Shqip  | Srpski  | EnglishPublikimet e Agjencionit Qendror të Prokurimit


Kërko:
I
Fjalët kyçe:

p.sh. prokur - kërkohet gjithcka permban "prokur"
Autoriteti Kontraktues:
Lloji i shitjes:
Data e publikimit:      Deri më: 
Data e skadimit:      Deri më:  

 

      

 Autoriteti kontraktuesLloji i shitjesNr. i referencestTitulliData e publikimitData e skadimitDitët e mbetura
Ministria e Punëve të BrendshmeNjoftim per dhenie kontrate 001/2017 Shitja dhe asgjësimi i targave të vjetra të regjistrimit të automjeteve 21-Feb-2018 02-Mar-2018 9
NR Pastrimi - PrishtinëNjoftim per dhenie kontrate PAS-18-001 Shitjen e Automjeteve të vogla dhe kamionave jashtë përdorimit 13-Feb-2018 16-Feb-2018
NR Pastrimi - PrishtinëNjoftim per anulim te shitjes PAS-18-001 Për shitjen e Automjeteve të vogla dhe kamionave jashtë përdorimit 08-Feb-2018 18-Feb-2018
KK GjilanNjoftim per shitje te aseteve Gl 651 – 18 - 01 shitjen e disa viçave dhe lopës 08-Feb-2018 22-Feb-2018 1
Agjencia Pyjore e KosovësNjoftim per anulim te shitjes 40300 17 002 Shitja e masës drusore e nxjerr nga projekti Rrallimet paratregtare dhe hapja e brezave për parandalimin e zjarreve. 16-Jan-2018 26-Jan-2018
NR Pastrimi - PrishtinëNjoftim per shitje te aseteve PAS/18/001 Shitjen e e Automjeteve të vogla dhe kamionave jashtë përdorimit 16-Jan-2018 25-Jan-2018
KK DrenasNjoftim per dhenie kontrate 611-002-2017 SHITJA E MASËS DRUSORE TË KONFISKUAR, DRU BUNGU, QARRI AHU DHE SHKOZE 29-Dec-2017 01-Jan-2018
KK KamenicëNjoftim per dhenie kontrate 653-17-004 Shitja e mases drusore te prere ne rajonin “Kika” 28-Dec-2017 04-Jan-2018
KK VushtrriNjoftim per anulim te shitjes 644 – 2017 – 003 shitjen e aseteve të objektit të vjetër të komunës 28-Dec-2017 08-Jan-2018
KK MitrovicëNjoftim per shitje te aseteve 642/17/042//SHT DZ Shitja e mases drunore te konfiskuar-Dru ZJARRI 28-Dec-2017 05-Jan-2018
KK VushtrriNjoftim per shitje te aseteve 644 – 2017 – 003 shitjen e aseteve të objekti të vjetër të komunës 22-Dec-2017 26-Dec-2017
Agjencia Pyjore e KosovësNjoftim per shitje te aseteve 40300-17-002 Masës drusore e nxjerr nga projekti Rrallimet paratregtare dhe hapja e brezave për parandalimin e zjarreve 22-Dec-2017 15-Jan-2018
KK DrenasNjoftim per shitje te aseteve 611-002-2017 SHITJEN E MASËS DRUSORE TË KONFISKUARA – BUNGU, QARRI, AHU & SHKOZE 18-Dec-2017 28-Dec-2017
Ministria e DrejtësisëNjoftim per shitje te aseteve AAPSK-17-001-DHQ Dhënjen me qira të 5 banesave në Prishtinë 18-Dec-2017 26-Dec-2017
KK ShtërpcëNjoftim per anulim te shitjes 655 17 028 2017 Shitja e asortimenteve drunore per drejtorin Nr.56,57 ne rejonin pyjor-ekonomik “Sushiq”G.J.pyjet e vrbeshtices-Kashtanjeves. 15-Dec-2017 22-Dec-2017
KK KlinëNjoftim per dhenie kontrate 634/17/006/DAPBZHR SHITJE E MASES DRUSORE TE KONFISKUARA 14-Dec-2017 21-Dec-2017
Universiteti i PrishtinësNjoftim per dhenie kontrate 90400/17/065/SH Shitja e Dritareve ,Dyerve,Qelqit të tyre dhe radiatorëve të vjetër 14-Dec-2017 21-Dec-2017
KK PrishtinëNjoftim per dhenie kontrate 616 04 2017 Shitja e masës drusore në Prishtina I nr. i ngastrës katastrale 58, Prishtina I numri i ngastrës katastrale 62 dhe Meçegllav-Dubok numri i ngastrës katastrale 32 14-Dec-2017 21-Dec-2017
Trepça Ndërmarrje në Administrim të AKP-ësNjoftim per dhenie kontrate TS01/17 Shitja e plumbit të rafinuar (Pb) 99,99% peshë totale 310 ton 11-Dec-2017 21-Dec-2017
KK VushtrriNjoftim per dhenie kontrate 644 – 2017 – 004 Lot 3 : Shitja e Masës drunore të paprera në sasi prej 72,20m³ 08-Dec-2017 18-Dec-2017
KK GjilanNjoftim per shitje te aseteve Gl 651 – 17 - 03 Shitja e viçave dhe lopëve 08-Dec-2017 15-Dec-2017
Agjencia Pyjore e KosovësNjoftim per dhenie kontrate 40300-17-001 Dru zjarri të llojit llojit ahu dhe llojit bungu. Depo DK-Prizren. 08-Dec-2017 18-Dec-2017
KK Novo BërdNjoftim per dhenie kontrate NB 654 17 003AP Shitja e Masës drusore të pa prerë në njësim menaxhuese Novobërdë - ngastra 42 08-Dec-2017 18-Dec-2017
KK KamenicëNjoftim per shitje te aseteve 653-17-004 Shitje të masës drusore të prerë në Rajonin “Kika” - ritenderim 05-Dec-2017 20-Dec-2017
KK VushtrriNjoftim per shitje te aseteve 644 – 2017 – 003 shitjen e aseteve të objekti të vjetër të komunës 05-Dec-2017 25-Dec-2017
12345678910...
Njoftimet me te vjetra se 1-Korrik-2014