Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-15-121-5-2-1
Lloji i kontratës: 5 - Punë
Vlera e kontratës: 2 - E mesme
Procedura: 1 - Procedurë e hapur
Tipi i njoftimit: Njoftim kontrate
CPV: 45442120-4
Data e publikimit: 18-Jun-2015
Data e skadimit: 08-Jul-2015
Titulli i shpalljes: Rikonstruimi i rrugës “ Luan Haradinaj”
Njoftimi per kontrate 616 15 121 521 Rikonstruimi i rruges Luan H. Prishtinë.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Rekonstrukcija puta „Luan Haradinaj“
15 121 521 SB.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: