Shqip  | Srpski  | English


I
Fjalët kyçe:

p.sh. prokur - kërkohet gjithcka permban "prokur"
Autoriteti Kontraktues:
Tipi i njoftimit:
Lloji i kontratës: FPP:
Vlera e kontratës:
 
Procedura:
Data e publikimit nga:      Deri më: 
Data e skadimit nga:      Deri më:  

 

      

 Autoriteti kontraktuesTipi i njoftimitNr. i prokurimitTitulliData e publikimitData e skadimitRi-TenderimVazhdim afati
Universiteti Publik "Haxhi Zeka" PejëNjoftim për nënshkrimin e kontratës UP208-20-052-2-4-7 Servisimi i Pajisjeve për fikjen e zjarrit dhe lidhja e shenjave Exit (Panik) 24-Nov-2020 04-Dec-2020                                                              
Qendra Kryesore e Mjeksis FamiljareNjoftim për nënshkrimin e kontratës QKMF-20-033-1-4-7 Furnizim me dokumente shëndetësore për nevojat e QKMF-së dhe njësive të saj 24-Nov-2020 04-Dec-2020                                                              
Qendra Kryesore e Mjeksis FamiljareNjoftim për nënshkrimin e kontratës QKMF-20-031-1-4-7 Furnizim për punimin e shtëpizës metalike për stafin e sigurimit 24-Nov-2020 04-Dec-2020                                                              
Spitali i VushtrisëNjoftim për nënshkrimin e kontratës MSH707-20-035-1-4-7 Furnizim me gaz natyror-plin 24-Nov-2020 04-Dec-2020                                                              
Kompania Rajonale e Ujesjellesit “ RADONIQI” Sh.A./ GjakovëNjoftim për nënshkrimin e kontratës KRU/HR-20-022-2-4-7 Inçizimi gjeodezik i trasesë dhe krijimi i profileve gjatësore për gypat e ri në Damjan. 24-Nov-2020 04-Dec-2020                                                              
KK PrishtinëNjoftim për nënshkrimin e kontratës PR616-20-057-1-4-7 Furnizimi me material për përpunimin e maskave mbrojtëse Covid 19 24-Nov-2020 04-Dec-2020                                                              
KK PrishtinëNjoftim për nënshkrimin e kontratës PR616-20-028-2-4-7 Shtrirja e rrjetit të internetit në objektin e shkollës 7 Marsi 24-Nov-2020 04-Dec-2020                                                              
Universiteti i Gjilanit “Kadri Zeka”Njoftim për nënshkrimin e kontratës KZ-20-051-2-4-7 Servisimi i Gjeneratorëve në UHZ 24-Nov-2020 04-Dec-2020                                                              
Qendra Klinike Univeristare e KosovësNjoftim për nënshkrimin e kontratës QKUK701-20-316-1-4-7 Furnizim me hidroklorat Natërium-Klor për dezinfektim te klinikave dhe njësive tjera te QKUk-se 24-Nov-2020 04-Dec-2020                                                              
Qendra Klinike Univeristare e KosovësNjoftim për nënshkrimin e kontratës QKUK701-20-305-2-4-7 Asgjasimi i materialeve infektuese (dyshek batanije) të cilat janë hedhur jashtë përdorimit, sipas kërkesave nga klinikat në kuadër të QKUK-së 24-Nov-2020 04-Dec-2020                                                              
Shërbimi Spitalor dhe Klinik Universitar i Kosovës Njoftim për nënshkrimin e kontratës SHSKUK220-20-097-1-4-7 “Furnizim me veshmbathje per QKMS 24-Nov-2020 04-Dec-2020                                                              
Komuna e Mitrovices se VeriutNjoftim për nënshkrimin e kontratës KK647-20-052-1-4-7 Prokurimi i telefonave fiks 24-Nov-2020 04-Dec-2020                                                              
KK VushtrriNjoftim për nënshkrimin e kontratës VU644-20-114-1-4-7 Furnizimi me ormana nga druri për bxënës 24-Nov-2020 04-Dec-2020                                                              
Agjencia Pyjore e KosovësNjoftim për nënshkrimin e kontratës APK4030-20-004-1-4-7 Furnizim me dezinfektues për duar. 23-Nov-2020 03-Dec-2020                                                              
KK DrenasNjoftim për nënshkrimin e kontratës 611-20-127-1-4-7 FURNIZIM ME POMPË DHE PAISJE TJERA PËRCJELLSE DHE MONTIMI I SAJ PËR PUSIN ME UJË TË PIJES PËR SHFMU’’SHOTË GALICA GRYKAS 23-Nov-2020 03-Dec-2020                                                              
Kompania Rajonale për Mbeturina” Ambienti” - PejëNjoftim për nënshkrimin e kontratës KRMA-20-086-1-4-7 Furnizim me inventar për Zyre 23-Nov-2020 03-Dec-2020                                                              
Infrakos Sh.aNjoftim për nënshkrimin e kontratës INF-20-057-2-4-7 Transporti i thëngjillit. 23-Nov-2020 03-Dec-2020                                                              
Infrakos Sh.aNjoftim për nënshkrimin e kontratës INF-20-056-2-4-7 Largimi i hirit. 23-Nov-2020 03-Dec-2020                                                              
Infrakos Sh.aNjoftim për nënshkrimin e kontratës INF-20-058-1-4-7 Furnizimi me material për objekte. 23-Nov-2020 03-Dec-2020                                                              
Posta e Kosovës SH.ANjoftim për nënshkrimin e kontratës PK-20-036-1-4-7 Furnizim me termometra dixhital për matje të temperaturës,si masë mbrojtjeje nga Covid 19 23-Nov-2020 03-Dec-2020                                                              
Kompania Regjionale e Mbeturinave Ekoregjioni-PrizrenNjoftim për nënshkrimin e kontratës KRMP-20-067-1-4-7 Furnizim me bateri per Njësinë Operative Prizren dhe Rahovec 23-Nov-2020 03-Dec-2020                                                              
Biblioteka Kombëtare dhe Universitare e KosovësNjoftim për nënshkrimin e kontratës 90900-20-045-2-4-7 “Sherbim për shtypjen e materialeve te ndryshme për BKK-në.”. 23-Nov-2020 03-Dec-2020                                                              
Ministria e InfrastrukturësNjoftim për nënshkrimin e kontratës MI-20-014-1-4-7 “Furnizim me materiale per realizimin e Aktiviteteve dedikuar viktimave ne trafik WDOR 2020 “ 20-Nov-2020 30-Nov-2020                                                              
Kompania Regjionale e Mbeturinave Ekoregjioni-PrizrenNjoftim për nënshkrimin e kontratës KRMP-20-064-1-4-7 Furnizimi me dyer dhe dritare të plastikës për Zyrën Regjionale dhe Njësinë Operative Suharekë 20-Nov-2020 30-Nov-2020                                                              
Sherbimet e Shendetit Mendor GjakovëNjoftim për nënshkrimin e kontratës 71207-20-006-1-4-7 Furnizim me Kompjutera” 20-Nov-2020 30-Nov-2020                                                              
12345678910...