02.2014 
KK Novo Brdo NJoftim per ankand publik NB-654-001-2014 Shita e mases drusore 30.01.2014 13.02.2014 
KK Podujeve NJoftim per ankand publik 14-601-6200 Shita e mases drusore 29.01.2014 07.02.2014 
KRM Ekoregjioni Njoftim per dhenje ER-14-001 Shita e automjeteve jashte perdorimit dhe hekurishte 28.01.2014 08.02.2014 
Aeroporti Nderkombetar i Prishtines Njoftim anulimi ANP-SHA-14-001 Shita e aseteve te paperdorshme 28.01.2014 08.02.2014 
Aeroporti Nderkombetar i Prishtines Ftese per ofertim ANP-SHA-14-001 Shita e aseteve te paperdorshme 27.01.2014 10.02.2014 
KK Istog Ftese per ofertim 633-014-000-221 Shita e aseteve-veturave dhe te mjeteve tjera motorike 23.01.2014 07.02.2014 
KK Drenas Njoftim per dhenje 611-003-2013 Shita e veturave te amortizuara 21.01.2014 31.01.2014 
KRM Ekoregjioni Njoftim per ankand publik ER-14-001 Shitja e automjeteve jashte perdorimit dhe hekurishte 20.01.2014 27.01.2014
KK Drenas Njoftim per dhenje 611-003-2013 Shitja e mases drusore te kkonfiskuara 13.01.2014 23.01.2014 
KK Drenas Njoftim per ankadn publik 611-001-2014  Shitja e tri veturave te amortizuara  06.01.2014  17.01.2014
KK Drenas Njoftim per ankand publik- Shtyrje afatit  611-003-2013 Shitja e mases drusore te konfiskuara- bungu 06.01.2014 08.01.2014

Publikimi i Ofertave për shitjen e Aseteve dhe Njoftimit për dhënie të kontratës per vitin 2013, 2012