Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-15-102-5-3-6
Lloji i kontratës: 5 - Punë
Vlera e kontratës: 3 - E vogël
Procedura: 6 - E kuotimit të çmimeve
Tipi i njoftimit: Njoftim anulimi
CPV: 92000000-1
Data e publikimit: 08-Jul-2015
Data e skadimit: 18-Jul-2015
Titulli i shpalljes: “Ndertimi i Bibliotekes Mobile”
NJOFTIMI PËR ANULIMIN E AKTIVITETIT TË PROKURIMIT.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: “Izgradnja Biblioteka Mobile“
Njoftim per anulim serb.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: