Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-15-120-5-2-1
Lloji i kontratës: 5 - Punë
Vlera e kontratës: 2 - E mesme
Procedura: 1 - Procedurë e hapur
Tipi i njoftimit: Njoftim kontrate
CPV: 45442120-4
Data e publikimit: 16-Jun-2015
Data e skadimit: 07-Jul-2015
Titulli i shpalljes: Ndërtimi i sallës së edukates fizike në SHFMU 7 marsi
Nr 616 15 120 521 Ndërtimi i sallës së edukates fizike në SHFMU 7 marsi.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Izgradnja fizickog vaspitanja hale u plss 7. marta
Nr. 15 120 521 Izgradnja fizickog vaspitanja hale u plss 7. marta.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: