Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-15-083-5-2-1
Lloji i kontratës: 5 - Punë
Vlera e kontratës: 2 - E mesme
Procedura: 1 - Procedurë e hapur
Tipi i njoftimit: Njoftim për dhënie të kontratës
CPV: 45000000-7
Data e publikimit: 15-Jun-2015
Data e skadimit: 26-Jun-2015
Titulli i shpalljes: “Ndertimi i rrugës pranë lumit Iber Lepenc-Bernice e Poshtme ”
NJOFTIM PËR DHËNIE TË KONTRATËS.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: „Izgradnja puta u blizini reke Iber Lepenc-Bernice e poshtme“
OBAVESTENJE O DODELI UGOVORA.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: