Shqip  | Srpski  | English


I
Fjalët kyçe:

p.sh. prokur - kërkohet gjithcka permban "prokur"
Autoriteti Kontraktues:
Tipi i njoftimit:
Lloji i kontratës: FPP:
Vlera e kontratës:
 
Procedura:
Data e publikimit nga:      Deri më: 
Data e skadimit nga:      Deri më:  

 

      

 Autoriteti kontraktuesTipi i njoftimitNr. i prokurimitTitulliData e publikimitData e skadimitRi-TenderimVazhdim afati
Kompania Rexhionale për Menaxhim të Hedhurinave "Uniteti" MitrovicëNjoftim për nënshkrimin e kontratës KRMH8009-20-010-1-4-7 Furnizim me tre (3) lloptop dhe një printer 18-Sep-2020 28-Sep-2020                                                              
Kompania Rexhionale për Menaxhim të Hedhurinave "Uniteti" MitrovicëNjoftim për nënshkrimin e kontratës KRMH8009-20-023-1-4-7 Furnizim me kompjuter dhe pjesë të tyre 18-Sep-2020 28-Sep-2020                                                              
Kompania Rexhionale për Menaxhim të Hedhurinave "Uniteti" MitrovicëNjoftim për nënshkrimin e kontratës KRMH8009-20-027-2-4-7 Publikimi i njoftimeve 18-Sep-2020 28-Sep-2020                                                              
Kompania Rexhionale për Menaxhim të Hedhurinave "Uniteti" MitrovicëNjoftim për nënshkrimin e kontratës KRMH8009-20-029-1-4-7 Furnizim me tiketa për peshore 18-Sep-2020 28-Sep-2020                                                              
Kompania Rexhionale për Menaxhim të Hedhurinave "Uniteti" MitrovicëNjoftim për nënshkrimin e kontratës KRMH8009-20-030-1-4-7 Furnizim me regjistrator 18-Sep-2020 28-Sep-2020                                                              
Kompania Rexhionale për Menaxhim të Hedhurinave "Uniteti" MitrovicëNjoftim për nënshkrimin e kontratës KRMH8009-20-021-2-4-7 Hartimi i pasqyrave financiare për vitin 2019 në bazë të kërkesës së KKRF-së 18-Sep-2020 28-Sep-2020                                                              
ZYRA KOMBËTARE E AUDITIMITNjoftim për nënshkrimin e kontratës 302-20-032-2-4-7 ”Platforma online për përcjelljen e trajnimeve te AMS”. 18-Sep-2020 28-Sep-2020                                                              
ZYRA KOMBËTARE E AUDITIMITNjoftim për nënshkrimin e kontratës 302-20-031-1-4-7 “Furnizimi me kufje për stafin e ZKA-se”. 18-Sep-2020 28-Sep-2020                                                              
Qendra Kryesore e Mjeksis FamiljareNjoftim për nënshkrimin e kontratës QKMF-20-020-1-4-7 Furnizim me produkte sintetike 18-Sep-2020 28-Sep-2020                                                              
Qendra Kryesore e Mjeksis FamiljareNjoftim për nënshkrimin e kontratës QKMF-20-021-1-4-7 Furnizim me letër rrollne për shtratë të infuzioneve 18-Sep-2020 28-Sep-2020                                                              
Universiteti i PrishtinësNjoftim për nënshkrimin e kontratës UP20800-20-041-1-4-7 ''Furnizim me Derë të blinduar për Arkivin e Prokurimit'' 18-Sep-2020 28-Sep-2020                                                              
N.P.K “TRAFIKU URBAN”Njoftim për nënshkrimin e kontratës TU-20-037-2-4-7 Shërbimet e blerjes se serverit online për nevojat e TU. 18-Sep-2020 28-Sep-2020                                                              
Kompania Regjionale e Mbeturinave Ekoregjioni-PrizrenNjoftim për nënshkrimin e kontratës KRMP-20-042-1-4-7 Furnizimi dhe montimi i pjesëve per kamioneten Volswagen – VW targat 04-364-HK. Njesia Operative Prizren 18-Sep-2020 28-Sep-2020                                                              
Kompania Regjionale e Mbeturinave Ekoregjioni-PrizrenNjoftim për nënshkrimin e kontratës KRMP-20-043-1-4-7 Riparimi i pjeseve te motorit Bucher targat 04-211-GF Njësia Operative Prizren 18-Sep-2020 28-Sep-2020                                                              
KK PrishtinëNjoftim për nënshkrimin e kontratës PR616-20-024-1-4-7 Furnizimi dhe montimi i kamerave të sigurisë në objekte shkollore 18-Sep-2020 28-Sep-2020                                                              
Zyra e Presidentit të Republikës së KosovësNjoftim për nënshkrimin e kontratës ZP102-20-023-2-4-7 Shërbimet e dezinfektimit dhe maska,dezinfektues, për nevojat e Zyrës se Presidentit të Republikës së Kosovës 18-Sep-2020 28-Sep-2020                                                              
Zyra e Presidentit të Republikës së KosovësNjoftim për nënshkrimin e kontratës ZP102-20-020-2-4-7 Shërbimet e dizajnit të prapavisë, për nevojat e Zyrës se Presidentit të Republikës së Kosovës 18-Sep-2020 28-Sep-2020                                                              
Zyra e Presidentit të Republikës së KosovësNjoftim për nënshkrimin e kontratës ZP102-20-023-2-4-7 Shërbimet e dezinfektimit dhe maska,dezinfektues, për nevojat e Zyrës se Presidentit të Republikës së Kosovës 18-Sep-2020 28-Sep-2020                                                              
NR Pastrimi - PrishtinëNjoftim për nënshkrimin e kontratës PAS-20-066-1-4-7 Furnizim me Kontejner për vendosjen e personelit te sigurimit ne piken e transferit ne Njisin Operative -Lipjan 18-Sep-2020 28-Sep-2020                                                              
KK SuharekëNjoftim për nënshkrimin e kontratës SU624-20-014-1-4-7 Kuzhinë për objekin e ri në QKMF-në Suharekë-4m 18-Sep-2020 28-Sep-2020                                                              
KK ParteshNjoftim për nënshkrimin e kontratës PA658-20-013-1-4-7 Furnizim me skaner/printer dhe lloje te tonerave 18-Sep-2020 28-Sep-2020                                                              
KK ParteshNjoftim për nënshkrimin e kontratës PA658-20-013-1-4-7 Furnizim me skaner/printer dhe lloje te tonerave 18-Sep-2020 28-Sep-2020                                                              
Ministria e Administratës PublikeNjoftim për nënshkrimin e kontratës MAP202-20-068-1-4-7 Ndarja e hapësirave ne objektin e Kryeministrisë (Salla P35) dhe ishe Gërmia” 18-Sep-2020 28-Sep-2020                                                              
KK RahovecNjoftim për nënshkrimin e kontratës RA234-20-046-1-4-7 FURNIZIM ME FOTOGRAFI TË SHTYPURA PËR NEVOJAT E DKRS – së 18-Sep-2020 28-Sep-2020                                                              
KK PrizrenNjoftim për nënshkrimin e kontratës PZ622-20-071-2-4-7 Shtypja dhe vendosja e tabelave ne OSS 18-Sep-2020 28-Sep-2020                                                              
12345678910...