Shqip  | Srpski  | EnglishPublikimet e Agjencionit Qendror të Prokurimit


Kërko:
I
Fjalët kyçe:

p.sh. prokur - kërkohet gjithcka permban "prokur"
Autoriteti Kontraktues:
Lloji i shitjes:
Data e publikimit:      Deri më: 
Data e skadimit:      Deri më:  

 

      

 Autoriteti kontraktuesLloji i shitjesNr. i referencestTitulliData e publikimitData e skadimitDitët e mbetura
KK PejëNjoftim per dhenie kontrate 635/20 /001/SHR Shitja e automjeteve të dalura jashtë përdorimit pjesa e dytë 31-Mar-2020 10-Apr-2020 4
Stacioni i Autobusëve SHA GjakovëNjoftim per anulim te shitjes Nr. i prokurimit 601568233 20 001 SH-A Shitja e aseteve të ish - Restaurantit dhe Kuzhinës së NPLSAGJ 18-Mar-2020 28-Mar-2020
KK PejëNjoftim per shitje te aseteve 635/20/001/SH.A Automjeteve të dalura jashtë përdorimit Pjesa e Dytë 18-Mar-2020 27-Mar-2020
KK PejëNjoftim per shitje te aseteve 635/20/002/SH.A Automjeteve të dalura jashtë përdorimit Pjesa e Dytë 18-Mar-2020 27-Mar-2020
KK IstogNjoftim per shitje te aseteve 633-020-08 Për shitjen e masës drunore të paprera 16-Mar-2020 20-Mar-2020
KK KamenicëNjoftim per shitje te aseteve KM653-20-001 Shitja e asortimenteve dru zjarri,dru teknik të konfiskuara nga Autoiteti Pyjor Komunal 16-Mar-2020 26-Mar-2020
NQ Termokos sh.a.Njoftim per dhenie kontrate TER-020-004-SH Mbeturinave te Herkurta -Gypa 13-Mar-2020 23-Mar-2020
Spitali Regjional PejëNjoftim per dhenie kontrate 70030/20/002/AP Shitja e mbeturinave të hekurit skrap 11-Mar-2020 21-Mar-2020
KK VushtrriNjoftim per shitje te aseteve VU644 – 2020 – 001 shitjen e aseteve – inventarit dhe pajisjeve mjekësore të QKMF – së 11-Mar-2020 24-Mar-2020
KK VushtrriNjoftim per anulim te shitjes 644 – 2020 – 001 Për shitjen e aseteve në pronësi të QKMF-së 11-Mar-2020 21-Mar-2020
Agjencia Pyjore e KosovësNjoftim per dhenie kontrate 40300-20-001 Dru zjarri dhe teknik të konfiskuara DKR-Prishtinë , DHPPPF-Pejë, DKR-Mitrovicë , DKR-Ferizaj dhe DMKE-Blinajë. 06-Mar-2020 16-Mar-2020
Policia e KosovësNjoftim per anulim te shitjes 214 19 03 SHITJA SKRAP-IT 03-Mar-2020 13-Mar-2020
Stacioni i Autobusëve SHA GjakovëNjoftim per shitje te aseteve 601568233 20 001 SH - A Shitja e aseteve të ish - Restaurantit dhe Kuzhinës 28-Feb-2020 16-Mar-2020
KK KlinëNjoftim per dhenie kontrate 634-20-001-DPZHR SHITJE E DRUVE TE KONFISKUARA 26-Feb-2020 07-Mar-2020
Ndërmarrja Publike Banesore PrishtinëNjoftim per dhenie kontrate NPB-20-001 Shitja e mbeturinës së hekurit skrap 26-Feb-2020 07-Mar-2020
Stacioni i Autobusëve SHA GjakovëNjoftim per shitje te aseteve 601568233 19 001 SH - A shitjen e aseteve – elementeve të ish kuzhinës së bashku si pako, dhe shitjen e banakut të ish restaurantit. 25-Feb-2020 16-Mar-2020
Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit RuralNjoftim per dhenie kontrate 203-019-023-231 Shitja e demave për therje 25-Feb-2020 06-Mar-2020
Spitali Regjional PejëNjoftim per shitje te aseteve 70030/20/002/AP shitjen e mbeturinave të hekurit skrap 24-Feb-2020 09-Mar-2020
Spitali Regjional PejëNjoftim per anulim te shitjes 70030 2020 Shitja e automjeteve të dala jashtë përdorimit 20-Feb-2020 01-Mar-2020
NQ Termokos sh.a.Njoftim per shitje te aseteve TER-020-004-SH Mbeturina te Hekurta-Gypa 18-Feb-2020 24-Feb-2020
KK VushtrriNjoftim per shitje te aseteve VU644 – 2020 – 001 shitjen e aseteve të komunës 18-Feb-2020 26-Feb-2020
NQ Termokos sh.a.Njoftim per shitje te aseteve TER-020-004-SH FTESË PËR OFERTIM PËR SHITJE TË Mbeturinave te Herkurta -Gypa 18-Feb-2020 24-Feb-2020
Agjencia Pyjore e KosovësNjoftim per shitje te aseteve 40300-20-001 Masës drusore e konfiskuar dhe të deponuara në depon e DKR-Prishtinë , DHPPPF-Pejë, DKR-Mitrovicë , DKR-Ferizaj dhe DMKE-Blinajë. 12-Feb-2020 27-Feb-2020
Spitali Regjional PejëNjoftim per dhenie kontrate 70030/2020 Automjeteve të ndalura jashtë përdorimit 12-Feb-2020 22-Feb-2020
Korporata Energjetike e Kosovës KEK Sh.A.Njoftim per dhenie kontrate KEK-SHM-19-004-811 SHITJA E MBETURINES METALIKE (SKRAPIT) 12-Feb-2020 22-Feb-2020
12345678910...
Njoftimet me te vjetra se 1-Korrik-2014