Shqip  | Srpski  | English


Kërko:


Publikimet e Agjencionit Qendror të Prokurimit


 Raportet  e Departamentit për mbikqyrje dhe monitorim

Raportet në vitin 2015

Nr.i raportit Autoriteti  Kontraktues Lloji i monitorimit Shkarkimi
01/2015 KK Gjilan Sipas planit Shkarko
02/2015 KK Drenas Sipas planit Shkarko
03/2015 RTK Sipas planit Shkarko
04/2015 MMPH Sipas planit Shkarko
05/2015 KK Podujeve Sipas planit Shkarko
06/2015 KRU Radoniqi sha Sipas planit Shkarko
07/2015 Spitali Rajonal i Pejes Sipas planit Shkarko
08/2015 KK Vitia Sipas planit Shkarko
09/2015 Spitali Rajonal i Prizrenit Sipas planit Shkarko
10/2015 Spitali Sheikh Zayed - Vushtrri Sipas planit Shkarko
11/2015 KOSTT Sipas planit Shkarko
12/2015 Qendra e Kosoves per Transfuzionin e Gjakut Sipas planit Shkarko
13/2015 Ministria e Financave Sipas planit Shkarko
14/2015 Ministria e Diaspores Sipas planit Shkarko
15/2015 KK Decan Sipas planit Shkarko
16/2015 Agjencia Kosovare e Prones Sipas planit Shkarko
17/2015 Ministria e Drejtesise Sipas planit Shkarko
18/2015 Komisioni i Pavarur i Minierave dhe Mineraleve Sipas planit Shkarko
19/2015 KK Hani i Elezit Sipas planit Shkarko
20/2015 Qendra e Studenteve Sipas planit Shkarko
21/2015 Zyra e Rregullatorit per Uje dhe Kanalizim Sipas planit Shkarko
22/2015 KK Fushe Kosove Sipas planit Shkarko
23/2015 ASHAK Sipas planit Shkarko
24/2015 KK Malisheve Sipas planit Shkarko
25/2015 KK Skenderaj Sipas planit Shkarko
26/2015 NQ Termokos Sipas planit Shkarko
27/2015 KK Mamushe Sipas planit Shkarko
28/2015 Univerziteti i Prishtines Sipas planit Shkarko
29/2015 KK Shterpce Sipas planit Shkarko
30/2015 KK Rahovec Sipas planit Shkarko
31/2015 KRU Hidromorava- Gjilan Sipas planit Shkarko
32/2015 Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarise Sipas planit Shkarko
33/2015 Aeroporti Nderkombetar i Prishtines Sipas planit Shkarko
34/2015 Agjencia Kosovare per Produkte dhe Paisje Medicinale Sipas planit Shkarko
35/2015 Fondi i Kursimeve Pensionale te Kosoves Sipas planit Shkarko

Shkarko

Raportet në vitin 2014

Nr.i raportit Autoriteti  Kontraktues Lloji i monitorimit Shkarkimi
01/2014 KRUK Bifurkacioni Sipas planit Shkarko
02/2014 KK Istog Sipas planit Shkarko
03/2014 Kompania per Menaxhimin e Deponive ne Kosove Sipas planit Shkarko
04/2014 Agjencia Pyjore e Kosoves Sipas planit Shkarko
05/2014 Autoriteti i Aviacionit Civil i Kosoves Sipas planit Shkarko
06/2014 KK Suhareke Sipas planit Shkarko
07/2014 KRM Çabrati Sipas planit Shkarko
08/2014 KK Lipjan Sipas planit Shkarko 
09/2014 Ministria e FSK-së Sipas planit Shkarko
10/2014 Ministria e Shëndetsisë Sipas planit Shkarko
11/2014 Ministria e Kultures, Rinis dhe Sportit Sipas planit Shkarko
12/2014 Autoriteti Rregullator i Komunikimeve Elektronike dhe Postare Sipas planit Shkarko
13/2014 KK Peje  Sipas planit Shkarko
14/2014 KK Kline Sipas planit Shkarko
15/2014 KK Mitrovice Sipas planit Shkarko
16/2014 Ministria e Bujqesise, Pylltarise dhe Zhvillimit Rural Sipas planit Shkarko
17/2014 KK Kacanik Sipas planit Shkarko
18/2014 KRM Uniteti SHA - Mitrovice Sipas planit Shkarko
19/2014 Ministria e Zhvillimit Ekonomik Sipas planit Shkarko
20/2014 Akademia e Kosoves per Siguri Publike Sipas planit Shkarko
21/2014 KUR Prishtina Sipas planit Shkarko
22/2014 Zyra e Presidentit te Republikes se Kosoves Sipas planit Shkarko
23/2014 Zyra e Kryeministrit te Republikes se Kosoves Sipas planit Shkarko
24/2014 Qendra e Mjekesise Urgjente - Prishtine Sipas planit Shkarko
25/2014 KK Novoberd Sipas planit Shkarko
26/2014 KK Dragash Sipas planit Shkarko
27/2014 Zyra e Auditorit te Pergjithshem Sipas planit Shkarko
28/2014 Ministria e Administrates Publike Sipas planit Shkarko
29/2014 KK Obiliq Sipas planit Shkarko
30/2014 Zyra e Rregullatorit per Energji Sipas planit Shkarko
31/2014 KK Kamenice Sipas planit Shkarko
32/2014 KK Shtime Sipas planit Shkarko
33/2014 Administrata Tatimore e Kosoves Sipas planit Shkarko
34/2014 Kuvendi i Republikes se Kosoves Sipas planit Shkarko
35/2014 Ministria e Puneve te Jashtme Sipas planit Shkarko
36/2014 Sekretariati i Keshillit Gjyqesore te Kosoves Sipas planit Shkarko

Raportet në vitin 2013

Nr.i raportit Autoriteti  Kontraktues Lloji i monitorimit Shkarkimi
01/2013 Ministria e Puneve te Brendshme Sipas kerkeses Shkarko
02/2013 Policia e Kosoves Sipas kërkesës Shkarko
03/2013             Trepça - Ndermarrje nen administrimin e AKP-se            Sipas kërkesës Shkarko
01/2013             KK Gjilan           Sipas planit Shkarko
02/2013             KK Drenas        Sipas planit Shkarko
03/2013             RTK          Sipas planit Shkarko
04/2013             MMPH         Sipas planit Shkarko
05/2013             KK Podujeve         Sipas planit Shkarko
06/2013             KRU "Radoniqi & Dukagjini"        Sipas planit Shkarko
07/2013             MPMS     Sipas planit Shkarko
08/2013             Spitali Regjional Peje      Sipas planit Shkarko
01/2013            KK Podujeve     Monitorim i menaxhimit te kontrates Shkarko
02/2013             Spitali Regjional Peje      Monitorim i menaxhimit te kontrates Shkarko
03/2013             KK Viti      Monitorim i menaxhimit te kontrates Shkarko
04/2013             Spitali Regjional Prizren   Monitorim i menaxhimit te kontrates Shkarko
09/2013             KK Viti    Sipas planit Shkarko
10/2013             Spitali Regjional Prizren   Sipas planit Shkarko

