Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-15-130-5-2-1
Lloji i kontratës: 5 - Punë
Vlera e kontratës: 2 - E mesme
Procedura: 1 - Procedurë e hapur
Tipi i njoftimit: Njoftim kontrate
CPV: 93000000-8
Data e publikimit: 23-Jun-2015
Data e skadimit: 13-Jul-2015
Titulli i shpalljes: Ndërtimi i rrugës që lidhet me rrugen Isa Kastrati ne lagjen Mati 1 – rruga K3-2.
Nr. 15 130 521 Ndërtimi i rrugës që lidhet me rrugen Isa Kastrati ne lagjen Mati 1 – rruga K3-2.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Izgradnja puta koji povezuje naselja mat Isa Kastrati 1 - nacin K3-2
Nr. 15 130 521 Izgradnja puta koji povezuje naselja mat Isa Kastrati 1 - nacin K3-2.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: