Shqip  | Srpski  | English


I
Fjalët kyçe:

p.sh. prokur - kërkohet gjithcka permban "prokur"
Autoriteti Kontraktues:
Tipi i njoftimit:
Lloji i kontratës: FPP:
Vlera e kontratës:
 
Procedura:
Data e publikimit nga:      Deri më: 
Data e skadimit nga:      Deri më:  

 

      

 Autoriteti kontraktuesTipi i njoftimitNr. i prokurimitTitulliData e publikimitData e skadimitRi-TenderimVazhdim afati
KK KlinëNjoftim për nënshkrimin e kontratës KL634-17-093-1-3-6 FURNIZIM ME UNIFORMA DHE MBATHJE PER SHERBIMIN E BRIGADES SE ZJARREFIKESEVE 13-Dec-2017 23-Dec-2017                                                              
Agjencia Qendrore e Prokurimit (Prokurimet për AK)Njoftim për nënshkrimin e kontratës AQP-AK-17-069-1-3-6 Furnizim me mobile për nevojat e Agjencive të Pavarura, 13-Dec-2017 23-Dec-2017                                                              
Agjencia Qendrore e Prokurimit (Prokurimet për AK)Njoftim për nënshkrimin e kontratës AQP-AK-17-075-1-4-7 Furnizim me pako të dhuratave për Vitin e Ri për stafin e Autoritetit Rregullativ të Hekurudhave 13-Dec-2017 23-Dec-2017                                                              
Ministria e Arsimit Shkencës dhe TeknologjisëNjoftim për dhënie të kontratës MASHT208-17-036-2-3-6 Sigurimi i Automjeteve 13-Dec-2017 18-Dec-2017                                                              
KK IstogNjoftim për dhënie të kontratës IS633-17-109-2-3-1 “DEKORIMI I QYTETIT ME DRITA VEZULLUESE"-per festat e fundvitit 13-Dec-2017 15-Dec-2017                                                              
Trainkos Sh.aNjoftim për nënshkrimin e kontratës TRA-17-070-2-3-6 Shërbimet e dezifenktimit, dezinsektimit dhe deratizimit te objekteve, pajisjeve dhe mjeteve lëvizëse te Trainkos Sha 13-Dec-2017 23-Dec-2017                                                              
Trainkos Sh.aNjoftim për nënshkrimin e kontratës TRA-17-075-2-3-6 Mbikëqyrja e projektit "Renovimi i objektit te tërheqjes se trenave" 13-Dec-2017 23-Dec-2017                                                              
Shërbimet e Shëndetit Mendor - PrizerenNjoftim për nënshkrimin e kontratës SHSHMP-17-021-5-3-6 “ Renovimi i hapsirave të jashtme të Qendrën e Shëndetit -Prizren” 13-Dec-2017 23-Dec-2017                                                              
KK IstogNjoftim për dhënie të kontratës IS633-17-105-5-3-1 HAPJA E RRUGES MALORE VOJDULLE-MOKEN-VAZHDIM PROJEKTI 13-Dec-2017 15-Dec-2017                                                              
KRUK”Hidromorava SH A “GjilanNjoftim për nënshkrimin e kontratës KRUK-17-089-1-4-7 Furnizim me pjese te ujesjellsit 13-Dec-2017 23-Dec-2017                                                              
KRUK”Hidromorava SH A “GjilanNjoftim për nënshkrimin e kontratës KRUK-17-090-1-4-7 Furnizim me klor 13-Dec-2017 23-Dec-2017                                                              
KK IstogNjoftim kontrate IS633-17-111-5-3-1 "PASTRIMI I DEPONISË SË MBETURINAVE NË FSHATIN TOMOC" 13-Dec-2017 18-Dec-2017                                                              
Ministria e Integrimit EuropianNjoftim për nënshkrimin e kontratës MIE218-17-027-1-3-6 Furnizimi dhe montimi i laminatit për nevoja te MIE-së 13-Dec-2017 23-Dec-2017                                                              
KK MamushëNjoftim për nënshkrimin e kontratës MA626-17-046-2-4-7 “MATJET KADASTRALE TË RRUGËVE NË MAMUSHË” 13-Dec-2017 23-Dec-2017                                                              
Ndërmarrja Publike Banesore PrishtinëNjoftim për nënshkrimin e kontratës NPB-17-039-1-4-7 Furnizim me fotoaparat digjital profesional 13-Dec-2017 23-Dec-2017                                                              
Universiteti i PrishtinësNjoftim për nënshkrimin e kontratës UP20800-17-074-1-3-6 Furnizimi me pajisje me rastin e organizimit te ceremonisë se diplomimit 13-Dec-2017 23-Dec-2017                                                              
Biblioteka Kombëtare dhe Universitare e KosovësNjoftim për nënshkrimin e kontratës 90900-17-079-2-4-7 Redizajnimi i web-faqës së BKK 13-Dec-2017 23-Dec-2017                                                              
Telekomi i Kosovës Sh.A Njoftim kontrate TK-17-074-1-3-6 “Furnizimi me Shkallë alumini dhe vegla pune” 13-Dec-2017 22-Dec-2017                                                              
Kompania Regjionale e Mbeturinave Ekoregjioni-PrizrenNjoftim për nënshkrimin e kontratës KRMP-17-048-5-4-7 Servisimi dhe montimi I llagerave të menjaqit të kamionit Mitsubish 04-204-DI - Njesia operative Suharekë 13-Dec-2017 23-Dec-2017                                                              
Hortikultura Prishtinë Njoftim për nënshkrimin e kontratës NPK-17-017-1-4-7 Furnizim me Akumulator (Bateri) për Automjete 13-Dec-2017 23-Dec-2017                                                              
NR Pastrimi - PrishtinëNjoftim kontrate PAS-17-088-1-3-6 Furnizim me një (1 ) paisje për transport dhe shpërndarjen e kripës 13-Dec-2017 21-Dec-2017                               X                               
Hortikultura Prishtinë Njoftim kontrate NPK-17-019-2-3-6 Shërbime Rexhistrimi i Automjeteve TPL 13-Dec-2017 21-Dec-2017                                                              
KK PrishtinëNjoftim për nënshkrimin e kontratës PR616-17-142-2-3-6 Mbulojë e bardhë për tezgat e panairit “Blej Shqip” 13-Dec-2017 23-Dec-2017                                                              
Kompania Rajonale e Ujesjellesit “ RADONIQI” Sh.A./ GjakovëNjoftim për nënshkrimin e kontratës KRU/HR-17-022-1-3-6 Furnizim me Klorur të Hekurit - FeCL3 për trajtimin e ujit te pijes. 13-Dec-2017 23-Dec-2017                                                              
Sekretariati i Komisionit Qëndror i ZgjedhjeveNjoftim për nënshkrimin e kontratës KQZ320-17-095-1-4-7 Furnizim me forma zgjedhore për përsëritjen e Zgjedhjeve për Kryetar Komune , per rivotim ne ISTOG 13-Dec-2017 23-Dec-2017                                                              
12345678910...