Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-15-146-1-2-1
Lloji i kontratës: 1 - Furnizim
Vlera e kontratës: 2 - E mesme
Procedura: 1 - Procedurë e hapur
Tipi i njoftimit: Njoftim kontrate
CPV: 33000000-0
Data e publikimit: 02-Jul-2015
Data e skadimit: 23-Jul-2015
Titulli i shpalljes: Furnizimi me aparat rëntgeni për nevojat e QKMF-së.
Nr. 15 146 121 Njoftim per Kontrat Furnizimi me aparat rentgen për nevojat e QKMF së.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: rentgen aparata za potrebe Glavnog Centra Porodicne Medicine
B05 15 146 121 Obavestenje o ugovoru, snabdevanje rentgen aparata za potrebe GCPM.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: