Shqip  | Srpski  | English


I
Fjalët kyçe:

p.sh. prokur - kërkohet gjithcka permban "prokur"
Autoriteti Kontraktues:
Tipi i njoftimit:
Lloji i kontratës: FPP:
Vlera e kontratës:
 
Procedura:
Data e publikimit nga:      Deri më: 
Data e skadimit nga:      Deri më:  

 

      

 Autoriteti kontraktuesTipi i njoftimitNr. i prokurimitTitulliData e publikimitData e skadimitRi-TenderimVazhdim afati
Ministria e Forcës së Sigurisë Njoftim për nënshkrimin e kontratës MFS217-18-081-1-3-6 Ritender II ”Furnizim me vajra për nevojat e FSK-së” 22-May-2018 01-Jun-2018                                                              
N.P.K “TRAFIKU URBAN”Njoftim për nënshkrimin e kontratës TU-18-018-1-4-7 Furnizim me ujë të ambalazhuar. 22-May-2018 01-Jun-2018                                                              
N.P.K “TRAFIKU URBAN”Njoftim për nënshkrimin e kontratës TU-18-017-1-4-7 Furnizim me 2 printera dhe 3 tonera për printer brother. 22-May-2018 01-Jun-2018                                                              
KK DeçanNjoftim për nënshkrimin e kontratës DE631-18-037-1-4-7 Furnizime me veshmbathje për shtëpinë e komunitetit në Deçan 22-May-2018 01-Jun-2018                                                              
Administrata Tatimore e KosovësNjoftim për nënshkrimin e kontratës AT116-18-024-1-4-7 Furnizimi me karrika ekzekutive (lëvizëse) për zyre sipas kërkesave dhe nevojave te AK-së 22-May-2018 01-Jun-2018                                                              
Kompania Regjionale e Mbeturinave Ekoregjioni-PrizrenNjoftim për nënshkrimin e kontratës KRMP-18-025-1-4-7 Furnizim me reflektor LED-Njësia operative Prizren 22-May-2018 01-Jun-2018                                                              
KK GjakovëNjoftim për nënshkrimin e kontratës GJ632-18-013-1-4-7 Furnizim me çarçafa antibakterial për fëmijët e qerdhes 22-May-2018 01-Jun-2018                                                              
Radio Televizioni i KosovësNjoftim për nënshkrimin e kontratës RTK-18-322-2-4-7 ” Shërbime ligjore për nevojat e RTK-së” 22-May-2018 01-Jun-2018                                                              
Hortikultura Prishtinë Njoftim për nënshkrimin e kontratës NPK-18-009-1-4-7 Furnizime: Me Pjesë për Kositëse të Avantit 22-May-2018 01-Jun-2018                                                              
Dogana e KosovësNjoftim për nënshkrimin e kontratës 201133-18-023-2-4-7 “Shërbimet e asgjësimit te kafshëve te imëta dhe shpezëve” 22-May-2018 01-Jun-2018                                                              
Ministria e Administratës PublikeNjoftim për nënshkrimin e kontratës MAP202-18-053-1-4-7 “Furnizim me klime levizese”. 22-May-2018 01-Jun-2018                                                              
Infrakos Sh.aNjoftim për nënshkrimin e kontratës INF-18-030-2-4-7 Pastrimi i veturave. 22-May-2018 01-Jun-2018                                                              
Qendra Klinike Univeristare e KosovësNjoftim për nënshkrimin e kontratës QKUK701-18-147-1-4-7 “Fyrnizim me material shpenzues per EMNG” 22-May-2018 01-Jun-2018                                                              
KK PrizrenNjoftim për nënshkrimin e kontratës PZ622-18-027-1-4-7 Mirmbajtja teknologjise informative – Formatizimi i 27 llaptopave të shkollës për nevojat e nxënësve të SHFMU “Motrat Qiriazi” 22-May-2018 01-Jun-2018                                                              
KK PrizrenNjoftim për nënshkrimin e kontratës PZ622-18-026-1-4-7 SHPENZIMET E UDHETIMIT MBRENDA VENDIT – Transportimi i ne relacilonin Prizren – Aerodrom Prishtine dhe anasjelltas për nevojat e nxënësve të SHFMU “Motrat Qiriazi” 22-May-2018 01-Jun-2018                                                              
KK DragashNjoftim për nënshkrimin e kontratës DR621-18-053-2-4-7 Rregulimi i disa pjeseve ne pullazin e shkolles - shkolla fillore ‘’9 Maj’’ ne fshatin Rapçë 22-May-2018 01-Jun-2018                                                              
Sherbimi i shendetit mendor - PejëNjoftim për nënshkrimin e kontratës SHSHMP71203-18-007-1-4-7 Furnizim me paisje të kuzhines për Qendren e Shëndetit Mendor dhe Shtepin Integruese - Pejë 22-May-2018 01-Jun-2018                                                              
KK DrenasNjoftim për nënshkrimin e kontratës 611-18-051-1-4-7 FURNIZIM PËR APARAT ME UJË-BIDONA DHE GOTA PLATIKES 22-May-2018 01-Jun-2018                                                              
KK DrenasNjoftim për nënshkrimin e kontratës 611-18-049-1-4-7 FURNIZIMI ME KOSITESE MOTORIKE ME BENZIN 22-May-2018 01-Jun-2018                                                              
KK DrenasNjoftim për nënshkrimin e kontratës 611-18-050-1-4-7 FURNIZIM MBËSHTJELLËS TË LËNDEVE ARKIVORE A3 E NDARË NË DY PJESË NË MESË TË JETË BIGUAR 22-May-2018 01-Jun-2018                                                              
Korporata Energjetike e Kosovës KEK Sh.A.Njoftim për nënshkrimin e kontratës KEK-18-084-1-4-7 Furnizim me mbrojtësa universal 21-May-2018 31-May-2018                                                              
KK JunikNjoftim për nënshkrimin e kontratës JU636-18-014-1-4-7 Furnizim me kositëse bari me sajle 21-May-2018 31-May-2018                                                              
Ministria e Zhvillimit RajonalNjoftim për nënshkrimin e kontratës 221-18-013-1-4-7 "Furnizim me ormanë" 21-May-2018 31-May-2018                                                              
Ministria e Diasporës Njoftim për nënshkrimin e kontratës MeD219-18-020-1-4-7 “Furnizim me CD” 21-May-2018 31-May-2018                                                              
KK PrishtinëNjoftim për nënshkrimin e kontratës PR616-18-007-2-4-7 Transporti i kiosqeve te luleve nga sheshi “Skenderbeu” ne sheshin “Edi Durham” 21-May-2018 31-May-2018                                                              
12345678910...