Shqip  | Srpski  | English


Kërko:


Publikimet e Agjencionit Qendror të Prokurimit


Lista e operatoreve ekonomik te ndaluar per te marre pjese ne tendera publik

 

 

Nr.

Emri i
operatorit

Vendi i 
rregjistrimit
Lloji i biznesit Data e ndalimit