Shqip  | Srpski  | English


I
Fjalët kyçe:

p.sh. prokur - kërkohet gjithcka permban "prokur"
Autoriteti Kontraktues:
Tipi i njoftimit:
Lloji i kontratës: FPP:
Vlera e kontratës:
 
Procedura:
Data e publikimit nga:      Deri më: 
Data e skadimit nga:      Deri më:  

 

      

 Autoriteti kontraktuesTipi i njoftimitNr. i prokurimitTitulliData e publikimitData e skadimitRi-TenderimVazhdim afati
KOSTT sh.aNjoftim për nënshkrimin e kontratës KOSTT-19-051-5-4-7 Riparim i i nyjave sanitare ne Ndërtesën e selisë qendrore 21-Jul-2019 21-Jul-2019                                                              
KK ParteshNjoftim për nënshkrimin e kontratës PA658-19-014-5-4-7 Punimi i pllafonit me amstrong dhe vendosja e dritave Led ne sallen e takimeve ndertesa e komunes 13-Jul-2019 13-Jul-2019                                                              
KK Hani i ElezitNjoftim për nënshkrimin e kontratës HE659-19-010-2-4-7 ” Larja e veturave te komunës, QKMF-se, Zjarrfikësve” 11-Jul-2019 21-Jul-2019                                                              
Agjencia per Menaxhimin e Komplekseve Memoriale të KosovësNjoftim për nënshkrimin e kontratës AMKM-19-032-1-4-7 Furnizim me klima për nevojat e AMKMK-së 11-Jul-2019 21-Jul-2019                                                              
Ministria e Zhvillimit RajonalNjoftim për nënshkrimin e kontratës 221-19-028-1-4-7 Furnizim me klima për ftohje 11-Jul-2019 21-Jul-2019                                                              
Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit HapesinorNjoftim për nënshkrimin e kontratës MAPH210-19-010-1-4-7 Furnizim me mobilije për zyrën e Ministrit 11-Jul-2019 21-Jul-2019                                                              
Infrakos Sh.aNjoftim për nënshkrimin e kontratës INF-19-031-2-4-7 Riparimi i amortizatorëve për veturën Honday i20. 11-Jul-2019 21-Jul-2019                                                              
Dogana e KosovësNjoftim për nënshkrimin e kontratës 201133-19-021-1-4-7 “Furnizimi dhe montimi me rafte” 11-Jul-2019 21-Jul-2019                                                              
Kompania Rajonale e Ujesjellesit “ RADONIQI” Sh.A./ GjakovëNjoftim për nënshkrimin e kontratës KRU/HR-19-013-1-4-7 Furnizim me kondicioner per nevojat e Kru,,Gjakova’’ 11-Jul-2019 21-Jul-2019                                                              
Ministria e Tregtisë dhe IndustrisëNjoftim për nënshkrimin e kontratës MTI204-19-022-1-4-7 “Furnizim me vula (bllomba) shtypëse për nevojat e AMK-së” 11-Jul-2019 21-Jul-2019                                                              
NR Pastrimi - PrishtinëNjoftim për nënshkrimin e kontratës PAS-19-038-1-4-7 Furnizim me Dorza pune për puntor 11-Jul-2019 21-Jul-2019                                                              
Hortikultura Prishtinë Njoftim për nënshkrimin e kontratës NPK-19-013-1-4-7 Furnizim me fara tagetis 11-Jul-2019 21-Jul-2019                                                              
Kompania Rajonale për Mbeturina” Ambienti” - PejëNjoftim për nënshkrimin e kontratës KRMA-19-014-1-4-7 Furnizim me Rafte për dokumenta 11-Jul-2019 21-Jul-2019                                                              
KK GjilanNjoftim për nënshkrimin e kontratës GI651-19-066-1-4-7 Mirëmbajtja dhe Riparimi për apparat Hyrje & dalje në QSHMS- QKMF 11-Jul-2019 21-Jul-2019                                                              
Qendra Klinike Univeristare e KosovësNjoftim për nënshkrimin e kontratës QKUK701-19-220-5-4-7 Demolimi i murit te brendshem 11-Jul-2019 21-Jul-2019                                                              
KK GjilanNjoftim për nënshkrimin e kontratës GI651-19-066-1-4-7 Furnizimi, bartja neper shkolla dhe montimi me kuti te ankesave per shkollat dhe IP ne Drejtorin e Arsimit 11-Jul-2019 21-Jul-2019                                                              
Qendra e Mjekësisë Urgjente PrishtinëNjoftim për nënshkrimin e kontratës ENSHM-19-009-1-4-7 Furnizim me telefona mobil 11-Jul-2019 21-Jul-2019                                                              
KK RahovecNjoftim për nënshkrimin e kontratës RA234-19-037-2-4-7 RREGULLIMI I AMBIENTIT PËR AKTIVITETE KULTURORE DHE FESTIVE NE KOMUNE – DITET E MERGATES 2019 11-Jul-2019 21-Jul-2019                                                              
Qendra Klinike Univeristare e KosovësNjoftim për nënshkrimin e kontratës QKUK701-19-206-1-4-7 “Furnizim me lule dekorative për objektin e Ambulanatave Specialistike” 11-Jul-2019 21-Jul-2019                                                              
Ministria per Komunitete dhe KthimNjoftim për nënshkrimin e kontratës MKK211-19-008-1-4-7 “Furnizim me klima per nevoja te MKK-se ” 11-Jul-2019 21-Jul-2019                                                              
Ministria per Komunitete dhe KthimNjoftim për nënshkrimin e kontratës MKK211-19-005-1-3-7 “Furnizim me garderob per shoferin dhe sigurimin e Ministrit ” 11-Jul-2019 21-Jul-2019                                                              
KRU "Hidroregjionijugor "Sh.a PrizrenNjoftim për nënshkrimin e kontratës HJ-19-009-2-4-7 Servesimi i Automjetit (Kombi T4) KRU-Hidroregjioni Jugor”sh.a Prizren 11-Jul-2019 21-Jul-2019                                                              
KK DrenasNjoftim për nënshkrimin e kontratës 611-19-107-2-4-7 SERVISIMI I AUTOMJETEVE 11-Jul-2019 21-Jul-2019                                                              
KK DrenasNjoftim për nënshkrimin e kontratës 611-19-109-2-4-7 REGJISTRIMI I AUTOAMBULANCES –DONACION NGA NORVEGJIA 11-Jul-2019 21-Jul-2019                                                              
Korporata Energjetike e Kosovës KEK Sh.A.Njoftim për nënshkrimin e kontratës KEK-19-134-1-4-7 Furnizim me karrik pune 11-Jul-2019 21-Jul-2019                                                              
12345678910...