Shqip  | Srpski  | EnglishPublikimet e Agjencionit Qendror të Prokurimit


Kërko:
I
Fjalët kyçe:

p.sh. prokur - kërkohet gjithcka permban "prokur"
Autoriteti Kontraktues:
Lloji i shitjes:
Data e publikimit:      Deri më: 
Data e skadimit:      Deri më:  

 

      

 Autoriteti kontraktuesLloji i shitjesNr. i referencestTitulliData e publikimitData e skadimitDitët e mbetura
KK PrishtinëNjoftim per dhenie kontrate 616 02 2019 Shitja e masës drusore në Prishtinë ... 06-Dec-2019 16-Dec-2019 8
KK VitiNjoftim per shitje te aseteve VI657-2019-002 Ankand për shitje- Inventar i papërdorshëm-Ri-ankand 06-Dec-2019 14-Dec-2019 6
Agjencia Pyjore e KosovësNjoftim per shitje te aseteve 40300-19-005 Masës drusore e nxjerr nga projekti Rrallimet paratregtare dhe hapja e brezave për parandalimin e zjarreve në Regjionin e Ferizajt. 05-Dec-2019 17-Dec-2019 9
Policia e KosovësNjoftim per shitje te aseteve 214/19/02 shitjen e e pajisjeve jo fuksionale përmes ankandit publik. 05-Dec-2019 18-Dec-2019 10
KK PodujevëNjoftim per shitje te aseteve 14-370/01-0091095/19 Masës drusore të konfiskuara e deponuar në Peran 04-Dec-2019 13-Dec-2019 5
KK Novo BërdNjoftim per dhenie kontrate NB 654 2019 003 AP Shitja e Masës drusore të Konfiskuara 29-Nov-2019 09-Dec-2019 1
Agjencia Pyjore e KosovësNjoftim per dhenie kontrate 40300-19-004 Shitja e Automjeteve jashtë përdorimit. 27-Nov-2019 07-Dec-2019
KK VushtrriNjoftim per shitje te aseteve 644 – 2019 – 006 shitjen e masës drunore për zjarr 27-Nov-2019 05-Dec-2019
Trepça Ndërmarrje në Administrim të AKP-ësNjoftim per shitje te aseteve TR-07/2019 Shitja e Koncentratit të plumbit (Pb) 27-Nov-2019 09-Dec-2019 1
Trepça Ndërmarrje në Administrim të AKP-ësNjoftim per dhenie kontrate TR-04-2019 Lot II– Jarositi “Shitja e mbetjeve Industriale me vendndodhje në Mitrovicë” 26-Nov-2019 06-Dec-2019
Policia e KosovësNjoftim per anulim te shitjes 214 19 001 SHITJA SKRAP-IT 26-Nov-2019 06-Dec-2019
KK PejëNjoftim per dhenie kontrate 635/19 /001/SHR Vendosia e bllokuesëve ose tërheqija e automjeteve të parkuara në vendet të ndaluara për parkim 26-Nov-2019 06-Dec-2019
KK KlinëNjoftim per dhenie kontrate 634-19-003-DPZHR SHITJE E DRUVE TE KONFISKUARA 25-Nov-2019 05-Dec-2019
KK MitrovicëNjoftim per dhenie kontrate 642/19/030/SHIT Shitja e masës DRUNORE të konfiskuar-DRU ZJARRI-Depo Hortikultura. 25-Nov-2019 05-Dec-2019
KK PejëNjoftim per dhenie kontrate 635/19 /001/SHR Vendosia e bllokuesëve ose tërheqija e automjeteve të parkuara në vendet të ndaluara për parkim 25-Nov-2019 05-Dec-2019
Trepça Ndërmarrje në Administrim të AKP-ësNjoftim per shitje te aseteve TR-06-2019 SHITJA E MBETURINES METALIKE (SKRAPIT) 13-Nov-2019 22-Nov-2019
KK VitiNjoftim per shitje te aseteve VI657-2019-003 SHITJA E DRUNJËVE TË KONFISKUARA 12-Nov-2019 22-Nov-2019
KK DrenasNjoftim per shitje te aseteve 611-001 -2019 R ; DT: 11.11.2019 Dhënia në menaxhim të vendgjuetisë së përbashkët të emruar “Drenica” e cila gjendet në territorin e komunës së Drenasit me një sipërfaqe prej: 26,741.00 ha. 12-Nov-2019 29-Nov-2019
Policia e KosovësNjoftim per shitje te aseteve 214/19/001 shitjen e SKRAP-it 08-Nov-2019 21-Nov-2019
KK KlinëNjoftim per shitje te aseteve 634/19/003/DPZHR SHITJE TE DRUVE TE KONFSIKUARA 08-Nov-2019 18-Nov-2019
KK PejëNjoftim per dhenie kontrate 635/19/002/SH.A Shitja e automjeteve të dalura jashtë përdorimit 06-Nov-2019 16-Nov-2019
Trepça Ndërmarrje në Administrim të AKP-ësNjoftim per dhenie kontrate TR-05-2019 “Shitja e mbeturinave metalike Skrap” 06-Nov-2019 16-Nov-2019
Agjencia Pyjore e KosovësNjoftim per dhenie kontrate 40300-19-003 Dru zjarri dhe teknik të konfiskuara DKR-Prishtinë, DHPPPF-Pejë,Prizren,Blinajë. 06-Nov-2019 16-Nov-2019
KK Novo BërdNjoftim per shitje te aseteve NB 654 003 2019 Shitja e Masës drusore të Konfiskuara 06-Nov-2019 18-Nov-2019
KK KamenicëNjoftim per dhenie kontrate KM653-19-001 Shitjen e trungjeve pyjore dhe asortimenetve drusore nga pyjet publike. 05-Nov-2019 15-Nov-2019
12345678910...
Njoftimet me te vjetra se 1-Korrik-2014