Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-15-103-1-2-1
Lloji i kontratës: 1 - Furnizim
Vlera e kontratës: 2 - E mesme
Procedura: 1 - Procedurë e hapur
Tipi i njoftimit: Njoftim për dhënie të kontratës
CPV: 35000000-1
Data e publikimit: 30-Jun-2015
Data e skadimit: 11-Jul-2015
Titulli i shpalljes: Furnizimi me inventar për nevojat e QKMF-ve dhe QMF-ve
Njoftim per dhenje te kontrates shqip.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Snabdevanje namestaja treba KKMF i FMCs
Njoftim per dhenje te kontrates serbisht.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: