Shqip  | Srpski  | EnglishPublikimet e Agjencionit Qendror të Prokurimit


Kërko:
I
Fjalët kyçe:

p.sh. prokur - kërkohet gjithcka permban "prokur"
Autoriteti Kontraktues:
Lloji i shitjes:
Data e publikimit:      Deri më: 
Data e skadimit:      Deri më:  

 

      

 Autoriteti kontraktuesLloji i shitjesNr. i referencestTitulliData e publikimitData e skadimitDitët e mbetura
KK Novo BërdNjoftim per dhenie kontrate Nb 654 2018 002 AP Shitja e Masës drusore të te konfiskuara 23-Oct-2018 02-Nov-2018 10
KOSTT sh.aNjoftim per dhenie kontrate KOSTT-A1-2018 Shitja e Aseteve jashtë përdorimit 22-Oct-2018 01-Nov-2018 9
KK KlinëNjoftim per shitje te aseteve 634/18/001//SHPDHEE FTESË PËR OFERTIM PËR MARRJE ME QIRA TE AUTMARIMANGES 22-Oct-2018 01-Nov-2018 9
KOSTT sh.aNjoftim per anulim te shitjes KOSTT-A1-2018 Shitja e Aseteve jashtë përdorimit 19-Oct-2018 29-Oct-2018 6
KK KamenicëNjoftim per shitje te aseteve 653-18-004 “Shitja e masës drusore të konfiskuar” 19-Oct-2018 02-Nov-2018 10
KK KamenicëNjoftim per shitje te aseteve 653-18-003 “Shitja e asortimentit drusorë në njësinë menaxhuese Guri i Zi”- 18-Oct-2018 31-Oct-2018 8
KK LipjanNjoftim per shitje te aseteve 14-400-60925 Shitja e e mases drunore-ritenderim 15-Oct-2018 23-Oct-2018
KK ShtërpcëNjoftim per anulim te shitjes 655/ 18/018/2018 “Shitja e sortimenteve drurore per drejtorin nr.56,57.dhe 62, reoni pyjor ekonomik Sushiq G.J. Pyjet e Vërbeshtices-Kashtanjevës’’ (Anulimi i LOT 1). 12-Oct-2018 22-Oct-2018
KK KlinëNjoftim per anulim te shitjes 634-18-001-SHPDHE KONTRAKTIMI I SHERBIMEVE “TE AUTOMARIMANGES” BLLOKIM DHE ZHVENDOSJE /TRANSPORT TE AUTOMJETEVE 09-Oct-2018 19-Oct-2018
KK Novo BërdNjoftim per shitje te aseteve NB 654 002.2018 Shitja e Masës drusore të Konfiskuara 09-Oct-2018 15-Oct-2018
Trepça Ndërmarrje në Administrim të AKP-ësNjoftim per dhenie kontrate T-01-2018 Koncentrat i Plumbit (Pb) dhe Lot 2 – Koncentrat i Zinkut (Zn) 09-Oct-2018 19-Oct-2018
KK MitrovicëNjoftim per dhenie kontrate 642/18/038/SHIT Shitja e automjeteve jashtë përdorimit. 09-Oct-2018 19-Oct-2018
Këshilli Prokurorial i Kosovës Njoftim per dhenie kontrate PSH250-018-001 “Shitja e veturave të Sistemit Prokurorial të Kosovës” 05-Oct-2018 15-Oct-2018
KK DrenasNjoftim per shitje te aseteve 611-001/R -2018 Dhënia në menaxhim të vendgjuetisë së përbashkët të emruar “Drenica” e cila gjendet në territorin e komunës së Drenasit me një sipërfaqe prej: 26,741.00 ha. 05-Oct-2018 16-Oct-2018
NQ Termokos sh.a.Njoftim per dhenie kontrate TER-18-022-SH Shitja e mbeturinave te hekurit-Gypa Ritender 02-Oct-2018 12-Oct-2018
KK LipjanNjoftim per shitje te aseteve 1-404-49817 Shitja e Aseteve ( 3 veturave ) 27-Sep-2018 07-Oct-2018
KK ShtërpcëNjoftim per shitje te aseteve 655/ 18/ 018/ 2018 “Shitja e sortimenteve drunore për drejtorinë nr. 56,57 dhe 62 reonin pyjor- ekonomik “Sushiq: G.J. “Pyjet e Vërbeshticës-Kashtanjevës”. 26-Sep-2018 06-Oct-2018
Sherbimi Korrektues i Kosoves Njoftim per anulim te shitjes SHKK-18-002 Shitja e mbeturinave (metal, plastik, dru dhe goma) ne Qendrat Korrektuese ne Dubrave, Lipjan dhe Smrekonice. 26-Sep-2018 02-Oct-2018
KK LipjanNjoftim per dhenie kontrate 14-400-54994 Shitja e dritareve jashtë përdorimit-Ritenderim 24-Sep-2018 04-Oct-2018
KK DrenasNjoftim per shitje te aseteve 611-001/R -2018 Dhënia në menaxhim të vendgjuetisë së përbashkët të emruar “Drenica” e cila gjendet në territorin e komunës së Drenasit me një sipërfaqe prej: 26,741.00 ha. 17-Sep-2018 16-Oct-2018
KRM “ Pastërtia “ Sh.a FerizajNjoftim per shitje te aseteve 01/2018 FTESË PËR OFERTIM PËR SHITJE TË AUTOMJETEVE JASHTË PËRDORIMIT DHE PAISJEVE TJERA 17-Sep-2018 03-Oct-2018
KOSTT sh.aNjoftim per shitje te aseteve KOSTT-A1-2018 FTESË PËR OFERTIM PËR SHITJE TË TË ASETEVE JASHTË PËRDORIMIT 14-Sep-2018 20-Sep-2018
KK LipjanNjoftim per dhenie kontrate 14-400-54995 Shitja e Aseteve pasurive jo kapitale (parket i demoluar) ritenderim 14-Sep-2018 20-Sep-2018
KK LipjanNjoftim per dhenie kontrate 14-324-61029 Dhënia me qera për menagjim të vendit për gjueti të përbashkët “Lipjani Perëndim 13-Sep-2018 19-Sep-2018
NQ Termokos sh.a.Njoftim per shitje te aseteve TER-018-022-SH FTESË PËR OFERTIM PËR SHITJE TË Mbeturinave te Herkurta -Gypa 13-Sep-2018 25-Sep-2018
12345678910...
Njoftimet me te vjetra se 1-Korrik-2014