Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-15-136-5-2-1
Lloji i kontratës: 5 - Punë
Vlera e kontratës: 2 - E mesme
Procedura: 1 - Procedurë e hapur
Tipi i njoftimit: Njoftim kontrate
CPV: 45442120-4
Data e publikimit: 30-Jun-2015
Data e skadimit: 20-Jul-2015
Titulli i shpalljes: Ndërtimi i rrugëve lokale dhe kanalizimeve fekale për lagjen Arberia si dhe rruga Qemal Stafa
Nr. 15 136 521 Ndërtimi i rrugëve lokale dhe kanalizimeve fekale për lagjen Arberia si dhe rruga Qemal Stafa.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Izgradnja lokalnih puteva i kanalizacije fekalne Arberia komšiluku i Kemal Stafa ulice
Nr. 15 136 521 Izgradnja lokalnih puteva i kanalizacije fekalne Arberia komšiluku i Kemal Stafa ulice.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: