Shqip  | Srpski  | English


I
Fjalët kyçe:

p.sh. prokur - kërkohet gjithcka permban "prokur"
Autoriteti Kontraktues:
Tipi i njoftimit:
Lloji i kontratës: FPP:
Vlera e kontratës:
 
Procedura:
Data e publikimit nga:      Deri më: 
Data e skadimit nga:      Deri më:  

 

      

 Autoriteti kontraktuesTipi i njoftimitNr. i prokurimitTitulliData e publikimitData e skadimitRi-TenderimVazhdim afati
Trepça Ndërmarrje në Administrim të AKP-ësNjoftim për nënshkrimin e kontratës B.V-20-021-1-4-7 Furnizim me Gëlqere 02-Jul-2020 12-Jul-2020                                                              
Trepça Ndërmarrje në Administrim të AKP-ësNjoftim për nënshkrimin e kontratës B.V-20-022-1-4-7 Furnizim me Vaj 02-Jul-2020 12-Jul-2020                                                              
Trepça Ndërmarrje në Administrim të AKP-ësNjoftim për nënshkrimin e kontratës B.V-20-024-1-4-7 Furnizim me Rrjeta për Fotacion Kishnicë 02-Jul-2020 12-Jul-2020                                                              
Trepça Ndërmarrje në Administrim të AKP-ësNjoftim për nënshkrimin e kontratës B.V-20-025-1-4-7 Furnizim me Ventila dhe material tjeter 02-Jul-2020 12-Jul-2020                                                              
Trepça Ndërmarrje në Administrim të AKP-ësNjoftim për nënshkrimin e kontratës B.V-20-024-1-4-7 Furnizim me Gëlqere 02-Jul-2020 12-Jul-2020                                                              
Banka BoteroreKërkesë për Shprehje Interesi H167-20-005-2-1-1 Renovation of 15 buildings. 02-Jul-2020 12-Aug-2020                                                              
KK DragashNjoftim për nënshkrimin e kontratës DR621-20-079-2-4-7 Riparimi i bankave dhe karrikave në shkollen fillore ‘’ Fetah Sylejmani’’ në Dragash 02-Jul-2020 12-Jul-2020                                                              
KK DragashNjoftim për nënshkrimin e kontratës DR621-20-078-2-4-7 Pastrimi i terenit për mbjelljen e barit në SHML ‘’ Ruzhdi Berisha’’ në Dragash 02-Jul-2020 12-Jul-2020                                                              
KK DragashNjoftim për nënshkrimin e kontratës DR621-20-077-1-4-7 Furnizimi dhe montimi i dritare nga PVC në shkollën SHFMU ‘’ ZENUNI’’ ne fshatin Brod 02-Jul-2020 12-Jul-2020                                                              
KK DragashNjoftim për nënshkrimin e kontratës DR621-20-076-1-4-7 Furnizimi me material per mirmbajtje te objekteve te Drejtoris per Kulture ( stadionit, varrezat e Deshmorave , Muzeut te qytetit) - Dragash 02-Jul-2020 12-Jul-2020                                                              
KK DragashNjoftim për nënshkrimin e kontratës DR621-20-075-2-4-7 Debllokimi dhe pastrimi i kanalizimit permes sistemit te ujit ne fshatin Kapre, Kuk , Kosavë – K.K. Dragash 02-Jul-2020 12-Jul-2020                                                              
Sekretariati i Komisionit Qëndror i ZgjedhjeveNjoftim për nënshkrimin e kontratës KQZ320-20-026-1-4-7 Furnizimi me vaj motorik për veturat e KQZ-së 01-Jul-2020 11-Jul-2020                                                              
Radio Televizioni i KosovësNjoftim për nënshkrimin e kontratës RTK-20-170-1-4-7 “Blerja dhe montimi i klimës në RTK” 01-Jul-2020 11-Jul-2020                                                              
Trepça Ndërmarrje në Administrim të AKP-ësNjoftim për nënshkrimin e kontratës B.V-20-017-1-4-7 Furnizim me Gëlqere 01-Jul-2020 11-Jul-2020                                                              
Trepça Ndërmarrje në Administrim të AKP-ësNjoftim për nënshkrimin e kontratës B.V-20-018-1-4-7 Furnizim me material për mirëmbajtje flotacion KHA 01-Jul-2020 11-Jul-2020                                                              
Trepça Ndërmarrje në Administrim të AKP-ësNjoftim për nënshkrimin e kontratës B.V-20-019-1-4-7 Furnizim me Vaj 30 dhe vaj ATF 01-Jul-2020 11-Jul-2020                                                              
Trepça Ndërmarrje në Administrim të AKP-ësNjoftim për nënshkrimin e kontratës B.V-20-020-1-4-7 Furnizim me Gëlqere 01-Jul-2020 11-Jul-2020                                                              
Universiteti i Gjakovës-Fehmi AganiNjoftim për nënshkrimin e kontratës UP208-20-012-2-4-7 Shërbime projektimi deri te plani detal për mbi ndërtim dhe ndarja e zyreve në UGJFA,-së 01-Jul-2020 11-Jul-2020                                                              
Universiteti i Gjakovës-Fehmi AganiNjoftim për nënshkrimin e kontratës UP208-20-013-1-4-7 Furnizim me pajisje motorike dhe pajisje tjera te agrokulturës për UGJFA 01-Jul-2020 11-Jul-2020                                                              
Trepça Ndërmarrje në Administrim të AKP-ësNjoftim për nënshkrimin e kontratës B.V-20-012-1-4-7 Furnizim me Vaj dhe Yndyrë 30-Jun-2020 10-Jul-2020                                                              
Trepça Ndërmarrje në Administrim të AKP-ësNjoftim për nënshkrimin e kontratës B.V-20-013-1-4-7 Furnizim me Gozhda për Binarë 30-Jun-2020 10-Jul-2020                                                              
Trepça Ndërmarrje në Administrim të AKP-ësNjoftim për nënshkrimin e kontratës B.V-20-014-1-4-7 Furnizim me Bosh pomp me dizne Komplet 30-Jun-2020 10-Jul-2020                                                              
Trepça Ndërmarrje në Administrim të AKP-ësNjoftim për nënshkrimin e kontratës B.V-20-015-1-4-7 Furnizim me Bosh pomp me dizne Komplet 30-Jun-2020 10-Jul-2020                                                              
Trepça Ndërmarrje në Administrim të AKP-ësNjoftim për nënshkrimin e kontratës B.V-20-016-1-4-7 Furnizim me Cement 30-Jun-2020 10-Jul-2020                                                              
Ministria e Ekonomisë dhe AmbientitNjoftim për nënshkrimin e kontratës MEA-20-004-1-4-7 Kerkesë per furnizim me orendi per zyren e Kryeshefit Ekzekutiv të AMMK-së 30-Jun-2020 10-Jul-2020                                                              
12345678910...