Shqip  | Srpski  | English


I
Fjalët kyçe:

p.sh. prokur - kërkohet gjithcka permban "prokur"
Autoriteti Kontraktues:
Tipi i njoftimit:
Lloji i kontratës: FPP:
Vlera e kontratës:
 
Procedura:
Data e publikimit nga:      Deri më: 
Data e skadimit nga:      Deri më:  

 

      

 Autoriteti kontraktuesTipi i njoftimitNr. i prokurimitTitulliData e publikimitData e skadimitRi-TenderimVazhdim afati
KK SkënderajNjoftim për nënshkrimin e kontratës SK643-20-001-1-4-7 Furnizim me Llamarinë për kulmin e shkollës, sh.f.m.u “Shotë Galica” - Runik 27-Feb-2020 08-Mar-2020                                                              
KRUK”Hidromorava SH A “GjilanNjoftim për nënshkrimin e kontratës KRUK-20-017-1-4-7 Furnizm me material administrativ,dollap dhe foldera dhe qanta 27-Feb-2020 08-Mar-2020                                                              
Agjencia e Ushqimit dhe VeterinarisëNjoftim për nënshkrimin e kontratës MBPZHR408-20-006-2-4-7 “Shërbimet e internetit ne pikat kufitare Hani i Elezit dhe Dheu i Bardhe” 27-Feb-2020 08-Mar-2020                                                              
Spitali Regjional GjakovëNjoftim për nënshkrimin e kontratës MSH704-20-002-1-4-7 Furnizim Emergjent me Maska 3 M 27-Feb-2020 08-Mar-2020                                                              
Spitali Regjional GjakovëNjoftim për nënshkrimin e kontratës MSH704-20-003-1-4-7 Furnizim Emergjent me maska N95, maska mbrojtëse dhe set Qarqafa 27-Feb-2020 08-Mar-2020                                                              
KK MitrovicëNjoftim për nënshkrimin e kontratës MI642-20-002-1-4-7 Prokurimi i blloqeve të gjendjes civile për Komunën e Mitrovicës së Veriut 27-Feb-2020 08-Mar-2020                                                              
Kompania Rajonale e Ujesjellesit “ RADONIQI” Sh.A./ GjakovëNjoftim për nënshkrimin e kontratës KRU/HR-20-004-1-4-7 Furnizim me printerë dhe Invertor per pikat Mobile te Shitjes 27-Feb-2020 08-Mar-2020                                                              
KRUK "Bifurkacioni" shpkNjoftim për nënshkrimin e kontratës KRUK-B-20-004-1-4-7 Furnizim me çanta krahu të punës në terren (me logo të kompanisë), për të gjithë arkëtuesit e KRU Bifurkacioni (Ferizaj, Kaçanik dhe Hanin e Elezit). 27-Feb-2020 08-Mar-2020                                                              
KRUK "Bifurkacioni" shpkNjoftim për nënshkrimin e kontratës KRUK-B-20-003-1-4-7 Furnizim me radiatorë dhe material për instalimin e nxehjes në objektin e 2-të të administratës së KRU Bifurkacioni. 27-Feb-2020 08-Mar-2020                                                              
Infrakos Sh.aNjoftim për nënshkrimin e kontratës INF-20-008-1-4-7 Furnizimi me karrige. 27-Feb-2020 08-Mar-2020                                                              
Infrakos Sh.aNjoftim për nënshkrimin e kontratës INF-20-006-1-4-7 Furnizimi me material për pastrim dhe Bufe. 27-Feb-2020 08-Mar-2020                                                              
KK ShtimeNjoftim për nënshkrimin e kontratës SH617-20-002-1-4-7 Furnizim me paisje Hidro-Sanitare në SHFMU Bajram Curri - Petrovë 27-Feb-2020 08-Mar-2020                                                              
Qendra Klinike Univeristare e KosovësNjoftim për nënshkrimin e kontratës QKUK701-20-049-2-4-7 “Servisimi i rregullt dhe rregullimi i bosh pompes te pirunarit te madh JBC” 27-Feb-2020 08-Mar-2020                                                              
Qendra Klinike Univeristare e KosovësNjoftim për nënshkrimin e kontratës QKUK701-20-045-1-4-7 Furnizim me rollne termike për neurologji 27-Feb-2020 08-Mar-2020                                                              
KRU "Hidroregjionijugor "Sh.a PrizrenNjoftim për nënshkrimin e kontratës HJ-20-001-1-4-7 Furnizim me fotokopje A4 per departamentin konsumatoreve KRU-Hidroregjioni Jugor”sh.a Prizren 27-Feb-2020 08-Mar-2020                                                              
Komisioni i Pavarur i Minierave dhe MineraleveNjoftim për nënshkrimin e kontratës KPMM318-20-004-1-4-7 Furnizim me GPS për 12 Automjete te KPMM-se 27-Feb-2020 08-Mar-2020                                                              
KRU "Hidroregjionijugor "Sh.a PrizrenNjoftim për nënshkrimin e kontratës HJ-20-003-1-4-7 Furnizim me vaj per trafo KRU-Hidroregjioni Jugor”sh.a Prizren 26-Feb-2020 07-Mar-2020                                                              
KK PodujevëNjoftim për nënshkrimin e kontratës PO615-20-006-2-4-7 Rrënimi i objektit të ndërtuar pa leje në pronën komunale 26-Feb-2020 07-Mar-2020                                                              
Sherbimet e Shendetit Mendor GjilanNjoftim për nënshkrimin e kontratës SHSHMGJ71205-20-005-1-4-7 “ Furnizim me toner për printer dhe fotokopjues” 26-Feb-2020 07-Mar-2020                                                              
NPL.PASTRIMI”SHA.Njoftim për nënshkrimin e kontratës PAS-71510-20-013-2-4-7 Sherbimi i zgjerimit te rrjetit te mbrendshëm për nevojat e Kompanisë 26-Feb-2020 07-Mar-2020                                                              
Spitali i FerizajitNjoftim për nënshkrimin e kontratës MSH708-20-006-1-4-7 ,, Furnizim me maska mbrojtese kunder Gripit” 26-Feb-2020 07-Mar-2020                                                              
Sherbimet e Shendetit Mendor GjilanNjoftim për nënshkrimin e kontratës SHSHMGJ71205-20-004-1-4-7 “ Furnizim me artikuj sanitrë për mirëmbajtje të objekteve” 26-Feb-2020 07-Mar-2020                                                              
Agjencia Qendrore e Prokurimit (Prokurimet për AK)Njoftim për nënshkrimin e kontratës AQP-AK-20-008-1-4-7 “Furnizim me paisje automatike për gjeneratorë për nevojat e FKPK-së” 26-Feb-2020 07-Mar-2020                                                              
KOSTT sh.aNjoftim për nënshkrimin e kontratës KOSTT-20-010-2-4-7 Servisimi i OAG02 EKCS 25-Feb-2020 06-Mar-2020                                                              
KK Novo BërdNjoftim për nënshkrimin e kontratës NB654-20-001-1-4-7 Furnizim me pelet per ngrohjen qendrore ne shkollen e mesme Ekonomike 25-Feb-2020 06-Mar-2020                                                              
12345678910...