Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-15-128-5-2-1
Lloji i kontratës: 5 - Punë
Vlera e kontratës: 2 - E mesme
Procedura: 1 - Procedurë e hapur
Tipi i njoftimit: Njoftim kontrate
CPV: 45000000-7
Data e publikimit: 22-Jun-2015
Data e skadimit: 07-Jul-2015
Titulli i shpalljes: Rikonstruimi dhe gëlqerosja e shkollave ne Komunën e Prishinës
Nr. 616 15 128 521 Rikonstruimi dhe gelqerosja e disa shkollave.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Krecenje rekonstrukciju i škola u opštini i Prištine
Br. 616 15 128 521 Krecenje rekonstrukciju i škola u opštini i Prištine.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: