Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-15-127-5-2-1
Lloji i kontratës: 5 - Punë
Vlera e kontratës: 2 - E mesme
Procedura: 1 - Procedurë e hapur
Tipi i njoftimit: Njoftim kontrate
CPV: 45000000-7
Data e publikimit: 22-Jun-2015
Data e skadimit: 14-Jul-2015
Titulli i shpalljes: Ndërtimi i rrugëve lokale dhe kanalizimve fekale për lagjen Prroi i Njelmët”
Njoftimi per kontrate 616 15 12 7 521 Ndertimi rrugëve lokale dhe kanalizimve fekale për lagjen Prroi i Njelmët.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Izgradnja lokalnih puteva i fekalnih kanalizacija u naselje „Prroi i Njelmët“
15 127 521 SB.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: