Shqip  | Srpski  | English


I
Fjalët kyçe:

p.sh. prokur - kërkohet gjithcka permban "prokur"
Autoriteti Kontraktues:
Tipi i njoftimit:
Lloji i kontratës: FPP:
Vlera e kontratës:
 
Procedura:
Data e publikimit nga:      Deri më: 
Data e skadimit nga:      Deri më:  

 

      

 Autoriteti kontraktuesTipi i njoftimitNr. i prokurimitTitulliData e publikimitData e skadimitRi-TenderimVazhdim afati
Agjencia Qendrore e Prokurimit (Prokurimet për AK)Njoftim për nënshkrimin e kontratës AQP-AK-18-058-2-4-7 Sigurimi fizik i Objektit të Komisionit të Pavarur të Mediave. 07-Dec-2018 17-Dec-2018                                                              
Ministria e Integrimit EuropianNjoftim për nënshkrimin e kontratës MIE218-18-040-1-4-7 Furnizim me telefon mobil 07-Dec-2018 17-Dec-2018                                                              
Kompania Rexhionale për Menaxhim të Hedhurinave "Uniteti" MitrovicëNjoftim për nënshkrimin e kontratës KRMH8009-18-011-2-4-7 Sigurimi me sistem elektronik (alarm kundër thyerjes me GPRS) 07-Dec-2018 17-Dec-2018                                                              
KK MamushëNjoftim për nënshkrimin e kontratës MA626-18-041-1-4-7 “Furnizimi me pajisje specifike mjekësore për QMF-në e Mamushës” 07-Dec-2018 17-Dec-2018                                                              
KK MamushëNjoftim për nënshkrimin e kontratës MA626-18-042-1-4-7 “Furnizimi me mantele dhe çarçafë për QMF-n në Mamushë” 07-Dec-2018 17-Dec-2018                                                              
KK MamushëNjoftim për nënshkrimin e kontratës MA626-18-043-2-4-7 “MATJET KADASTRALE TË RRUGËVE NË MAMUSHË” 07-Dec-2018 17-Dec-2018                                                              
KK PejëNjoftim për nënshkrimin e kontratës PE635-18-030-1-4-7 Furnizim me Material Elektrik 07-Dec-2018 17-Dec-2018                                                              
KK PejëNjoftim për nënshkrimin e kontratës PE635-18-028-1-4-7 Furnizim me Material per Zyre 07-Dec-2018 17-Dec-2018                                                              
KK PejëNjoftim për nënshkrimin e kontratës PE635-18-026-1-4-7 Furnizim per Zyre 07-Dec-2018 17-Dec-2018                                                              
KK PejëNjoftim për nënshkrimin e kontratës PE635-18-025-1-4-7 Furnizim me panelle ndriqueses 07-Dec-2018 17-Dec-2018                                                              
KK PejëNjoftim për nënshkrimin e kontratës PE635-18-024-1-4-7 Furnizim per Zyre me letr registratora 07-Dec-2018 17-Dec-2018                                                              
KK PejëNjoftim për nënshkrimin e kontratës PE635-18-023-2-4-7 Sherbimet e hapjes Bunarit 07-Dec-2018 17-Dec-2018                                                              
KK PejëNjoftim për nënshkrimin e kontratës PE635-18-022-1-4-7 Furnizim me Vule 07-Dec-2018 17-Dec-2018                                                              
Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit RuralNjoftim për nënshkrimin e kontratës MBPZHR203-18-016-2-4-7 Mbikqyrja e Rehabilitimit të rrugëve fushore në zonat vreshtarë të Kosoves. 07-Dec-2018 17-Dec-2018                                                              
Agjencia e Ushqimit dhe VeterinarisëNjoftim për nënshkrimin e kontratës MBPZHR408-18-040-2-4-7 Shërbimet e rregullimit te dy pompave te nxemjes qendrore ne LUV 07-Dec-2018 17-Dec-2018                                                              
KK SuharekëNjoftim për nënshkrimin e kontratës SU624-18-025-1-4-7 Furnizim me veshmbathje për punëtorët e inspekcionit 07-Dec-2018 17-Dec-2018                                                              
KK PrishtinëNjoftim për nënshkrimin e kontratës PR616-18-025-2-4-7 ”Sherbime per realizimin e panirit Blej Shqip” 07-Dec-2018 17-Dec-2018                                                              
Radio Televizioni i KosovësNjoftim për nënshkrimin e kontratës RTK-18-636-1-4-7 Material hargjues për renovimin e prapavis së emisionit-Arkiv. 07-Dec-2018 17-Dec-2018                                                              
Kompania Rajonale e Ujesjellesit “ RADONIQI” Sh.A./ GjakovëNjoftim për nënshkrimin e kontratës KRU/HR-18-034-1-4-7 Furnizim dhe montimi i materialeve elektrike ne objektin e SP ne Bregdri 07-Dec-2018 17-Dec-2018                                                              
Instituti i Mjekësisë së Punës Kosovë-GjakovëNjoftim për nënshkrimin e kontratës IMPKGJ-18-005-1-4-7 Furnizim me Karrika Pune 07-Dec-2018 17-Dec-2018                                                              
Policia e KosovësNjoftim për nënshkrimin e kontratës PK214-18-126-2-4-7 PASTRIMI I REZERVARIT TË NAFTËS NË DREJTORIN RAJONALE NË FERIZAJ 07-Dec-2018 17-Dec-2018                                                              
Qendra Klinike Univeristare e KosovësNjoftim për nënshkrimin e kontratës QKUK701-18-396-2-4-7 Sigurimi i veturës se QKMS” 07-Dec-2018 17-Dec-2018                                                              
KK KamenicëNjoftim për nënshkrimin e kontratës KM653-18-039-1-4-7 FURNIZIMI DHE MONIMI I DYERVE MGA PVC-ja në SHF,,DESANKA MAKSIMOVOC’’ 07-Dec-2018 17-Dec-2018                                                              
Korporata Energjetike e Kosovës KEK Sh.A.Njoftim për nënshkrimin e kontratës KEK-18-283-1-4-7 Furnizimi me kleme per bateri te mesingut 07-Dec-2018 17-Dec-2018                                                              
Korporata Energjetike e Kosovës KEK Sh.A.Njoftim për nënshkrimin e kontratës KEK-18-278-1-4-7 Furnizim me tonerë për shtypësa 07-Dec-2018 17-Dec-2018                                                              
12345678910...