Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-15-058-1-2-1
Lloji i kontratës: 1 - Furnizim
Vlera e kontratës: 2 - E mesme
Procedura: 1 - Procedurë e hapur
Tipi i njoftimit: Njoftim për dhënie të kontratës
CPV: 30000000-9
Data e publikimit: 03-Jul-2015
Data e skadimit: 14-Jul-2015
Titulli i shpalljes: Furnizimi me uniforma për punëtorët e Komunës (punëtorët që komunikojnë me palë dhe të inspeksionit)
Furnizimi me uniforma.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Nabavka uniformi za zaposlene u opštini ( radnici koji komuniciraju sa strankama i inspekciju ).
Nabavka uniformi za zaposlene u opstini.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: