Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-15-119-2-3-6
Lloji i kontratës: 2 - Shërbime
Vlera e kontratës: 3 - E vogël
Procedura: 6 - E kuotimit të çmimeve
Tipi i njoftimit: Njoftim anulimi
CPV: 75000000-6
Data e publikimit: 23-Jun-2015
Data e skadimit: 03-Jul-2015
Titulli i shpalljes: “Krijimi i sistemit te matjeve te kualitetit te ndotjes se ajrit”
Njoftim per anulim shqip.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: “Stvaranjesistemakvalitetamerenjeaerozagadenja”
Njoftim per anulim serbisht.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: