Shqip  | Srpski  | English


Kërko:


Publikimet e Agjencionit Qendror të Prokurimit


 
KONKURS PËR PUNËSIM

Aplikacioni për Punësim

(Shkarko)

Pozita Kodi i vendit të punës Data e publikimit Afati i fundit për aplikim Statusi


Udhëheqës i Divizionit të Integrimit Evropian

N00005327

 02.08.2019  09.08.2019 Mbyllur


Specialist i larte për administrim te infrastruktures se e -prokurimit

 01/2019

 06.02.2019  13.02.2019  
Njoftim per kandidatet e suksesshem RN00003545     Vendi i punes i mbyllur

Konkurs i brendshem

RN00003545

01.08.2018 08.08.2018 Vendi i punes i mbyllur

Njoftim per kandidatet e suksesshem

RN00003150

    Vendi i punes i mbyllur

Asistent/e Administrativ/e

RN00003150

02.05.2018 16.05.2018 Vendi i punes i mbyllur

Rezultatet

Asistente administrative

Vazhdim i konkursit deri me daten 13.03.2018

 

26.02.2018 06.03.2018 Vendi i punes i mbyllur
Pozita Kodi i vendit të punës Data e publikimit Afati i fundit për aplikim Statusi


Rezultatet
Specialist i Larte i Teknologjisë Informative; Ekspert i Larte i Teknologjisë Informative


28.09.201718.08.2017
04.09.2017
Vendi i punes i mbyllur
Anulim i konkursit


12.07.2017

   
Administrator i TI-se per sisteme softverike, Administrator i TI-se per baze te te dhenave, Administrator i TI-se per siguri

RN00001933
RN00001934
RN00001932

01.06.2017

15.06.2017 Vendi i punes i mbyllur
1.Administrator te rrjetit dhe sistemit 2.Administrator/zhvillues i aplikacioneve

 

05.05.2017

18.05.2017 Vendi i punes i mbyllur
Anulim i konkursit

RN00001638
RN00001637
RN00001636

27.04.2017

   
Rezultatet e konkursit

VAZHDIMI I KONKURSIT

RN00001638
RN00001637
RN00001636

15.03.2017

21.03.2017 Vendi i punes i mbyllur
Administrator i TI-se per sisteme softverike
Administrator i TI-se per baze te te dhenave
Administrator i TI-se per siguri
Zyrtar per monitorim

RN00001638
RN00001637
RN00001636
RN00001635

24.02.2017

10.03.2017 Vendi i punes i mbyllur
Zyrtar per Monitorim
Menaxher i Personelit
RN00001628
RN00001629

22.02.2017

01.03.2017 Vendi i punes i mbyllur
Pozita Kodi i vendit të punës Data e publikimit Afati i fundit për aplikim Statusi

Anulimi i konkursit

RN00001347
RN00001348
RN00001349

22.12.2016


  Anuluar

Vazhdim i konkursit

1. Zhvillues dhe administrator i lartë i sistemeve softuerike

2. Administrator i lartë i TI-së për baza të të dhënave

3. Analist i Lartë i TI-së për Siguri

RN00001347
RN00001348
RN00001349

18.11.2016

29.11.2016 Vendi i punes i mbyllur

1. Zyrtar i larte ligjor

RN00001355

09.11.2016

16.11.2016 Vendi i punes i mbyllur
(konkurs i brendshem)

1. Zhvillues dhe administrator i lartë i sistemeve softuerike

2. Administrator i lartë i TI-së për baza të të dhënave

3. Analist i Lartë i TI-së për Siguri

RN00001347
RN00001348
RN00001349

04.11.201618.11.2016 Vendi i punes i mbyllur

 

 

Pozita Kodi i vendit të punës Data e publikimit Afati i fundit për aplikim Statusi

Njoftim mbi rezultatin


Vazhdim i konkursit te meposhtem

(1)-Administrator i bazes se te dhenave
(1)-Programues i faqeve te internetit
(1)-Administrator i qendres se te dhenave, te rrjetit dhe te sigurise

45
46
47

28.04.2015

18.02.2015
24.02.2015

Vendi i punes i mbyllur- Aplikacionet jane pranuar

(1)-Administrator i bazes se te dhenave
(1)-Programues i faqeve te internetit
(1)-Administrator i qendres se te dhenave, te rrjetit dhe te sigurise

45
46
47

30.01.2015

13.02.2015

Vendi i punes i mbyllur- Aplikacionet jane pranuar

Anulim i konkursit

07/14
08/14
09/14

05.01.2015

Vazhdim i konkursit te me poshtem


(1)-Programues i faqeve te internetit, (1)-Administrator i bazes se te dhenave, (1)-Administrator i qendres se te dhenave te rrjetit dhe te sigurise

07/14
08/14
09/14

06.09.2014

02.10.2014

Vendi i punes i mbyllur-  Aplikacionet jane pranuar

Vazhdim i konkursit te me poshtem

Asistent/e Administrativ/e (1)Pozita
Zyrtar ligjor (1) pozita

01/13

05.09.2013

11.09.2013

Vendi i punes i mbyllur-  Aplikacionet jane pranuar

Asistent/e Administrativ/e (1)Pozita
Zyrtar ligjor (1) pozita

01/13

17.08.2013

31.08.2013

Vendi i punes i mbyllur- Aplikacionet jane pranuar

Vazhdim i konkursit te me poshtem

Zyrtar ligjor (dy(2) pozita

01/12

24.11.2012

30.11.2012

Vendi i punes i mbyllur- Aplikacionet jane pranuar

Zyrtar ligjor (dy(2) pozita

01/12

31.10.2012

14.11.2012

Vendi i punes i mbyllur- Aplikacionet jane pranuar

Anulim i konkursit te dates 15.08.2012

01/12

19.10.2012

 

 

    Vazhdim i Konkursit te me poshtem

  2 (Dy) Zyrtar ligjor

01/12

01.09.2012

07.09.2012

Vendi i punës i mbyllur- Aplikacionet jane pranuar

 2 (Dy) Zyrtar ligjor

01/12

15.08.2012

29.08.2012

Vendi i punës i mbyllur- Aplikacionet jane pranuar

Anulim i i kionkursit të mëposhtëm                
2 (Dy) Zyrtar ligjor

01/12 

16.07.2012

 N/A

Anulim i konkursit

Vazhdimi i Konkursit të mëposhtëm
               
2 (Dy) Zyrtar ligjor

01/12 

07.04.2012

13.04.2012

Vendi i punës i mbyllur- Aplikacionet jane pranuar

2 (Dy) Zyrtar ligjor

01/12 

21.03.2012

04.04.2012

Vendi i punës i mbyllur- Aplikacionet jane pranuar

Vazhdim i Konkursit të mëposhtëm

2 (Dy) Zyrtar ligjor

36/11 

12.11.2011

18.11.2011

Vendi i punës i mbyllur- Aplikacionet jane pranuar

2 (Dy) Zyrtar ligjor

36/11 

25.10.2011

08.11.2011

Vendi i punës i mbyllur- Aplikacionet jane pranuar

2 (Dy) Zyrtar i larte ligjor

33/10 

11.09.2010

27.09.2010

Vendi i punës i mbyllur- Aplikacionet jane pranuar

1 (Nje) Ekspert i Teknologjis Informative

34/10

11.09.2010

27.09.2010

Vendi i punës i mbyllur- Aplikacionet jane pranuar

1 (Nje) Vozites

35/10

11.09.2010

27.09.2010

Vendi i punës i mbyllur- Aplikacionet jane pranuar

1 Menagjere te Zyres

32/10

31.07.2010

16.08.2010

Vendi i punës i mbyllur- Aplikacionet jane pranuar

3 Zyrtar të prokurimit

 31/10

 07.04.2010

 22.04.2010

Vendi i punës i mbyllur- Aplikacionet janë pranuar

 Përkthyes/e Shqip- Anglisht

30/09

 07.08.2009

 24.08.2009

Vendi i punës i mbyllur- Aplikacionet janë pranuar

 Përkthyes/e Shqip- Anglisht

 30/09

 04.07.2009

 20.07.2009

 Vendi i punës i mbyllur- Aplikacionet janë pranuar