Shqip  | Srpski  | English


I
Fjalët kyçe:

p.sh. prokur - kërkohet gjithcka permban "prokur"
Autoriteti Kontraktues:
Tipi i njoftimit:
Lloji i kontratës: FPP:
Vlera e kontratës:
 
Procedura:
Data e publikimit nga:      Deri më: 
Data e skadimit nga:      Deri më:  

 

      

 Autoriteti kontraktuesTipi i njoftimitNr. i prokurimitTitulliData e publikimitData e skadimitRi-TenderimVazhdim afati
Ministria e Administrimit te Pushtetit LokalNjoftim për nënshkrimin e kontratës MAPL-18-001-2-4-7 ”Kontrollimi teknik i veturave të MAPL-së” 21-Feb-2018 03-Mar-2018                                                              
Spitali Regjional PejëNjoftim për nënshkrimin e kontratës SH705-18-005-1-4-7 Furnizim me katetëra për ven qendrore me dy llumena për të rritur 21-Feb-2018 03-Mar-2018                                                              
Sherbimet e Shendetit Mendor GjilanNjoftim për nënshkrimin e kontratës SHSHMGJ71205-18-005-1-4-7 “Furnizim me tableta Biperidin 2mg ” 21-Feb-2018 03-Mar-2018                                                              
Universiteti i Mitrovices “Isa Boletini” Njoftim për nënshkrimin e kontratës 979-18-001-2-4-7 Shtypja e materialeve me llogo UMIB 21-Feb-2018 03-Mar-2018                                                              
Ministria e InfrastrukturësNjoftim për nënshkrimin e kontratës MI-18-117-2-1-5 “Ndërtimi i segmentit rrugor “Mirembajtja Dimrore e Rrugeve Nacionale dhe Regjionale per sezonin dimror 2017/2018” 21-Feb-2018 03-Mar-2018                                                              
Kompanija Ujësjëllsi Regjional ’’ Mitrovica”Sh. A. MitrovicëNjoftim për nënshkrimin e kontratës KURM-18-003-2-4-7 Riparimi i Eskavatorit. 21-Feb-2018 03-Mar-2018                                                              
NR Pastrimi - PrishtinëNjoftim për nënshkrimin e kontratës PAS-18-016-1-4-7 Furnizim me Rrometa (fshisa) për Higjenën Publike 21-Feb-2018 03-Mar-2018                                                              
Radio Televizioni i KosovësNjoftim për dhënie të kontratës RTK-18-857-1-3-6 “Pajisje për evidentimin e hyrje daljeve për nevojat e RTK-së” 21-Feb-2018 28-Feb-2018                                                              
NQ Termokos sh.a.Njoftim për nënshkrimin e kontratës TER-18-006-2-4-7 Instalimi dhe shfrytzimi i paisjeve adekuate Per Promovimin e eventit Masterplan 21-Feb-2018 03-Mar-2018                                                              
Infrakos Sh.aNjoftim për nënshkrimin e kontratës INF-18-008-2-4-7 Transporti i thëngjillit. 21-Feb-2018 02-Mar-2018                                                              
Infrakos Sh.aNjoftim për nënshkrimin e kontratës INF-18-007-2-4-7 Sigurimi i rregullt i kamionetes . 21-Feb-2018 03-Mar-2018                                                              
KK JunikNjoftim për nënshkrimin e kontratës JU636-18-001-5-4-7 Punimi i mureve per ndarjen e zyrave ne objektin e Komunes se Junikut 21-Feb-2018 03-Mar-2018                                                              
Korporata Energjetike e Kosovës KEK Sh.A.Njoftim për nënshkrimin e kontratës KEK-18-145-2-2-1 Pastrimi i kanalizimeve teknologjike dhe pusetave gypave te kracerit 21-Feb-2018 03-Mar-2018                                                              
Korporata Energjetike e Kosovës KEK Sh.A.Njoftim për nënshkrimin e kontratës KEK-18-415-1-4-7 Furnizim me Frigorifera 21-Feb-2018 03-Mar-2018                                                              
Korporata Energjetike e Kosovës KEK Sh.A.Njoftim për dhënie të kontratës KEK-18-400-2-3-6 Inspektimi dhe certifikimi i vinçave urë 21-Feb-2018 03-Mar-2018                                                              
Korporata Energjetike e Kosovës KEK Sh.A.Njoftim për dhënie të kontratës KEK-18-411-1-3-6 Furnizimi me filtra për kamiona Iveco. 21-Feb-2018 03-Mar-2018                                                              
KK DragashNjoftim për nënshkrimin e kontratës DR621-18-009-1-4-7 Furnizimi me shperblimet per ese dhe poezi per nder te 10 vjetorit te pavarësisë 21-Feb-2018 03-Mar-2018                                                              
Komuna e Mitrovices se VeriutNjoftim për nënshkrimin e kontratës KK647-18-001-1-4-7 Prokurimi i blloqeve për mbledhjen e shërbimeve komunale të shërbimit civil 21-Feb-2018 03-Mar-2018                                                              
KK DrenasNjoftim për nënshkrimin e kontratës 611-18-007-1-4-7 FURNIZIMI ME MAKINA MJELËSE PËR FERMERË 20-Feb-2018 02-Mar-2018                                                              
Zyra e KryeministritNjoftim për nënshkrimin e kontratës ZK104-18-014-1-4-7 “ Furnizim me Set Kimikash “ 20-Feb-2018 02-Mar-2018                                                              
Shërbimi Spitalor dhe Klinik Universitar i Kosovës Njoftim për nënshkrimin e kontratës SHSKUK220-18-001-2-4-7 Sigurimi dhe kontrolli teknik i vetures Opel Frontera 20-Feb-2018 02-Mar-2018                                                              
KK VushtrriNjoftim për nënshkrimin e kontratës VU644-18-010-1-4-7 Furnizimi me bateri industriale hermetikisht te mbyllura 20-Feb-2018 02-Mar-2018                                                              
Korporata Energjetike e Kosovës KEK Sh.A.Njoftim për dhënie të kontratës KEK-18-403-1-3-6 Furnizim me vegla dhe paisje 20-Feb-2018 02-Mar-2018                                                              
Korporata Energjetike e Kosovës KEK Sh.A.Njoftim për nënshkrimin e kontratës KEK-18-005-1-4-7 Furnizim me mausa per PC 20-Feb-2018 02-Mar-2018                                                              
Zyra e KryeministritNjoftim për nënshkrimin e kontratës ZK104-18-010-2-4-7 “ Servisim i Automjeteve Touareg “ 20-Feb-2018 02-Mar-2018                                                              
12345678910...