Shqip  | Srpski  | English


I
Fjalët kyçe:

p.sh. prokur - kërkohet gjithcka permban "prokur"
Autoriteti Kontraktues:
Tipi i njoftimit:
Lloji i kontratës: FPP:
Vlera e kontratës:
 
Procedura:
Data e publikimit nga:      Deri më: 
Data e skadimit nga:      Deri më:  

 

      

 Autoriteti kontraktuesTipi i njoftimitNr. i prokurimitTitulliData e publikimitData e skadimitRi-TenderimVazhdim afati
Agjencia Qendrore e Prokurimit (Prokurimet për AK)Njoftim për nënshkrimin e kontratës AQP-AK-20-013-1-4-7 “Furnizimi dhe montimi i xhamave mbrojtëse për nevoja të FKPK-së” 06-Apr-2020 16-Apr-2020                                                              
Spitali Regjional PejëNjoftim për nënshkrimin e kontratës SH705-20-013-1-4-7 Furnizim me material administrativ i shtypur 06-Apr-2020 16-Apr-2020                                                              
Kompania Regjionale e Mbeturinave Çabrati - GjakovëNjoftim për nënshkrimin e kontratës KRMC-20-006-2-4-7 “Vendosja e alarmit dhe shërbimet e monitorimit te sistemit te alarmit (thyerjeve,zjarrit,vjedhjes )” 06-Apr-2020 16-Apr-2020                                                              
KK LeposaviqNjoftim për nënshkrimin e kontratës LE641-20-006-2-4-7 Kostot e transportit për ndihmë humanitare për popullsitë në nevojë 06-Apr-2020 16-Apr-2020                                                              
Spitali i VushtrisëNjoftim për nënshkrimin e kontratës MSH707-20-012-1-4-7 Furnizim me bateri per gjenerator 06-Apr-2020 16-Apr-2020                                                              
Sherbimi i Shendetit Mendor PrishtinëNjoftim për nënshkrimin e kontratës SHSHMP-20-002-1-4-7 Furnizim me Alkoohol 70%,Dorza,Maska,Dezifektues në QSHMSHIB-PRISHTINË 06-Apr-2020 16-Apr-2020                                                              
KK PrishtinëNjoftim për nënshkrimin e kontratës PR616-20-013-1-4-7 Furnizimi me arka Fiskale për Ndërmarjen Komunale Prishtina Parking 06-Apr-2020 16-Apr-2020                                                              
Infrakos Sh.aNjoftim për nënshkrimin e kontratës INF-20-011-1-4-7 Shtypja dhe lidhja e librave. 06-Apr-2020 16-Apr-2020                                                              
Qendra Klinike Univeristare e KosovësNjoftim për nënshkrimin e kontratës QKUK701-20-041-1-4-7 Furnizim me matrasë-dyshek 06-Apr-2020 16-Apr-2020                                                              
Qendra Klinike Univeristare e KosovësNjoftim për nënshkrimin e kontratës QKUK701-20-092-2-4-7 “Asgjasimin e mjeteve infektuese, sipas kërkesave të klinikave në kuadër të QKUK-së” 06-Apr-2020 16-Apr-2020                                                              
Qendra Klinike Univeristare e KosovësNjoftim për nënshkrimin e kontratës QKUK701-20-074-1-4-7 “Furnizim me pijata mb3 me tri ndarje” 06-Apr-2020 16-Apr-2020                                                              
Sherbimi Korrektues i Kosoves Njoftim për nënshkrimin e kontratës Shkk-20-003-1-4-7 Furnizim më material për qepjen e maskave mbrojtëse nga të burgosurit 06-Apr-2020 16-Apr-2020                                                              
Ministria e Financave Njoftim për nënshkrimin e kontratës MF201-20-004-1-4-7 Furnizimi me material të ndryshëm zyrtar. 06-Apr-2020 16-Apr-2020                                                              
Komuna e Mitrovices se VeriutNjoftim për nënshkrimin e kontratës KK647-20-010-1-4-7 Prokurimi i inventarit të kuzhinës për nevojat e Komunës së Mitrovicës së Veriut 06-Apr-2020 16-Apr-2020                                                              
KK KamenicëNjoftim për nënshkrimin e kontratës KM653-20-010-1-4-7 Furnizim me artikuj ushqimor për familjet e prekura me COVID-19 06-Apr-2020 16-Apr-2020                                                              
KK KamenicëNjoftim për nënshkrimin e kontratës KM653-20-009-2-4-7 Furnizim me mbështjellës të letrës për produktet e miellit 06-Apr-2020 16-Apr-2020                                                              
Korporata Energjetike e Kosovës KEK Sh.A.Njoftim për nënshkrimin e kontratës KEK-20-081-1-4-7 Furnizim me Dorza mbrojtse te Lkures 06-Apr-2020 16-Apr-2020                                                              
Korporata Energjetike e Kosovës KEK Sh.A.Njoftim për nënshkrimin e kontratës KEK-20-080-1-4-7 furnizim me Brusha Telore te qelikta 06-Apr-2020 16-Apr-2020                                                              
Komuna e Mitrovices se VeriutNjoftim për nënshkrimin e kontratës KK647-20-009-1-4-7 Prokurimi i mobiljeve për zyra për nevojat e Komunës së Mitrovicës së Veriut 03-Apr-2020 13-Apr-2020                                                              
Komuna e Mitrovices se VeriutNjoftim për nënshkrimin e kontratës KK647-20-009-1-4-7 Prokurimi i mobiljeve për zyra për nevojat e Komunës së Mitrovicës së Veriut 03-Apr-2020 13-Apr-2020                                                              
Qendra Klinike Univeristare e KosovësNjoftim për nënshkrimin e kontratës QKUK701-20-098-1-4-7 “Furnizim me qarqafa steril për një përdorim” 03-Apr-2020 13-Apr-2020                                                              
Qendra Klinike Univeristare e KosovësNjoftim për nënshkrimin e kontratës QKUK701-20-061-1-4-7 Furnizimi me qarshafa steril per nje perdorim 03-Apr-2020 13-Apr-2020                                                              
Qendra Klinike Univeristare e KosovësNjoftim për nënshkrimin e kontratës QKUK701-20-103-1-4-7 Furnizimi me hidroklorat natrium - klor 03-Apr-2020 13-Apr-2020                                                              
KK PrishtinëNjoftim për nënshkrimin e kontratës PR616-20-008-2-4-7 Montimi dhe testimi i SWITCH dhe moduleve në drejtorinë e DKA-së 03-Apr-2020 13-Apr-2020                                                              
KK PrishtinëNjoftim për nënshkrimin e kontratës PR616-20-009-1-4-7 Furnizimi me lule për “8 Mars” 03-Apr-2020 13-Apr-2020                                                              
12345678910...