Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-15-065-2-2-2
Lloji i kontratës: 2 - Shërbime
Vlera e kontratës: 2 - E mesme
Procedura: 2 - Procedurë e kufizuar
Tipi i njoftimit: Njoftim anulimi
CPV: 73000000-2(4)
Data e publikimit: 19-Jun-2015
Data e skadimit: 29-Jun-2015
Titulli i shpalljes: “Sherbime këshilluese per partneritet publiko privat,investime te huaja dhe donacione”
NJOFTIMI PËR ANULIMIN E AKTIVITETIT TË PROKURIMIT.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: “ Savetodavne usluge za javno- privatno partnerstvo , stranih investicija i donacija”
OBAVEsTENJE O OTKAZIVANJU ZA AKTIVNOST NABAVKE.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: