Shqip  | Srpski  | EnglishPublikimet e Agjencionit Qendror të Prokurimit


Kërko:
I
Fjalët kyçe:

p.sh. prokur - kërkohet gjithcka permban "prokur"
Autoriteti Kontraktues:
Lloji i shitjes:
Data e publikimit:      Deri më: 
Data e skadimit:      Deri më:  

 

      

 Autoriteti kontraktuesLloji i shitjesNr. i referencestTitulliData e publikimitData e skadimitDitët e mbetura
Korporata Energjetike e Kosovës KEK Sh.A.Njoftim per dhenie kontrate KEK-SHM-19-002-811 SHITJA E MBETURINES METALIKE (SKRAPIT) 23-May-2019 02-Jun-2019 10
Ministria e Administratës PublikeNjoftim per anulim te shitjes MAP 01 2019 “Shitja e aseteve te depos ndihmese ne Gracanice “ 17-May-2019 27-May-2019 4
KK LipjanNjoftim per dhenie kontrate 14-400-28290 Shitja e bagëtive të imta (dele dhe qengja) të ekonomisë së shkollës Profesionale Adem Gllavica” Lipjan 14-May-2019 24-May-2019 1
Dogana e KosovësNjoftim per dhenie kontrate 02/2019 ”Shitjen e 5 gjeneratorëve të Doganës së Kosovës” 13-May-2019 23-May-2019
Dogana e KosovësNjoftim per anulim te shitjes 02.2019 ”Shitjen e 5 gjeneratorëve të Doganës së Kosovës” 13-May-2019 23-May-2019
KK DragashNjoftim per dhenie kontrate 621-2019-01-AP Prerja dhe shitja e masës drusore 08-May-2019 18-May-2019
MINISTRIA E MBROJTJESNjoftim per dhenie kontrate 21700/19/005 Shitja e mbeturinave te metalta dhe aseteve te ndryshme të ndare në tri pjese 08-May-2019 18-May-2019
MINISTRIA E MBROJTJESNjoftim per anulim te shitjes 21700/19/005 Shitja e mbeturinave te metalta dhe aseteve te ndryshme të ndare në tri pjese LOT 2 Pajisje specifike 08-May-2019 18-May-2019
KK LipjanNjoftim per dhenie kontrate 14-324-61029 Dhënien me qera për menagjim të vendit për gjueti të përbashkët “Lipjani Lindje” LLOT 1 -ritenderim 08-May-2019 18-May-2019
Korporata Energjetike e Kosovës KEK Sh.A.Njoftim per shitje te aseteve KEK-SHQ-19-001-811 SHITJA E QYMYRIT 08-May-2019 27-May-2019 4
Korporata Energjetike e Kosovës KEK Sh.A.Njoftim per shitje te aseteve KEK-SHQ-19-003-811 SHITJA E QYMYRIT 06-May-2019 13-May-2019
KK Hani i ElezitNjoftim per shitje te aseteve 001/2019 FTESË PËR ANKAND PUBLIK PËR SHITJEN E AUTOMJETEVE 06-May-2019 10-May-2019
KK LipjanNjoftim per shitje te aseteve 14-400-28290 Shitja e bagëtive të imta (dele dhe quingja) të ekonomisë së shkollës Profesionale Adem Gllavica” Lipjan 03-May-2019 13-May-2019
KK DragashNjoftim per shitje te aseteve 621-2019-01-AP Prerja dhe shitja e masës drusore-2019 24-Apr-2019 04-May-2019
Korporata Energjetike e Kosovës KEK Sh.A.Njoftim per shitje te aseteve KEK-SHQ-19-003-811 SHITJA E QYMYRIT 23-Apr-2019 06-May-2019
Sherbimi Korrektues i Kosoves Njoftim per anulim te shitjes SHKK 18 002 Shitja e mbeturinave (metal, plastik, dru dhe goma) ne Qendrat Korrektuese ne Dubrave, Lipjan dhe Smrekonice. 19-Apr-2019 29-Apr-2019
Dogana e KosovësNjoftim per anulim te shitjes 01/2019 ‘’SHITJA E AUTOMJETEVE TË DK-SË ‘’ 18-Apr-2019 28-Apr-2019
Dogana e KosovësNjoftim per dhenie kontrate 01/2019 SHITJA E AUTOMJETEVE TË DK-SË 18-Apr-2019 28-Apr-2019
Ministria e Administratës PublikeNjoftim per shitje te aseteve MAP/01/2019 Shitja e Aseteve te depos ndihmëse ne Graçanicë 18-Apr-2019 26-Apr-2019
KK VushtrriNjoftim per anulim te shitjes 644 – 2019 – 002 shitjen e aseteve në pronësi të komunës 16-Apr-2019 26-Apr-2019
MINISTRIA E MBROJTJESNjoftim per shitje te aseteve 21700 /19/005 Shitja e mbeturinave te metalta dhe aseteve te ndryshme të ndare në tri pjese.LOT 1,LOT 2 ,LOT 3 . 15-Apr-2019 30-Apr-2019
Korporata Energjetike e Kosovës KEK Sh.A.Njoftim per shitje te aseteve KEK-SHM-19-002-811 SHITJA E MBETURINES METALIKE (SKRAPIT) 15-Apr-2019 26-Apr-2019
KK PodujevëNjoftim per dhenie kontrate 14-370/01-0020501/19 Shitja e kontejnerëve në Lagjen e Dëshmorëve (objekti 1) 10-Apr-2019 20-Apr-2019
Dogana e KosovësNjoftim per shitje te aseteve 2/2019 SHITJE TË ASETEVE/GJENERATORËVE TË DOGANËS SË KOSOVËS 10-Apr-2019 02-May-2019
KK VushtrriNjoftim per anulim te shitjes 644 – 2019 – 001 shitjen e masës drunore të konfiskuara 10-Apr-2019 20-Apr-2019
12345678910...
Njoftimet me te vjetra se 1-Korrik-2014