Shqip  | Srpski  | English


Kërko:


Publikimet e Agjencionit Qendror të Prokurimit
 NJOFTIME TË PUBLIKUARA NGA AUTORITETET KONTRAKTUESE NË UEB-FAQEN E KRPP-së:

Nr. 18/09 

Raporti Mujor i njoftimeve të publikuara   Maj 2009 (Shkarko)

Nr. 17/09 

Raporti Javor i njoftimeve të publikuara   prej 25.05.09-30.05.09 (Shkarko)

Nr. 16/09 

Raporti Javor i njoftimeve të publikuara   prej 18.05.09-23.05.09 (Shkarko)

Nr. 15/09 

Raporti Javor i njoftimeve të publikuara   prej 11.05.09-16.05.09 (Shkarko)

Nr. 14/09 

Raporti Javor i njoftimeve të publikuara   prej 01.05.09-09.05.09 (Shkarko)

Nr. 13/09 

Raporti Mujor i njoftimeve të publikuara   Prill  2009 (Shkarko)

Nr. 12/09 

Raporti Javor i njoftimeve të publikuara   prej  27..04.09-30.04.09 (Shkarko)

Nr. 11/09 

Raporti Javor i njoftimeve të publikuara   prej  20..04.09-25.04.09 (Shkarko)

Nr. 10/09 

Raporti Javor i njoftimeve të publikuara   prej  13..04.09-18.04.09 (Shkarko)

Nr. 09/09 

Raporti Javor i njoftimeve të publikuara   prej  06.04.09-11.04.09 (Shkarko)

Nr. 08/09 

Raporti Javor i njoftimeve të publikuara   prej  01.04.09-04.04.09 (Shkarko)

Nr. 07/09 

Raporti Mujor i njoftimeve të publikuara   Mars 2009 (Shkarko)

Nr. 06/09 

Raporti Javor i njoftimeve të publikuara   prej  23..03.09-31.03.09 (Shkarko)

Nr. 05/09 

Raporti Javor i njoftimeve të publikuara   prej  16..03.09-21.03.09 (Shkarko)

Nr. 04/09 

Raporti Javor i njoftimeve të publikuara   prej  09.03.09-14.03.09 (Shkarko)

Nr. 03/09 

Raporti Javor i njoftimeve të publikuara   prej  01.03.09-07.03.09 (Shkarko)

Nr. 02/09 

Raporti Mujor i njoftimeve të publikuara   Shkurt  2009 (Shkarko)

Nr. 01/09 

Raporti Mujor i njoftimeve të publikuara   Janar    2009 (Shkarko)

Nr. 47/08 

Raporti Mujor i njoftimeve të publikuara   Dhjetor  2008 (Shkarko)

Nr. 46/08 

Raporti Javor  i njoftimeve të publikuara prej  22.12.08-27.12.08 (Shkarko)

Nr. 45/08 

Raporti Javor  i njoftimeve të publikuara prej  22.12.08-27.12.08 (Shkarko)

Nr. 44/08 

Raporti Javor  i njoftimeve të publikuara prej  15.12.08-20.12.08 (Shkarko)

Nr. 43/08 

Raporti Javor  i njoftimeve të publikuara prej  08.12.08-13.12.08 (Shkarko)

Nr. 42/08 

Raporti Javor  i njoftimeve të publikuara prej  01.12.08-06.12.08 (Shkarko)

Nr. 41/08 

Raporti Mujor i njoftimeve të publikuara   Nëntor  2008 (Shkarko)

Nr. 40/08 

Raporti Javor  i njoftimeve të publikuara prej  24.11.08-29.11.08 (Shkarko)

Nr. 39/08 

Raporti Javor  i njoftimeve të publikuara prej  17.11.08-22.11.08 (Shkarko)

Nr. 38/08 

Raporti Javor  i njoftimeve të publikuara prej  10.11.08-15.11.08 (Shkarko)

Nr. 37/08 

Raporti Javor  i njoftimeve të publikuara prej  03.11.08-08.11.08 (Shkarko)

Nr. 36/08 

Raporti Mujor i njoftimeve të publikuara   Tetor  2008 (Shkarko)

Nr. 35/08 

Raporti Javor  i njoftimeve të publikuara prej  27.10.08-01.11.08 (Shkarko)

Nr. 34/08 

Raporti Javor  i njoftimeve të publikuara prej  20.10.08-25.10.08 (Shkarko)

Nr. 33/08 

Raporti Javor  i njoftimeve të publikuara prej  13.10.08-18.10.08 (Shkarko)

Nr. 32/08 

Raporti Javor  i njoftimeve të publikuara prej  06.10.08-11.10.08 (Shkarko)

Nr. 31/08 

Raporti Javor  i njoftimeve të publikuara prej  29.09.08-04.10.08 (Shkarko)

Nr. 30/08 

Raporti Mujor i njoftimeve të publikuara   Shtator 2008 (Shkarko)

Nr. 29/08 

Raporti Javor  i njoftimeve të publikuara prej  22.09.08-27.09.08 (Shkarko)

Nr. 28/08 

Raporti Javor  i njoftimeve të publikuara prej  15.09.08-20.09.08 (Shkarko)

Nr. 27/08 

Raporti Javor  i njoftimeve të publikuara prej  08.09.08-13.09.08 (Shkarko)

Nr. 26/08 

Raporti Javor  i njoftimeve të publikuara prej  01.09.08-06.09.08 (Shkarko)

Nr. 25/08 

Raporti Mujor i njoftimeve të publikuara   Gusht 2008 (Shkarko)

Nr. 24/08 

Raporti Javor i njoftimeve të publikuara prej   25.08.08-30.08.08 (Shkarko)

Nr. 23/08 

Raporti Javor i njoftimeve të publikuara prej   18.08.08-23.08.08 (Shkarko)

Nr. 22/08 

Raporti Javor i njoftimeve të publikuara prej   11.08.08-16.08.08 (Shkarko)

Nr. 21/08 

Raporti Javor i njoftimeve të publikuara prej   04.08.08-09.08.08 (Shkarko)

Nr. 20/08 

Raporti Mujor i njoftimeve të publikuara   Korrik 2008  (Shkarko)

Nr. 19/08 

Raporti Javor i njoftimeve të publikuara prej   28.07.08-02.08.08   (Shkarko)

Nr. 18/08 

Raporti Javor i njoftimeve të publikuara prej   21.07.08-26.07.08   (Shkarko)

Nr. 17/08 

Raporti Javor i njoftimeve të publikuara prej   14.07.08-19.07.08   (Shkarko)

Nr. 16/08 

Raporti Javor i njoftimeve të publikuara prej   07.07.08-12.07.08   (Shkarko)

Nr. 15/08 

Raporti Javor i njoftimeve të publikuara prej   30.06.08-05.07.08   (Shkarko)

Nr. 14/08 

Raporti Mujor i njoftimeve të publikuara   Qershor 2008  (Shkarko)

Nr. 13/08 

Raporti Javor i njoftimeve të publikuara prej   23.06.08-28.06.08  (Shkarko)

Nr. 12/08 

Raporti Javor i njoftimeve të publikuara prej   16.06.08-21.06.08  (Shkarko)

Nr. 11/08 

Raporti Javor i njoftimeve të publikuara prej   09.06.08-14.06.08  (Shkarko)

Nr. 10/08 

Raporti Javor i njoftimeve të publikuara prej   02.06.08-07.06.08  (Shkarko)

Nr. 09/08  

Raporti  Mujor i njoftimeve të publikuara   Maj 2008 (Shkarko)

Nr. 08/08

Raporti Javor i njoftimeve të publikuara  prej   26.05.08-31.05.08 (Shkarko)

Nr. 07/08  

Raporti Javor i njoftimeve të publikuara  prej   19.05.08-24.05.08 (Shkarko)

Nr. 06/08 

Raporti Javor i njoftimeve të publikuara  prej   12.05.08-17.05.08 (Shkarko)

Nr. 05/08 

Raporti Javor i njoftimeve të publikuara  prej   01.05.08-10.05.08 (Shkarko)
Nr. 04/08  Raporti  Mujor i njoftimeve të publikuara   Prill 2008 (Shkarko)
Nr. 03/08  Raporti  Mujor i njoftimeve të publikuara   Mars 2008 (Shkarko)
Nr. 02/08 Raporti  Mujor i njoftimeve të publikuara   Shkurt 2008 (Shkarko)
Nr. 01/08 Raporti  Mujor i njoftimeve të publikuara   Janar 2008 (Shkarko)