Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-15-149-5-1-5
Lloji i kontratës: 5 - Punë
Vlera e kontratës: 1 - E madhe
Procedura: 5 - E negociuar pa publikim të kontratës
Tipi i njoftimit: Njoftim për dhënie të kontratës
CPV: 77000000-0
Data e publikimit: 07-Jul-2015
Data e skadimit: 18-Jul-2015
Titulli i shpalljes: Mirëmbajtja e gjelbërimit dhe ngritja e sipërfaqeve të gjelbra në qytetin e Prishtinës.
Njoftim per dhenie te kontrates, Mirembajtja e siperfaqeve gjelbruese 2015.docx
Notice Title: Maintenance of greenery and growth green surfaces in Prishtina.
B08 Contract Award Notice.docx
Titula Nabavke: Odrzavanje zelenih zgrada i zelenih povrsina u gradu
Odrzavanje zelenih zgrada i zelenih povrsina u gradu.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: