Shqip  | Srpski  | English


I
Fjalët kyçe:

p.sh. prokur - kërkohet gjithcka permban "prokur"
Autoriteti Kontraktues:
Tipi i njoftimit:
Lloji i kontratës: FPP:
Vlera e kontratës:
 
Procedura:
Data e publikimit nga:      Deri më: 
Data e skadimit nga:      Deri më:  

 

      

 Autoriteti kontraktuesTipi i njoftimitNr. i prokurimitTitulliData e publikimitData e skadimitRi-TenderimVazhdim afati
KK IstogNjoftim për nënshkrimin e kontratës IS633-18-003-2-4-7 MIRËMBAJTJA DHE RIPARIMI I KULMEVE NE DISA BANESA KOLEKTIVE 17-Aug-2018 27-Aug-2018                                                              
KK IstogNjoftim për nënshkrimin e kontratës IS633-18-004-2-4-7 MIRËMBAJTJA RUTINORE E KANALIZIMIT NE DOBRUSHË 17-Aug-2018 27-Aug-2018                                                              
KK IstogNjoftim për nënshkrimin e kontratës IS633-18-005-1-4-7 FURNIZIM ME TABLETA (KOMPJUTER) PER TATIMIN NE PRONË 17-Aug-2018 27-Aug-2018                                                              
KK IstogNjoftim për nënshkrimin e kontratës IS633-18-006-1-4-7 FURNIZIM ME FLAMUJ TE NDRYSHEM PER OBJEKTIN E KOMUNES 17-Aug-2018 27-Aug-2018                                                              
KK MalishevëNjoftim për nënshkrimin e kontratës MA625-18-036-1-4-7 FURNIZIM ME UNIFORMA PËR ROJET E SIGURISË NË KK-MALISHEVË 17-Aug-2018 27-Aug-2018                                                              
KK MalishevëNjoftim për nënshkrimin e kontratës MA625-18-036-1-4-7 FURNIZIM ME UNIFORMA PËR ROJET E SIGURISË NË KK-MALISHEVË 17-Aug-2018 27-Aug-2018                                                              
KK IstogNjoftim për nënshkrimin e kontratës IS633-18-007-1-4-7 “RIPARIM DHE KONFIGURIM I PAISJEVE TE ZERIMIT NE SALLEN E KUVENDIT KOMUNAL” 17-Aug-2018 27-Aug-2018                                                              
KK LipjanNjoftim për nënshkrimin e kontratës LI613-18-018-1-4-7 Furnizimi me leje te parkingut te plastifikuar A5 dhe kutija per mirenjohje me materjal plish 17-Aug-2018 27-Aug-2018                                                              
KK LipjanNjoftim për nënshkrimin e kontratës LI613-18-019-1-4-7 Furnizimi me karrika per zyre dhe ormana druri 17-Aug-2018 27-Aug-2018                                                              
KK LipjanNjoftim për nënshkrimin e kontratës LI613-18-012-1-4-7 Furnizimi me llogo te komunes per zyren e bordit te drejtorve ,mbishkrime orjentuese mbajtese te metalit te flamujve per K.Lipjan 17-Aug-2018 27-Aug-2018                                                              
KK LipjanNjoftim për nënshkrimin e kontratës LI613-18-014-1-4-7 Dekorimi i Sheshit ”Adem Jashari” me ambrela me rastin e Javës Kulturore 1, 12 dhe 14 Qershor 17-Aug-2018 27-Aug-2018                                                              
KK LipjanNjoftim për nënshkrimin e kontratës LI613-18-013-1-4-7 Furnizimi me tonera dhe libra amë me kurikulë 17-Aug-2018 27-Aug-2018                                                              
KK LipjanNjoftim për nënshkrimin e kontratës LI613-18-015-1-4-7 Ftesa dhe njoftime, banera, maska për fëmijë, shirita dekorues për Javën Kulturore 1,12 dhe 14 Qershor 17-Aug-2018 27-Aug-2018                                                              
KK LipjanNjoftim për nënshkrimin e kontratës LI613-18-016-1-4-7 Furnizimi me paisje per TI-kabell,UTP,kaoksiale kabell,adapter,kontaktor 17-Aug-2018 27-Aug-2018                                                              
KK LipjanNjoftim për nënshkrimin e kontratës LI613-18-017-2-4-7 Rregullimi dhe servisimi I gjeneratorit ne Shtepine e Komunitetit 17-Aug-2018 27-Aug-2018                                                              
KK GraçanicaNjoftim për nënshkrimin e kontratës 618-18-022-2-4-7 Transporti i kontejnerëve në territorin e Komunës së Graçanicës 16-Aug-2018 16-Aug-2018                                                              
Spitali Regjional PejëNjoftim për nënshkrimin e kontratës SH705-18-041-1-4-7 Furnizim me barna dhe material medicinal 16-Aug-2018 26-Aug-2018                                                              
KK IstogNjoftim për nënshkrimin e kontratës IS633-18-003-1-4-7 MIRËMBAJTJA DHE RIPARIMI I KULMEVE NE DISA BANESA KOLEKTIVE 16-Aug-2018 26-Aug-2018                                                              
Gjykata Kushtetuese e Republikës së Kosovës Njoftim për nënshkrimin e kontratës GJKK243238-18-020-2-4-7 “Veshja me pëlhurë e karrigeve zyrtare të GJKK-së” 16-Aug-2018 26-Aug-2018                                                              
Biblioteka Kombëtare dhe Universitare e KosovësNjoftim për nënshkrimin e kontratës 90900-18-028-2-4-7 “Rregullimi dhe servisimi i liftit nr.1 në BKK” 16-Aug-2018 26-Aug-2018                                                              
Biblioteka Kombëtare dhe Universitare e KosovësNjoftim për nënshkrimin e kontratës 90900-18-029-1-4-7 “Furnizim me pajisje për mirëmbajtje të ndërtesës” 16-Aug-2018 26-Aug-2018                                                              
Trepça Ndërmarrje në Administrim të AKP-ësNjoftim për nënshkrimin e kontratës B.V-18-151-1-4-7 Furnizim me vaj hidroll dhe vaj ATF 16-Aug-2018 26-Aug-2018                                                              
Kompanija e Ujesjellsit Rajonal Hidrodrini sh.a.PejëNjoftim për nënshkrimin e kontratës KURH-18-023-1-4-7 Furnizim me elektromotor 11 KW 15-Aug-2018 25-Aug-2018                                                              
KK PejëNjoftim për nënshkrimin e kontratës PE635-18-007-1-4-7 Furnizim me material elketrik 15-Aug-2018 25-Aug-2018                                                              
KK PejëNjoftim për nënshkrimin e kontratës PE635-18-008-1-4-7 Furnizimi me Material për Mirmbajtjen e Objektit 15-Aug-2018 25-Aug-2018                                                              
12345678910...