Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-15-031-5-2-1
Lloji i kontratës: 5 - Punë
Vlera e kontratës: 2 - E mesme
Procedura: 1 - Procedurë e hapur
Tipi i njoftimit: Anulim i dhenies se kontrates
CPV: 45000000-7
Data e publikimit: 26-Jun-2015
Data e skadimit: 07-Jul-2015
Titulli i shpalljes: Ndërtimi i rrugës Slivovë-Kukaj
Njoftimi per anulimin.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Izgradnja puta Sljivove-Kukaj
Obavestenje o otkazivanju.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: