Shqip  | Srpski  | English


Kërko:


Publikimet e Agjencionit Qendror të Prokurimit


KOMUNIKATË PËR MEDIA

Nga trajnimi klasik në përvojë online: KRPP-ja sot lansoi video tutorialet e e-Prokurimit duke sjellë risi në ofrimin e trajnimit në Kosovë

PRISHTINË, 24 MAJ 2019 - Sot, më 24 maj 2019, Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik (KRPP), me mbështetje nga USAID-i, lansoi video tutorialet që udhëzojnë shikuesit për përdorimin e platformës së prokurimit elektronik. Video tutorialet do të zëvendësojnë sesionet e trajnimit klasik në klasë me një përvojë online që mund të shikohet atëherë kur i konvenon përdoruesit. Të gjithë zyrtarët qeveritarë të cilët janë të ngarkuar me zbatimin e procedurave të duhura të prokurimit do të jenë në gjendje të përfitojnë dhe të mësojnë nga këto video tutoriale. Në mënyrë të ngjashme, bizneset dhe organizatat e shoqërisë civile do të përdorin tutorialet online për të mësuar si mund ta regjistrojnë subjektin e tyre në platformën e prokurimit elektronik dhe për të përgatitur dhe dorëzuar ofertat e tyre për tenderët publik. Video tutorialet do të gjenden në kuadër të platformës së e-Prokurimit dhe në seksionin e udhëzuesve të trajnimit në uebfaqen e KRPP-së, duke promovuar qëndrueshmërinë afatgjatë dhe adoptimin më të plotë të platformës së e-Prokurimit.

Para prezantimit të përvojës online, KRPP-ja dhe Instituti i Kosovës për Administratë Publike (IKAP), përmes mbështetjes nga aktiviteti i USAID-it Komunat Transparente, Efektive dhe Llogaridhënëse, organizuan shumë sesione mbi e-Prokurimin për zyrtarët e prokurimit, komunitetin e biznesit dhe organizatat e shoqërisë civile. Mirëpo, kjo metodë e ofrimit të trajnimeve doli se merr shumë kohë dhe është e kushtueshme dhe e vështirë për t’u vazhduar duke pasur parasysh se për çdo përdorues të ri qeveria duhej të ofronte sesione të reja trajnimi. Si pjesë e kapaciteteve më të qëndrueshme të trajnimit, KRPP-ja dhe IKAP-i tani po e krijojnë këtë mekanizëm trajnimi online, duke ecur drejt një sistemi për trajnimin e zyrtarëve publikë, veçanërisht atyre të sapo punësuar, me shkathtësitë e nevojshme për punën e tyre të prokurimit në mjedis modern të prokurimit elektronik. Ky udhëtim drejt vetëmbështetjes kulmoi me ngjarjen e sotme ku KRPP-ja hodhi në përdorim videot e reja të trajnimit për zyrtarët publikë dhe operatorët ekonomikë të sektorit privat.

Në fjalën e tij, Kryetari i KRPP-së, Z. Osman Vishaj ka cituar Ambasadorin e SHBA-ve z. Kosnet, siq është shprehur ditë më parë se “Kosova po hynë në dhjetë vjetorin e dytë të pavarësisë dhe po mahnit botën sa i përket transparencës së prokurimit publik“ dhe ka falënderuar USAID-in dhe Projektin TEAM për përkrahjen e vazhdueshme. Z. Vishaj deklaron se KRPP perceptohet si një autoritet i fuqishëm, që ndikon shumë në sistemin e Prokurimit Publik dhe se shërbimet e KRPP-së konsiderohen si profesionale dhe adekuate nga shumica e palëve të intervistuara. Për më tepër, KRPP ka  krijuar sistemin e prokurimit elektronik në Kosovë  dhe se nga 1 Janar 2019 të gjitha ofertat dorëzohen ne mënyrë elektronike pra përmes Platformës së E-Prokurimit.

Vishaj përmend Raportin e përgatitur nga TAIEX për Komisionin Evropian ku theksohet “se të gjitha palët e intervistuara në përgjithësi e konsiderojnë sistemin e prokurimit elektronik si një kontribut të rëndësishëm për transparencën e sistemit të PP-së në Kosovë“ është ky vlerësimi që i është bërë Komisionit Rregullativ të Prokurimit Publik.

Në ceremoninë e sotme, Drejtorja e Misionit të USAID-it në Kosovë, Lisa Magno, së bashku me Kryetarin e Bordit të KRPP-së, Osman Vishaj, të shoqëruar nga Drejtorja e IKAP-it, Refkije Sulcevsi zyrtarisht hodhën në përdorim video trajnimet për platformën e e-Prokurimit. Në ngjarje morën pjesë aktorët kryesorë të prokurimit publik, duke përfshirë përfaqësues nga Organi Shqyrtues i Prokurimit, komuniteti ndërkombëtar i donatorëve, bizneset dhe shoqëria civile.(Video Manualet)

Shkarko njoftimin