Shqip  | Srpski  | English


Kërko:


Publikimet e Agjencionit Qendror të Prokurimit


22.11.2019 Njoftim per vendosje te kritereve

Kohëve të fundit është bërë fenomen vendosja e kritereve diskriminuese gjatë publikimit të njoftimeve për kontratë në të gjtiha autoritetet kontraktuese duke vendosur kërkesa për certifikata të ndryshme në emër të kualitetit, si psh. Certifikata ISO, Din-EN etj pa pasur ndonjë lidhshmëri ndërmjet lëndës se aktivitetit të Prokurimit dhe cilësisë së synuar. Më tepër - Shkarko