Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-15-156-5-2-1
Lloji i kontratës: 5 - Punë
Vlera e kontratës: 2 - E mesme
Procedura: 1 - Procedurë e hapur
Tipi i njoftimit: Njoftim kontrate
CPV: 45000000-7
Data e publikimit: 07-Jul-2015
Data e skadimit: 30-Jul-2015
Titulli i shpalljes: Ndërtimi i objektit te sallës se edukatës fizike në Shkollën “Shtjefen Gjeqovi”
Njoftim për kontratë 616 15 156 521.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Izgradnja objekta sale za fizicku kulturu u skolu“ Shtjefen Gjeçovi“
Nr.616 15 156 521 Izgradnja objekta sale za fizicku kulturu Skolu Shtjefen Gjeqovi.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: