Shqip  | Srpski  | EnglishPublikimet e Agjencionit Qendror të Prokurimit


Kërko:
I
Fjalët kyçe:

p.sh. prokur - kërkohet gjithcka permban "prokur"
Autoriteti Kontraktues:
Lloji i shitjes:
Data e publikimit:      Deri më: 
Data e skadimit:      Deri më:  

 

      

 Autoriteti kontraktuesLloji i shitjesNr. i referencestTitulliData e publikimitData e skadimitDitët e mbetura
Policia e KosovësNjoftim per dhenie kontrate 214/19/03 SHITJA E SKRAP-IT 28-Jan-2020 07-Feb-2020 9
Policia e KosovësNjoftim per dhenie kontrate 214/19/002 Shitja e pajisjeve jo fuksionale 28-Jan-2020 07-Feb-2020 9
KK PejëNjoftim per dhenie kontrate 635/19 /003/SHR Automjeteve të dalura jashtë përdorimit 28-Jan-2020 07-Feb-2020 9
Korporata Energjetike e Kosovës KEK Sh.A.Njoftim per dhenie kontrate KEK-SHQ-19-005-811 SHITJA E QYMYRIT TË THËRMUAR 27-Jan-2020 06-Feb-2020 8
KK LipjanNjoftim per shitje te aseteve 14-400-4508 SHITJE TË GJEDHEVE DHE ASETEVE JASHTË PËRDORIMIT NË 5 (LLOTE) PËRMES OFERTAVE PUBLIKE TË MBYLLURA. 24-Jan-2020 04-Feb-2020 6
Spitali Regjional PejëNjoftim per shitje te aseteve 70030/2020 FTESË PËR OFERTIM PËR SHITJE TË Automjeteve të dalura jashtë përdorimit 17-Jan-2020 10-Feb-2020 12
KK LipjanNjoftim per dhenie kontrate 14-400-71968 Shitja e aseteve jashtë përdorimit - të cilat gjenden ne shkollën “Zenel Hajdini” fsh Gadime 14-Jan-2020 24-Jan-2020
KK VitiNjoftim per dhenie kontrate 657-2019-003 SHITJA E DRUNJËVE TË KONFISKUARA-RIANKAND 31-Dec-2019 10-Jan-2020
KK VitiNjoftim per dhenie kontrate 657-2019-002 Ankand për shitje- Inventar i papërdorshëm-Ri-ankand 30-Dec-2019 09-Jan-2020
KK PejëNjoftim per shitje te aseteve 635/19/003/SH.A Automjeteve të dalura jashtë përdorimit 27-Dec-2019 16-Jan-2020
KK LipjanNjoftim per shitje te aseteve 14-400-71968 Shitja e aseteve jashtë përdorimit 26-Dec-2019 09-Jan-2020
Kompania Regjionale e Mbeturinave Ekoregjioni-PrizrenNjoftim per dhenie kontrate KRMP 19-001 Lista e Aseteve për shitje të pjesëve për hekurishte (Njësitë Operative : Prizren,Malishevë,Suharekë,Rahovec dhe Dragash) 23-Dec-2019 02-Jan-2020
KK PodujevëNjoftim per dhenie kontrate 14-370/01-0091095/19 Shitja e masës drusore të konfiskuara e deponuar në Peran – dru teknik dhe dru zjarri 20-Dec-2019 30-Dec-2019
Korporata Energjetike e Kosovës KEK Sh.A.Njoftim per shitje te aseteve KEK-SHQ-19-005-811 SHITJA E QYMYRIT TË THËRMUAR 19-Dec-2019 06-Jan-2020
Agjencia Pyjore e KosovësNjoftim per anulim te shitjes 40300 19 005 Shitja e masës drusore e nxjerr nga projekti Rrallimet paratregtare dhe hapja e brezave për parandalimin e zjarreve (pastrime) ne ngastrat pyjore 3,4,5 dhe 7 në Njësinë menaxhuese Zhegoc Presedel-Ferizaj. 19-Dec-2019 29-Dec-2019
KK VushtrriNjoftim per dhenie kontrate 644 – 2019 – 006 Shitja e Masës drunore 16-Dec-2019 26-Dec-2019
Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit RuralNjoftim per shitje te aseteve 203-019-023-231 Shitja e Demave për therje. 12-Dec-2019 20-Dec-2019
Trepça Ndërmarrje në Administrim të AKP-ësNjoftim per dhenie kontrate TR-07/2019 “Shitja e Koncentratit të plumbit (Pb)” 12-Dec-2019 22-Dec-2019
Policia e KosovësNjoftim per shitje te aseteve 214/19/003 NJOFTIM PËR ANKAND PUBLIK PËR SHITJEN E SCRAP-IT 10-Dec-2019 19-Dec-2019
KK VitiNjoftim per shitje te aseteve VI657-2019-003 SHITJA E DRUNJËVE TË KONFISKUARA-RIANKAND 09-Dec-2019 20-Dec-2019
KK PrishtinëNjoftim per dhenie kontrate 616 02 2019 Shitja e masës drusore në Prishtinë ... 06-Dec-2019 16-Dec-2019
KK VitiNjoftim per shitje te aseteve VI657-2019-002 Ankand për shitje- Inventar i papërdorshëm-Ri-ankand 06-Dec-2019 14-Dec-2019
Agjencia Pyjore e KosovësNjoftim per shitje te aseteve 40300-19-005 Masës drusore e nxjerr nga projekti Rrallimet paratregtare dhe hapja e brezave për parandalimin e zjarreve në Regjionin e Ferizajt. 05-Dec-2019 17-Dec-2019
Policia e KosovësNjoftim per shitje te aseteve 214/19/02 shitjen e e pajisjeve jo fuksionale përmes ankandit publik. 05-Dec-2019 18-Dec-2019
KK PodujevëNjoftim per shitje te aseteve 14-370/01-0091095/19 Masës drusore të konfiskuara e deponuar në Peran 04-Dec-2019 13-Dec-2019
12345678910...
Njoftimet me te vjetra se 1-Korrik-2014