Shqip  | Srpski  | EnglishPublikimet e Agjencionit Qendror të Prokurimit


Kërko:
I
Fjalët kyçe:

p.sh. prokur - kërkohet gjithcka permban "prokur"
Autoriteti Kontraktues:
Lloji i shitjes:
Data e publikimit:      Deri më: 
Data e skadimit:      Deri më:  

 

      

 Autoriteti kontraktuesLloji i shitjesNr. i referencestTitulliData e publikimitData e skadimitDitët e mbetura
KK DragashNjoftim per dhenie kontrate 621-2018-004-AP Shitja e automjeteve jashtë funksionit 07-Dec-2018 17-Dec-2018 8
Agjencia Pyjore e KosovësNjoftim per anulim te shitjes 40300 18 001 Shitja e masës drusore e konfiskuar dhe të deponuara në depon e DHPPPF-Pejë dhe DK-Mitrovicë . 06-Dec-2018 16-Dec-2018 7
Agjencia Pyjore e KosovësNjoftim per shitje te aseteve 40300-18-003 Shitja e masës drusore e nxjerr nga projekti Rrallimet paratregtare dhe hapja e brezave për parandalimin e zjarreve (pastrime) ne ngastrat pyjore 17,24 dhe 25 në Njësinë menaxhuese Radusha –Istog. 05-Dec-2018 14-Dec-2018 5
KK GjilanNjoftim per shitje te aseteve Gl 651 – 18 - 06 Shitja e masës drusore të konfiskuara 03-Dec-2018 07-Dec-2018
KK GjilanNjoftim per anulim te shitjes GL 651 ’Shitja e një lope dhe një mështjerre’’ 30-Nov-2018 10-Dec-2018 1
N.P.K “TRAFIKU URBAN”Njoftim per dhenie kontrate TU-18-002 Shitja e hekurishteve për skrap 30-Nov-2018 10-Dec-2018 1
KK MitrovicëNjoftim per dhenie kontrate 642/18/043/SHIT Shitja e masës DRUNORE të konfikuar dhe masës DRUNORE në pyll(e pa prerë). 30-Nov-2018 10-Dec-2018 1
KK LipjanNjoftim per shitje te aseteve 1-404-69645 FTESË PËR OFERTIM PËR SHITJE TË Shitja e Aseteve pasurive jo kapitale (mbeturina-hekur) 27-Nov-2018 07-Dec-2018
Agjencia Pyjore e KosovësNjoftim per shitje te aseteve 40300-18-002 Shitja e Masës drusore e nxjerr nga projekti Rrallimet paratregtare dhe hapja e brezave për parandalimin e zjarreve në Regjionin e Prishtinës 26-Nov-2018 07-Dec-2018
KK DrenasNjoftim per shitje te aseteve 611-002/R-2018 NJOFTIM PËR ANKAND PUBLIK PËR SHITJEN E SKELETEVE TË BANKAVE DHE KARRIGAVE – JASHT PËRDORIMIT (SKRAP) DHE MBETURINAVE TË HEKURIT DHE ALUMINIT 26-Nov-2018 06-Dec-2018
KRM “ Pastërtia “ Sh.a FerizajNjoftim per shitje te aseteve 01/2018 FTESË PËR OFERTIM PËR SHITJE TË AUTOMJETEVE JASHTË PËRDORIMIT DHE PAISJEVE TJERA, LOT 1 (RISHPALLJE) 23-Nov-2018 12-Dec-2018 3
KK LipjanNjoftim per dhenie kontrate 14-400-65666 Shitja e gjedhave të ekonomisë së shkollës Profesionale Adem Gllavica” Lipjan-ritenderim 23-Nov-2018 03-Dec-2018
Agjencia Pyjore e KosovësNjoftim per shitje te aseteve 40300-18-001 NJOFTIM PËR ANKAND PUBLIK PËR SHITJEN E Masës drusore e konfiskuar dhe të deponuara në depon e DHPPPF-Pejë dhe DK-Mitrovicë –Rishpallje . 23-Nov-2018 04-Dec-2018
KK VushtrriNjoftim per shitje te aseteve 644 – 2018 – 002 shitjen e masës drunore të paprera për zjarr 23-Nov-2018 04-Dec-2018
Agjencia Pyjore e KosovësNjoftim per anulim te shitjes 40300-18-001. Shitja e masës drusore e konfiskuar dhe të deponuara në depon e DHPPPF-Pejë dhe DK-Mitrovicë . 21-Nov-2018 01-Dec-2018
Kompania Rajonale e Ujesjellesit “ RADONIQI” Sh.A./ GjakovëNjoftim per shitje te aseteve KRURGJA 018 001 AN Shitja e materialit te dalë jashte perdorimit (lidhese ,ventila,hekur ,gilindera dhe mbeturina tjera )përmes ankandit publik. 20-Nov-2018 30-Nov-2018
KK DragashNjoftim per shitje te aseteve 621-2018-004-AP Shitja e automjeteve jashtë funksionit 20-Nov-2018 03-Dec-2018
N.P.K “TRAFIKU URBAN”Njoftim per shitje te aseteve TU/18/002 FTESË PËR OFERTIM PËR SHITJE TË Për shitjen e hekurishteve për skrap. 15-Nov-2018 23-Nov-2018
KK KamenicëNjoftim per dhenie kontrate 653-18-003 Shitja e asortimentit drusor në njësin menaxhuese “Guri i Zi”- lot 1 Ngastra 29 14-Nov-2018 24-Nov-2018
KK LipjanNjoftim per shitje te aseteve 14-400-65666 Shitja e gjedhave të ekonomisë së shkollës Profesionale Adem Gllavica” Lipjan-ritenerim 13-Nov-2018 19-Nov-2018
KK VushtrriNjoftim per shitje te aseteve 644 – 2018 – 001 FTESË PËR OFERTIM Për shitjen e masës drunore 13-Nov-2018 22-Nov-2018
KK SuharekëNjoftim per shitje te aseteve 001-2018 Shitja e Masës drusore të konfiskuara 12-Nov-2018 05-Dec-2018
Agjencia Pyjore e KosovësNjoftim per shitje te aseteve 40300-18-001 Shitja e masës drusore e konfiskuar dhe të deponuara në depon e DHPPPF-Pejë dhe DK-Mitrovicë . 09-Nov-2018 19-Nov-2018
KK GjilanNjoftim per shitje te aseteve Gl 651 – 18 - 05 Shitja e një lope dhe një mështjerre 09-Nov-2018 20-Nov-2018
KK MitrovicëNjoftim per shitje te aseteve 642/18/043//SHIT Shitja e per shitje tëmasës DRUNORE të konfikuar masës DRUNORE në pyll(e pa prerë). 08-Nov-2018 16-Nov-2018
12345678910...
Njoftimet me te vjetra se 1-Korrik-2014