Shqip  | Srpski  | English


Kërko:


Publikimet e Agjencionit Qendror të Prokurimit


 

22.10.2018 Njoftim per trajnim
Programi Themelor – Bazik i certifikimit për prokurim Publik /2018
Me tepër...

20.09.2018 NJOFTIM PER AK DHE OE
NJOFTIM PER AUTORITETE KONTRAKTUSE DHE OPERATOR EKONOMIK
Me tepër...

18.09.2018 NJOFTIM PER TRAJNIM
TRAJNIM THEMELOR (Per nevojat urgjente te AK) NE PROKURIM PUBLIK 2018
Me tepër...

05.09.2018 Njoftim - Rikujtim
Njoftim per autoritete kontraktuese dhe operatoret ekonomik
Me tepër...

30.08.2018 Ndryshim Plotesim i RRUOPP
NDRYSHIM / PLOTESIM i Rregullores dhe Udhëzuesit Operativ te Prokurimit Publik A01
Me tepër...
12345678910...