Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-15-131-4-2-1
Lloji i kontratës: 4 - Konkursi i projektimit
Vlera e kontratës: 2 - E mesme
Procedura: 1 - Procedurë e hapur
Tipi i njoftimit: Njoftim mbi konkurs projektimi
CPV: 93000000-8
Data e publikimit: 25-Jun-2015
Data e skadimit: 14-Jul-2015
Titulli i shpalljes: Hartimi i projektit ideor arkitektonik si dhe projektit kryesor zbatues per objektin e shkolles fillore ne lagjen Sofalia.
NJOFTIMI PËR KONKURSIN E PROJEKTIMIT.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Izrada idejnog arhitektonskog projekta I glavnog izvrsnog projekta osnovne skole u naselje “Sofalia”
OBAVEÅ TENJE O KONKURSU ZA NACRT.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: