Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-15-135-5-1-1
Lloji i kontratës: 5 - Punë
Vlera e kontratës: 1 - E madhe
Procedura: 1 - Procedurë e hapur
Tipi i njoftimit: Njoftim kontrate
CPV: 45000000-7
Data e publikimit: 02-Jul-2015
Data e skadimit: 27-Jul-2015
Titulli i shpalljes: Ndërtimi i objektit të shkolles fillore ne Kalabri
Nr. 15 135 511 Raporti i NK - Ndërtimi i objektit te shkolles fillore ne Kalabri - e korigjuar.docx
Notice Title: Construction of primary school in Calabria
Nr. 15 135 511 Construction of primary school in Calabria.docx
Titula Nabavke: Izgradnja osnovne škole u naselju Kalabrija
Nr. 15 135 511 Izgradnja osnovne škole u naselju Kalabrija.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: