Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-15-057-2-2-1
Lloji i kontratës: 2 - Shërbime
Vlera e kontratës: 2 - E mesme
Procedura: 1 - Procedurë e hapur
Tipi i njoftimit: Njoftim kontrate
CPV: 93000000-8
Data e publikimit: 17-Jun-2015
Data e skadimit: 02-Jul-2015
Titulli i shpalljes: Transporti i nxënsëve dhe arsimtarëve në vijat rurale ekzistuese-Pjesa III dhe Pjesa VI
Njoftim_per_kontrate.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Prevoz ucenika i nastavnika u postojecim ruralnim relacijama LLOT III , LLOT VI
Obavestenje_o_Ugovoru.docx
Ri-Tenderim: X
Vazhdim Afati: