Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-15-115-1-2-1
Lloji i kontratës: 1 - Furnizim
Vlera e kontratës: 2 - E mesme
Procedura: 1 - Procedurë e hapur
Tipi i njoftimit: Njoftim kontrate
CPV: 93000000-8
Data e publikimit: 15-Jun-2015
Data e skadimit: 01-Jul-2015
Titulli i shpalljes: Furnizimi me gypat te rrjetit të ujesjellësit për rrugën “Stambolli”
NJOFTIM PËR KONTRATË.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Snabdevanje vodovodnim cevima za put „Stambolli“
OBAVEŠTENJE O UGOVORU.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: