Shqip  | Srpski  | English


I
Fjalët kyçe:

p.sh. prokur - kërkohet gjithcka permban "prokur"
Autoriteti Kontraktues:
Tipi i njoftimit:
Lloji i kontratës: FPP:
Vlera e kontratës:
 
Procedura:
Data e publikimit nga:      Deri më: 
Data e skadimit nga:      Deri më:  

 

      

 Autoriteti kontraktuesTipi i njoftimitNr. i prokurimitTitulliData e publikimitData e skadimitRi-TenderimVazhdim afati
Universiteti Publik "Haxhi Zeka" PejëNjoftim për nënshkrimin e kontratës UP208-19-032-2-4-7 Shërbime të udhëtimit brenda vendit për student e UUHP-se 13-Dec-2019 23-Dec-2019                                                              
Universiteti Publik "Haxhi Zeka" PejëNjoftim për nënshkrimin e kontratës UP208-19-057-2-4-7 Rregullimi i nxehjes qendrore ne Universitetin Haxhi Zeka 13-Dec-2019 23-Dec-2019                                                              
Universiteti Publik "Haxhi Zeka" PejëNjoftim për nënshkrimin e kontratës UP208-19-056-2-4-7 Rregullimi i Nxehjes – Klimave për veturat 3z -164-09 dhe 03-717 ED 13-Dec-2019 23-Dec-2019                                                              
Biblioteka Kombëtare dhe Universitare e KosovësNjoftim për nënshkrimin e kontratës 90900-19-058-1-4-7 “Furnizimi dhe montimi i tepiheve në zyret nr.15 dhe 20 të BKK ”. 13-Dec-2019 23-Dec-2019                                                              
Biblioteka Kombëtare dhe Universitare e KosovësNjoftim për nënshkrimin e kontratës 90900-19-059-1-4-7 “ Furnizimi me material për hixhenë në BKK ”. 13-Dec-2019 23-Dec-2019                                                              
Biblioteka Kombëtare dhe Universitare e KosovësNjoftim për nënshkrimin e kontratës 90900-19-056-1-4-7 “Furnizim me uniforma për punëtorët e mirëmbajtjes të BKK” 13-Dec-2019 23-Dec-2019                                                              
Biblioteka Kombëtare dhe Universitare e KosovësNjoftim për nënshkrimin e kontratës 90900-19-057-1-4-7 “ Furnizimi me material për mirëmbajtje në BKK ”. 13-Dec-2019 23-Dec-2019                                                              
Biblioteka Kombëtare dhe Universitare e KosovësNjoftim për nënshkrimin e kontratës 90900-19-060-2-4-7 “Servisimi i aparateve për mbrojtje nga zjarri në BKK” 13-Dec-2019 23-Dec-2019                                                              
N.P.K “TRAFIKU URBAN”Njoftim për nënshkrimin e kontratës TU-19-081-1-4-7 Furnizim me aksesore të tualeteve 13-Dec-2019 23-Dec-2019                                                              
Biblioteka Kombëtare dhe Universitare e KosovësNjoftim për nënshkrimin e kontratës 90900-19-061-2-4-7 “Përgatitja e vidio produksionit të Këndit Amerikan” 13-Dec-2019 23-Dec-2019                                                              
Trepça Ndërmarrje në Administrim të AKP-ësNjoftim për nënshkrimin e kontratës B.V-19-181-1-4-7 ,, Furnizim me bateri dhe pompë elektrike për nxjerrjen e karburantit.” 13-Dec-2019 23-Dec-2019                                                              
Trepça Ndërmarrje në Administrim të AKP-ësNjoftim për nënshkrimin e kontratës B.V-19-177-2-4-7 SHËRBIMET E TRANSPORTIT TË PUNËTORVE TË MINIERËS ME FLOTACION NË STANTËRG 13-Dec-2019 23-Dec-2019                                                              
Dogana e KosovësNjoftim për nënshkrimin e kontratës 201133-19-054-2-4-7 “Servisimi i dy automjeteve te DK-së” 13-Dec-2019 23-Dec-2019                                                              
Hortikultura Prishtinë Njoftim për nënshkrimin e kontratës NPK-19-029-1-4-7 Furnizim me Pesticide dhe Stufa 13-Dec-2019 23-Dec-2019                                                              
KK PrishtinëNjoftim për nënshkrimin e kontratës PR616-19-075-2-4-7 Montimi dhe vendosja e projektorëve në klasa 13-Dec-2019 23-Dec-2019                                                              
Qendra Klinike Univeristare e KosovësNjoftim për nënshkrimin e kontratës QKUK701-19-408-1-4-7 “Furnizim me Hidrogjen sol 35%” 13-Dec-2019 23-Dec-2019                                                              
KK Fushë KosovëNjoftim për nënshkrimin e kontratës FK612-19-115-1-4-7 Rregullimi i dyerve ne shkollën fillore te mesme te ulet Bajram Curri-Sllatin e Madhe 13-Dec-2019 23-Dec-2019                                                              
Qendra Klinike Univeristare e KosovësNjoftim për nënshkrimin e kontratës QKUK701-19-442-1-4-7 “Furnizim me inventar mediciona” 13-Dec-2019 23-Dec-2019                                                              
Qendra Klinike Univeristare e KosovësNjoftim për nënshkrimin e kontratës QKUK701-19-441-1-4-7 “Furnizim me inventar medicional” 13-Dec-2019 23-Dec-2019                                                              
KK DragashNjoftim për nënshkrimin e kontratës DR621-19-175-1-4-7 Furnizimi, transportimi dhe montimi i kamerave ne qytetin e Dragashit dhe furnizimi ,transportimi dhe montimi reflektoreve ne stadionin e fshatit Kuk - K.K.Dragash 13-Dec-2019 23-Dec-2019                                                              
KK DragashNjoftim për nënshkrimin e kontratës DR621-19-176-1-4-7 Furnizimi, transportimi dhe montimi i dritareve PVC me dim 140x80 cm prifili 8cm me tre gjama per objektin zjarrfiksave - Dragash 13-Dec-2019 23-Dec-2019                                                              
KK DragashNjoftim për nënshkrimin e kontratës DR621-19-177-1-4-7 Furnizimi me mjete mbrojtese (Shlema ) me ndriques per nevojat e sherbimit te Zjarrefikesve – K.K. Dragash 13-Dec-2019 23-Dec-2019                                                              
KK DragashNjoftim për nënshkrimin e kontratës DR621-19-178-1-4-7 Furnizim, transportimi dhe servisimi i aparateve kunder zjarrit per sherbimin e Zjarrefikeseve - Dragash 13-Dec-2019 23-Dec-2019                                                              
KK DragashNjoftim për nënshkrimin e kontratës DR621-19-179-1-4-7 Furnizimi me material dhe mirembajtja e objekteve shkollore - shkolla fillore ‘’Restelica’’ – ne fshatin Restelic 13-Dec-2019 23-Dec-2019                                                              
KK DrenasNjoftim për nënshkrimin e kontratës 611-19-162-1-4-7 DOSTAVKA NA ELEKTRICHESKI USTROI?STVA ZA NEOBKHODIMI NA KAI?P "BUDESHTE" KOMORAN 13-Dec-2019 23-Dec-2019                                                              
12345678910...