11/2013  

Spitali "Sheikh Zayed" Vushtrri  Sipas planit Shkarko 
12/2013             Sherbimi Profesional i shendetit mendor- Prishtine  Sipas planit Shkarko
13/2013 KOSTT  Sipas planit Shkarko
05/2013   Spitali "Sheikh Zayed" Vushtrri Monitorim i menaxhimit te kontrates Shkarko
06/2013 KOSTT Monitorim i menaxhimit te kontrates Shkarko 
07/2013 Ministria e Diaspores Monitorim i menaxhimit te kontrates Shkarko
08/2013 Komisioni i Pavarur per Miniera dhe Minerale Monitorim i menaxhimit te kontrates Shkarko
09/2013 Agjencioni Kosovar i Prones Monitorim i menaxhimit te kontrates Shkarko
10/2013 KK Juniku Monitorim i menaxhimit te kontrates Shkarko
14/2013 Qendra Kombetare e Kosoves per Transfuzionin e Gjakut Sipas planit Shkarko
15/2013 KK Decan Sipas planit Shkarko
16/2013 Ministria e Drejtesis Sipas planit Shkarko
17/2013 Agjencioni Kosovar kunder Korrupsionit Sipas planit Shkarko
18/2013 Ministria e Diaspores Sipas planit Shkarko
19/2013 Agjencia Kosovare e Prones Sipas planit Shkarko
20/2013 Komisioni i Pavarur per Miniera dhe Minerale Sipas planit Shkarko
21/2013 KK Junik Sipas planit Shkarko 
22/2013 KK Hani i Elezit Sipas planit Shkarko
23/2013 Qendra e Studentve Sipas planit Shkarko
24/2013 Ministria e Financave Sipas planit Shkarko
25/2013 Universiteti i Prishtines Sipas planit Shkarko
26/2013 Akademia e Shkencave dhe e Arteve te Kosoves Sipas planit Shkarko
11/2013 Qendra e studenteve Monitorim i menaxhimit te kontrates Shkarko
12/2013 Ministria e Financave Monitorim i menaxhimit te kontrates Shkarko
13/2013 Universiteti i Prishtines Monitorim i menaxhimit te kontrates Shkarko
14/2013 Zyra e Rregullatorit per Ujesjelles dhe Kanalizim Monitorim i menaxhimit te kontrates Shkarko
15/2013 Akademia e Shkencave dhe Arteve te Kosoves Monitorim i menaxhimit te kontrates Shkarko
16/2013 Agjencioni per ndihme Juridike Monitorim i menaxhimit te kontrates Shkarko
17/2013 Njesia e Inteligjences Financiare Monitorim i menaxhimit te kontrates Shkarko
27/2013 Zyra e Rregullatorit per Uje dhe Kanalizim Sipas planit Shkarko
28/2013 Komisioni per Ndihme Juridike Sipas planit Shkarko
29/2013 Njesia e Inteligjences Financiare Sipas planit Shkarko
30/2013 Ngrohtorja e qytetit Gjakove Sipas planit Shkarko
31/2013 KK Malisheve Sipas planit Shkarko
32/2013 KK Skenderaj Sipas planit Shkarko
18/2013             Ngrohtorja e Qytetit Gjakove Monitorim i menaxhimit te kontrates Shkarko
19/2013             KK Malisheve Monitorim i menaxhimit te kontrates Shkarko
20/2013             KK Skenderaj Monitorim i menaxhimit te kontrates Shkarko

Raportet në vitin 2012

Nr.i raportit

Autoriteti  Kontraktues

Lloji i monitorimit

Shkarkimi

 01/2012

Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal

 Sipas Planit

Shkarko

 01/2012

KK Prishtinë

 Sipas kërkesës

Shkarko

 02/2012

Administrata Tatimore e Kosovës

 Sipas planit

Shkarko

 02/2012

Komisioni i Pavarur për Miniera dhe Minerale

 Sipas kërkesës

Shkarko

 03/2012

 KK Novobërdë

 Sipas planit

Shkarko

 04/2012

 Kuvendi i Republikes se Kosoves

 Sipas planit

 Shkarko

05/2012

KK Dragash

Sipas planit

Shkarko

06/2012

KK Obiliq

Sipas planit

Shkarko

07/2012

Zyra e Auditorit të Përgjithshëm

Sipas planit

Shkarko

08/2012

Ministria e Punëve të Jashtme

Sipas planit

Shkarko

09/2012

Sekretariati i Këshillit Gjyqësor të Kosovës

Sipas planit

Shkarko

03/2012

Kompania Ujesjellesi Rajonal SHA Prishtina

Sipas kërkesës

Shkarko

04/2012

SKGJK

Sipas kërkesës

Shkarko

05/2012

MTI

Sipas kërkesës

Shkarko

10/2012

Policia e Kosovës

Sipas planit

Shkarko

11/2012

Zyra e rregullatorit per energji

Sipas planit

Shkarko

12/2012

Ministria e Administrates Publike

Sipas planit

Shkarko

13/2012

KK Kamenicë

Sipas planit

Shkarko

 14/2012

Spitali Rajonal Ferizaj

 Sipas planit

Shkarko

 15/2012

 KK Mamushë

 Sipas planit

Shkarko

 16/2012

 Komisioni Qendror i Zgjedhjeve

 Sipas planit

Shkarko

 17/2012

Instituti Kombetar i Shendetesise Publike te Kosoves

 Sipas planit

Shkarko

 18/2012

KK Graqanice

 Sipas planit

Shkarko

 19/2012

Hekurudhat e Kosoves

 Sipas planit

Shkarko

 20/2012

KK Ferizaj

 Sipas planit

Shkarko

 21/2012

Agjencioni Pyjor i Kosoves

 Sipas planit

Shkarko

 22/2012

QKMF- Prishtine

 Sipas planit

Shkarko

 23/2012

Institucioni i Avokatit te Popullit

 Sipas planit

Shkarko

 24/2012

Ministria per Integrime Europiane

 Sipas planit

Shkarko

 06/2012

Ministria e Zhvillimit Ekonomik

 Sipas kërkesës

Shkarko

 07/2012

KK Mitrovica

 Sipas kërkesës

Shkarko

 08/2012

Inspektoriati Policor i Kosoves

 Sipas kërkesës

Shkarko

 09/2012

KEK

 Sipas kërkesës

Shkarko

 10/2012

Ministria e Tregtise dhe Industrise

 Sipas kërkesës

Shkarko

 11/2012

QKUK

 Sipas kërkesës

Shkarko

 

 Raportet në vitin 2010

Nr.i raportit

Autoriteti  Kontraktues

Lloji i monitorimit

Shkarkimi

 01/2010

 Ministria e Shëndetësisë

 Sipas Planit

Shkarko

 01/2010

 AKP

 Sipas Planit

Shkarko

 02/2010

 AKPM

 Sipas planit

 Shkarko

 03/2010

 KK Viti

 Sipas planit

 Shkarko

 04/2010

 KOSTT

 Sipas planit

 Shkarko

05/2010

 QKUK

 Sipas planit

 Shkarko

 06/2010

 Spitali Rajonal Prizren

 Sipas planit

 Shkarko

 07/2010

 Policia e Kosovës

 Sipas planit

 Shkarko

 08/2010

 Spitali Rajonal Mitrovicë

 Sipas planit

 Shkarko

 09/2010

 BQRK

 Sipas planit

 Shkarko

 10/2010

 KK Gjilan

 Sipas planit

 Shkarko

11/2010

MPMS

Sipas planit

Shkarko

12/2010

QKMF

Sipas planit

Shkarko

13/2010

QSHM

Sipas planit

Shkarko

14/2010

RTK

Sipas planit

Shkarko

15/2010

Spitali Rajonal i Pejes

Sipas planit

Shkarko

16/2010

Ndermarrja Publike Banesore

Sipas planit

Shkarko

17/2010

KRM Pastrimi

Sipas planit

Shkarko

18/2010

Spitali Rajonal Isa Grezda

Sipas planit

Shkarko

19/2010

Qendra e Studentve

Sipas planit

Shkarko

20/2010

MASHT

Sipas planit

Shkarko

21/2010 KEK Sipas planit Shkarko
22/2010 KK Drenas

Sipas planit

Shkarko
23/2010 Ministria e Drejtësisë

Sipas planit

Shkarko
24/2010 Agjensioni per Barazi Gjinore Sipas planit Shkarko
25/2010 Ujesjellsi Regjional - Mitrovice Sipas planit Shkarko
26/2010 KK Rahovec Sipas planit Shkarko
27/2010 KK Prizren Sipas planit Shkarko
28/2010 KRM Eko Regjioni Prizren Sipas planit Shkarko
29/2010 MMPH Sipas planit Shkarko
30/2010 OSHP Sipas planit Shkarko
31/2010 KK Vushtrri Sipas planit Shkarko
32/2010 Agjencioni i Veterinarise dhe Ushqimit te Kosoves Sipas planit Shkarko
33/2010 Doganat e Kosoves Sipas planit Shkarko
34/2010 ATK Sipas planit Shkarko


Raportet në vitin 2009

Nr.i raportit

Autoriteti  Kontraktues

Lloji i monitorimit

Shkarkimi

 01/2009

 MTI

 Sipas planit

 Shkarko

 02/2009

MEM

 Sipas planit

 Shkarko

 03/2009

 KK  Prizrenë

 Sipas planit

 Shkarko

 04/2009

 KK  Shtime

 Sipas planit

 Shkarko

 04/2009

 KK  Shtime (Raporti shtesë)

 Sipas planit

 Shkarko

 05/2009

 OMBDUSPERSONI

 Sipas planit

 Shkarko

 06/2009

 PTK

 Sipas planit

 Shkarko

 07/2009

 AKK

 Sipas planit

 Shkarko

 08/2009

 AKP

 Sipas planit

 Shkarko

 09/2009

 Zyra e Presidentit

 Sipas planit

 Shkarko

 10/2009

 BKUK

 Sipas planit

 Shkarko

 11/2009

 APK

 Sipas planit

 Shkarko

 12/2009

 Hidrosistemi Radoniqit

 Sipas planit

 Shkarko

 13/2009

 KK Ferizaj

 Sipas planit

 Shkarko

 14/2009

 KK Klinë

 Sipas planit

 Shkarko

 15/2009

 Hekurudhat e Kosovës

 Sipas planit

 Shkarko

 1/2009

 AKPM

 Sipas kërkesë

 Shkarko

 2/2009

 ABGJ

 Sipas kërkesë

 Shkarko

 3/2009

 MSH

 Sipas kërkesë

 Shkarko

 4/2009

 PTK

 Sipas kërkesë

 Shkarko

 5/2009

 AVUK

 Sipas kërkesë

 Shkarko

 16/2009

 ASHAK

 Sipas planit

 Shkarko

 17/2009

 IAP

 Sipas planit

 Shkarko

 18/2009

 KQZ

 Sipas planit

 Shkarko

 19/2009

 IKSHPK

 Sipas planit

 Shkarko

 20/2009

 KK Fushë Kosovë

 Sipas planit

 Shkarko

 21/2009

 Spitali Rajonal i Ferizajit

 Sipas planit

 Shkarko

 22/2009

 MTPT

 Sipas planit

 Shkarko

 23/2009

 Kompania e Ujësjellësit Rajonal Prishtina

 Sipas planit

 Shkarko

 24/2009

 Universiteti i Prishtinës

 Sipas planit

 Shkarko

 25/2009

 KK Mamushës

 Sipas planit

 Shkarko

 26/2009

 KK Kamenicës

 Sipas planit

 Shkarko

 27/2009

 Ngrohtorja e Qytetit Termokos

 Sipas planit

 Shkarko

 28/2009

 MAP

 Sipas planit

 Shkarko

 29/2009

 Aeroporti Ndërkombëtar i Prishtinës

 Sipas planit

 Shkarko

 30/2009

 Agjencioni Kosovar kundër Korrupcionit

 Sipas planit

 Shkarko

 31/2009

 MPJ

 Sipas planit

 Shkarko

 32/2009

 Zyra e Rregullatorit për Energji

 Sipas planit

 Shkarko

 33/2009

 Sekretariati i Këshillit Gjyqësor të Kosovës

 Sipas planit

 Shkarko

 34/2009

 KK Gjakovës

 Sipas planit

 Shkarko

 35/2009

 KOmisioni i Pavarur për Media

 Sipas planit

 Shkarko

 36/2009

 KRM Higjiena Gjilan

 Sipas planit

 Shkarko

 37/2009

 MBPZHR

 Sipas planit

 Shkarko

 38/2009

 MKK

 Sipas planit

 Shkarko

 39/2009

 KK Obiliq

 Sipas planit

 Shkarko

 40/2009

 Zyra e Auditorit Gjeneral

 Sipas planit

 Shkarko


Raportet në vitin 2008

Nr.i raportit

Autoriteti  Kontraktues

Lloji i monitorimit

Shkarkimi

 01/2008

 Trepça - AKM

 Sipas planit

Shkarko

 02/2008

 Iber lepenci - AKM

 Sipas planit

Shkarko

 03/2008

 KK  Prishtinë

 Sipas planit

 Shkarko

 04/2008

 KK  Novobërdë

 Sipas planit

 Shkarko

 05/2008

 Qendra e Studetave

 Sipas planit

 Shkarko

 06/2008

 Ministria e Eko. dhe Financave

 Sipas planit

 Shkarko

 07/2008

 KK  Junik

 Sipas planit

 Shkarko

 08/2008

 KK  Dragash

 Sipas planit

 Shkarko

 09/2008

 MPL

 Sipas planit

 Shkarko

 10/2008

ATK

 Sipas planit

 Shkarko

 11/2008

Kuvendi i Kosovës

 Sipas planit

 Shkarko

12/2008

 KK  Podujevë

 Sipas planit

 Shkarko

 13/2008

 KK  Mitrovicë

 Sipas planit

 Shkarko