Shqip  | Srpski  | English


Kërko:


Publikimet e Agjencionit Qendror të Prokurimit


18.03.2016 Njoftim për Agjencit e Pavarura të cilat i përgjigjen Kuvendit të Republikës së Kosovës, që kan më pak se pesëdhjetë (50) punonjës

Informim lidhur me përgatitjet për zhvillimin e procedurave të prokurimit konforme nenit 21/A,paragrafi 2 i LPP.05/L-092. (Shkarko)