Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-15-155-2-2-1
Lloji i kontratës: 2 - Shërbime
Vlera e kontratës: 2 - E mesme
Procedura: 1 - Procedurë e hapur
Tipi i njoftimit: Njoftim kontrate
CPV: 93000000-8
Data e publikimit: 07-Jul-2015
Data e skadimit: 30-Jul-2015
Titulli i shpalljes: Mirëmbajtja e pajisjeve te TI të Komunës, shkollave dhe Institucioneve tjera Komunale.
Nr.616 15 155 221 Mirëmbajtja e pajisjeve te TI të Komunës, shkollave dhe Institucioneve tjera Komunale..docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Odrzavanje opreme TI-je opstini, skolama i drugim opstinskim institucijama.
Br. 616 15 155 221 Odrzavanje opreme TI-je opstini, skolama i drugim opstinskim institucijama.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: