Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-15-142-1-2-1
Lloji i kontratës: 1 - Furnizim
Vlera e kontratës: 2 - E mesme
Procedura: 1 - Procedurë e hapur
Tipi i njoftimit: Njoftim kontrate
CPV: 22000000-0
Data e publikimit: 02-Jul-2015
Data e skadimit: 24-Jul-2015
Titulli i shpalljes: Furnizim me lëndë djegëse per shkolla
NJOFTIM_PER_KONTRATE_.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Nabavka goriva za škole
OBAVEÅ TENJE O UGOVORU.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: