Shqip  | Srpski  | EnglishPublikimet e Agjencionit Qendror të Prokurimit


Kërko:
I
Fjalët kyçe:

p.sh. prokur - kërkohet gjithcka permban "prokur"
Autoriteti Kontraktues:
Lloji i shitjes:
Data e publikimit:      Deri më: 
Data e skadimit:      Deri më:  

 

      

 Autoriteti kontraktuesLloji i shitjesNr. i referencestTitulliData e publikimitData e skadimitDitët e mbetura
KK Novo BërdNjoftim per shitje te aseteve NB 654 0012018 Shitja e Masës drusore të Konfiskuara 16-May-2018 28-May-2018 5
Qendra Klinike Univeristare e KosovësNjoftim per shitje te aseteve 701-18-001 Mbeturinave të metalit dhe plastikes (inventarit, teknikes së bardhë, dyerve dhe dritareve të plastikës) 16-May-2018 25-May-2018 2
Qendra Klinike Univeristare e KosovësNjoftim per anulim te shitjes 701 18 001 “Shitja e mbeturinave të metalit dhe plastikes (inventarit, teknikës së bardhe, dyerve dhe dritareve te plastikes) në QIRSKP - Shtime” 14-May-2018 24-May-2018 1
Posta e Kosovës SH.ANjoftim per shitje te aseteve PK-18-001 Shitja e shtypsave, fotokopjuesve ,FAX -vedhe tonerëve-Ritender 11-May-2018 25-May-2018 2
Ministria e Administratës PublikeNjoftim per dhenie kontrate MAP/ 01/2018 Shitja e veturave per MAP 11-May-2018 22-May-2018
KK DragashNjoftim per shitje te aseteve 621-2018-002-AP Prerja dhe shitja e masës drusore-2018 10-May-2018 22-May-2018
Posta e Kosovës SH.ANjoftim per anulim te shitjes pk 18 001 Shitja e shtypsave, fotokopjuesve,FAX-eve dhe tonereve 10-May-2018 17-May-2018
KK DragashNjoftim per dhenie kontrate 621-2018-001-AP Aseteve Komunale (Mobilje, paisje kompjuterike, karrika) RI-ANKAND 10-May-2018 21-May-2018
Qendra Klinike Univeristare e KosovësNjoftim per shitje te aseteve 701-18-001 Mbeturinave të metalit dhe plastikes (inventarit, teknikes së bardhë, dyerve dhe dritareve të plastikës) 10-May-2018 22-May-2018
N.P.K “TRAFIKU URBAN”Njoftim per shitje te aseteve TU/18/001 shitjen e Autobusëve jashtë përdorimit 10-May-2018 17-May-2018
Ndërmarrja Publike Banesore PrishtinëNjoftim per shitje te aseteve NPB-18-001 E skrapit (hekur , inoks, alumin) 04-May-2018 18-May-2018
KK PodujevëNjoftim per shitje te aseteve 14-370/01-0035631/18 Pajisjeve të teknologjisë informative, pajisjeve tjera dhe të inventarit të amortizuar dhe i vlerësuar jashtë përdorimit 04-May-2018 14-May-2018
KK RanillugNjoftim per shitje te aseteve RAN661/18/001 Shitja e masës drurore 04-May-2018 11-May-2018
Agjencia Qendrore e Prokurimit (Prokurimet për AK)Njoftim per shitje te aseteve AQP-AK 18 001 Shitja e veturave të Këshillit të Pavarur Mbikëqyrës të Shërbyesve Civil të Kosovës 27-Apr-2018 07-May-2018
Agjencia Qendrore e Prokurimit (Prokurimet për AK)Njoftim per anulim te shitjes AQP-AK 18 001 Pjesa (lot) 5: Shitja e veturave të Këshillit të Pavarur Mbikëqyrës të Shërbyesve Civil të Kosovës – Shkoda Felicia 27-Apr-2018 07-May-2018
KK VitiNjoftim per dhenie kontrate 657-2018-002 DHËNJA NË SHFRYTZIM E HAPESIRAVE PUBLIKE (BANJOVE PUBLIKE) 27-Apr-2018 07-May-2018
KK ShtërpcëNjoftim per shitje te aseteve 655 /18 / 018 //2018/ Shitja e sortimenteve drunore për drejtorinë nr.56 , 57 dhe 62 reonin pyjor- ekonomik “Sushiq: G.J. “Pyjet e Vërbeshticës-Kashtanjevës”. 25-Apr-2018 04-May-2018
KK LipjanNjoftim per shitje te aseteve 4-404-17016 Shitja e Aseteve pasurive jo kapitale 19-Apr-2018 30-Apr-2018
Posta e Kosovës SH.ANjoftim per shitje te aseteve PK-18-001 Shitja e shtypsave, fotokopjuesve ,FAX -vedhe tonereve 19-Apr-2018 30-Apr-2018
KK DragashNjoftim per shitje te aseteve 621-2018-001-AP Aseteve Komunale (Mobilje, paisje kompjuterike, karrika) RI-ANKAND 19-Apr-2018 30-Apr-2018
KK VitiNjoftim per dhenie kontrate 657-2018-002 DHËNJA NË SHFRYTZIM E HAPESIRAVE PUBLIKE (BANJOVE PUBLIKE) 16-Apr-2018 23-Apr-2018
Agjencia Qendrore e Prokurimit (Prokurimet për AK)Njoftim per dhenie kontrate AQP-AK-18-001 Shitjen e veturave të Këshillit të Pavarur Mbikëqyrës të Shërbyesve Civil të Kosovës 13-Apr-2018 23-Apr-2018
KK VitiNjoftim per dhenie kontrate 657-2018-001 SHITJA E MASËS DRUSORE,NJËSIA MENAXHUESE –KOPILAQË NR.82,83 10-Apr-2018 20-Apr-2018
KK GjilanNjoftim per shitje te aseteve GL 651 18 02 Shitjen e disa viçave dhe lopës 10-Apr-2018 20-Apr-2018
KK PodujevëNjoftim per shitje te aseteve 14-370/01-0014822/18 Masës drusore të konfiskuara e deponuar në Peran 26-Mar-2018 04-Apr-2018
12345678910...
Njoftimet me te vjetra se 1-Korrik-2014