Shqip  | Srpski  | English


Kërko:


Publikimet e Agjencionit Qendror të Prokurimit


 

13.12.2017 Lista e aplikueseve
Lista e aplikuesve për trajnimin dy-ditor në E- prokurim
Me tepër...

08.12.2017 Njoftim per trajnim
Ftesë për Trajnim në Prokurim Elektronik për Operatorët Ekonomik
Me tepër...

27.11.2017 Njoftim
Njoftim për vazhdimin e trajnimit - moduli i 9,10
Me tepër...

03.11.2017 Ftese per Trajnim
Ftesë për Trajnim në Prokurim Elektronik
Me tepër...

02.11.2017 Njoftim per AK
Njoftim per Autoritetet Kontraktuese per prokurimet qendrore
Me tepër...
12345678910...